Romicus - osobní stránky

O vydírání
Reakce na zcela nevybíravé a vpravdě sprosté útoky politiků, kteří maje sami máslo na hlavě, dehonestují oběti vlastní neschopnosti.

Vyděrači a vydíraní

Most, 10.1.2011
V poslední době v souvislosti s akcí D-O zaznívá ze sdělovacích prostředků i z úst politických činitelů čím dále tím více polopravd, manipulací i zjevných lží. Je to věc, která je v souvislosti s eskalací a vážností situace sice očekávaná, ale přesto politováníhodná a nebezpečná.
Většina níže popsaných skutečností je čtenářům známa, ale přesto si dovolím malé shrnutí.
 

Vydírání NENÍ:

- požadovat za svou práci plat, který v poměru k ostatním mzdám v zemi odpovídá kvalifikaci, náročnosti vykonávané práci a s tím spojenou zodpovědností.
V tomto bodě je veřejnost zcela jednoznačně manipulována ze strany médií.
a) Lékaři chtějí plat jako v Německu (Mnoho zdrojů).
b) Lékaři berou BEZ (nastojte!) přesčasů 50.000,- a chtějí 70.000,- (hlavní zprávy TV Nova 8.1.2011).
Proč to "nezávislá" média dělají, ví Bůh.
- podat výpověď z pracovního poměru, a to ani v případě, že je toto podání koordinováno a výpovědi jsou podávány hromadně.
Hromadné podání je snahou o řešení daného problému. Bez něj totiž za stávajících podmínek dochází k personální devastaci stejně, avšak postupně a beze snahy odpovědných činitelů problém jakkoli řešit.
- trvat na dodržování platných zákonů ČR.
Každý lékař ví, že zdravotní péče je v mnoha regionálních zařízeních zajištěnou jen a pouze za cenu obcházení nebo přímého porušování zákoníku práce nebo souvisejících předpisů. Většina laiků si ovšem míru tohoto porušování ani nedovede představit a je obtížné jim to vysvětlit, zvlášť když jsou z jim z médií předkládány úplné nesmysly.
- vyžadovat podmínky nutné pro výkon povolání.
Toto znamená zejména vyžadovat podmínky pro léčbu lege artis a nenechat se manipulovat "objektivními důvody" k čemukoli, co by mohlo postup lege artis zpochybnit.Zaměstnavatel je ze zákona povinen příslušné podmínky zajistit.

Vydírání JE:

- přenášení odpovědnosti za personální devastaci na ty, kterých se tato devastace týká.
Je to, jako když zloděj křičí chyťte zloděje. Lékaři jsou odpovědni za to, že léči lege artis, jsou vykonavateli svého povolání. Za pracovní podmínky a zajištění zdravotní péče zodpovídají ti, kteří nejvíce křičí a berou si při tom slovo vydírání za heslo.
Toto je "klasická" manipulace.
- podmiňování možnosti předatestační přípravy uzavíráním smluv na 0.1 (0.3, 0.5 atd.) úvazku.
Zde je otázkou, zda více vydírá nemocnice lékaře nebo stát nemocnice. V každém případě platí - stát garantuje zdravotní péči kvalifikovanými lékaři a stát tedy je povinen poskytovat podmínky. Smutné je, že pod takovými smlouvami bývají na straně zaměstnavatele podepsáni taktéž lékaři.
- podmiňování uzavření pracovní smlouvy podpisem dohody o práci mimo pracovní smlouvu, neproplácením přesčasů a jiným obcházením nebo zjevným porušováním zákona.
Ač se to laikům těžko vysvětluje, v nemocnicích se porušování zákona bere jako norma a jeho dodržování jako benefit - vždyť mi Vám ty přesčasy proplatíme (někde).

Nezodpovědné JE:

- Pracovat 30 a více hodin bez přerušení a riskovat poškození pacienta.
- Nechat se manipulovat do léčby, která neodpovídá mé kvalifikaci nebo je dokonce non lege artis
- Nedělat nic, nebo pouze stávající stav bagatelizovat.
Toto je snad to vůbec nejhorší. Již teď člověk v mnoha zařízeních "hraje ruskou ruletu". Pokud však budou odpovědní činitelé nadále situaci bagatelizovat, pokud lékaři neustojí svůj protest a personální devastace bude nadále potichu pokračovat, bude vskutku lépe v případě zdravotní indispozice zesnout tiše doma v kruhu rodinném.


Na závěr si dovolím malou citaci z Epiktéta:

"Prohra ani ve hrách ani v životě není hanbou,
hanbou je vzdát se dalšího pokusu.
Pokud důsledně sleduješ svůj cíl,
ani prohra nebolí."

Přeji všem lékařům, aby měli vždy odvahu konat to, co je podle jejich nejniternějšího přesvědčení správné a dostatek síly k tomu, aby svou snahu úspěšně dotáhli do cíle.

 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky