Názory - názory, články, aktuality
 

O trpělivosti voličů

Most, 29.10.2013

Zeman, Sobotka, Hašek

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra.
Těmito slovy slavný řečník Cicero obvinil v římském senátu vůdce spiklenců Catilinu, který chtěl pomocí převratu a vojenského puče uchvátit moc nad Římskou říší.
Dosáhl už i u nás úpadek politické kultury takové míry, že by v samotných základech ohrožoval demokratický vývoj v zemi?   [Celý článek]

 

Nahoru

Malá poznámka k politické etice

Most, 12.9.2013
Ecce Homo

ČSSD vyhlásila boj korupčníkům, ale jen těm negramotným.
Výše uvedený článek, který vyšel na iDnes končil slovy:
"Sečteno, podtrženo, asi to zní hezky a možná to může fungovat na zisk hlasů ve volbách, ale rozpočtu ani politické morálce to rozhodně nepřispěje."

Ale jistěže to přispěje k zisku hlasů ve volbách, o morálku v politice již přece vůbec nejde. Jediným měřítkem pro používané prostředky se stala statistika a kupecké počty.

K čertu s tím, co je etické, k ďasu s tím, co je správné, prospěch a hmotný zisk je jediným náboženstvím. Slibuješ o 1% nižší daně, pche já dám o 50% vyšší minimální mzdu, slibuješ menší odvody, cha cha, já dám o 10% víc důchodcům, úředníkům, policistům. Zdroje přece jsou a dluhy, ty se neplatí. A kdyby ano, máme tu ještě církevní miliardy, stejně ti černoprdelníci jen balamutí lidi. A pokud by nám to zvedlo volební preference klidně i Krista ukřižujeme podruhé a to vše za hlasitého troubení, bubnování a souhlasného křiku davu.

Ptám se: "Co se vůbec změnilo od doby, kdy se Pilát stejného davu ptal, zda má propustit Ježíše nebo Barabáše?". Nic - pouze osoby a obsazení.

A tak vzhůru, vpřed ke světlým zítřkům! Barabáši, veď nás !!!

 

Nahoru

O dani z dividend

Bohuslav Sobotka

Most, 23.8.2013

Právě jsem v TV slyšel projev hlavního představitele té nejdemokratičtější a nejspravedlivější strany p. Sobotky, který horlil za zablokování již schváleného zákona o zrušení daně z dividend.

Ve svém plamenném projevu samozřejmě (jako obvykle) zamlčel skutečné argumenty, a tak pomocí zjevné lži pouze manipuloval s lidmi (opět jako obvykle).

Jaká jsou tedy fakta a věcné důvody pro zrušení daně z dividend:

  1. Zdanění dividend je v podstatě nezákonné dvojí zdanění.
  2. Zdanění není rovnoprávné a týká se pouze minoritních vlastníků. Drobní akcionáři jsou v tomto případě ve zjevné nevýhodě proti majoritním vlastníkům, kteří daň z dividendy neplatí.
  3. Navíc tito drobní akcionáři jsou, na rozdíl od mnohých majoritních vlastníků, většinou občané této země, kteří si touto formou sami a bezstátní účasti spoří na stáří a jejichž zájmy by měl tedy stát chránit.
  4. A nakonec drobní akcionáři, pokud nezískali akcie ještě v kupónové privatizaci, je nakupují z poctivě vydělaných a zdaněných peněz a veškerá rizika z případné nepovedené investice a nemalé ztráty nesou sami a o vlastní újmě.

Způsob argumentace, kdy jsou za účelem získávání vlastního prospěchu používány polopravdy a důležitá fakta jsou záměrně zamlčována, nám samazřejmě prozradí mnohé o tom, kdo tímto způsobem s lidmi manipuluje.
Současně se ovšem, bohužel, mnohdy stokrát opakovaná lež stává pravdou, je proto nanejvýš potřebné být před takovýmito politickými falešnými hráči napozoru.

 

Nahoru

O parazitech

ing. Jan Mládek

Most, 29.7.2013

Tento článek je reakcí na nevybíravé útoky p. rádobyministra Mládka proti živnostníkům. Zveřejňuji jej trochu "s křížkem po funuse", ale na svou omluvu bych rád uvedl, že článek jsem napsal bezprostředně poté, co byl výrok p. Mládka zveřejněn.
Poté jsem se však, jak se na správného parazita sluší, válel na Havaji, a neměl jsem tudíž čas jej zveřejnit.   [Celý článek]

 

Nahoru

O církevních restitucích

Duka a Klaus

Most, 26.2.2013

O vulgarizaci společnosti jsem psal již několikrát a myslím, že povyk okolo zákona o vyrovnání s církvemi (nikoli „církevní restituce“! viz: stránky psp) tento neblahý stav jen dokládá.   [Celý článek]

 

Nahoru

O pojmech a dojmech

Klaus a Zeman

Most, 21.1.2013

V poslední době hýbou médii dvě události týkající se prezidenta republiky, amnestie a volby. V obou případech se na nás valí z úst hlavních protagonistů spousty více či méně relevantních informací, které jsou dále do zblbnutí interpretovány nepřeberným množstvím politologů, sociologů, blábologů a vše je završeno sprškou komentářů z různých blogů.   [Celý článek]

 

Nahoru

O IT zakázkách

Šílený vývojář

Plzeň, 3.8.2012

Připadají vám problémy s registrem vozidel neskutečné, nemožné a naprosto skandální? Myslíte si, že něco tak úděsného se již nesmí opakovat. Ale kdeže, zde je typický scénář vývoje IT systémů zadávaných (zejména) jako státní zakázky.   [Celý článek]

 

Nahoru

O vinících krize II.

euro

Plzeň, 17.10.2011

Pan Špidla na penzi opravdu perlí. Viz rozhovor na iDnes:
Špidla: Paroubek mě zklamal ...

 

Dotaz: „Jak to, co se děje na Slovensku, dopadne na Řecko či jiné zadlužené země Unie?“
Odpověď: „Nijak. Ty země se nezadlužily kvůli svým sociálním systémům, ale proto, že jejich bankovní sektor v současné době je neefektivní a nebezpečný svému okolí.“

Nedělám si žádnou iluzi o pohnutkách a cílech mnohých bankovních institucí ani o prostředcích, které k dosažení těchto cílů používají. Jedno je ale v tomto případě velice na pováženou: "Zloděj křičí, chyťte zloděje!"
Jistěže mnohé finanční ústavy, poskytující rychlé půjčky, se úrokovou měrou pohybují na hranici lichvy. To, že zneužívají špatné situace a malé finanační gramotnosti chudých lidí pak mnohdy vede až k osobnímu bankrotu některých jejich klientů. Primární problém ale v tomto případě je na straně dlužníka, a to v tom, jakým způsobem svoji finanční situaci řeší. Důsledek svého jednání si ovšem sám také odnáší.
Stejně tak primárním problémem dnešní dluhové krize je způsob, jakým politikové v minulosti zadlužovali státní rozpočty svých zemí. Přímo nemravností však je, když stejní politici pak vinu za současný stav svádí ve stylu: "Já nic, já muzikant" na všechno jiné, jen ne na sebe. Neštěstím chudých občanů je, že nikoli politici, kteří svým jednáním tuto krizi zavinili, ale oni sami jsou těmi, kdo nakonec ponesou důsledky "sociální" politiky těchto Jánošíků.

 

Nahoru

O vinících krize

euro

Plzeň, 12.10.2011

Ač zaneprázdněn, musím reagovat na článek:
Řápková a další se chovají nezodpovědné, kritizuje expremiér Špidla Zveřejněný na portálu iDnes.

Mnozí lidé, zejména ti s nižšími příjmy, volají po tom, aby důsledky krize nesli ti, kteří ji zavinili. Je to jistě oprávněný požadavek v případě, že lze jednoznačně označit viníky. Myslím, že je celkem zřejmé, že hlavní podíl na dluhové krizi mají nezodpovědní politici, kteří bezostyšně zadlužovali své země, ať už jejich cílem při tomto zadlužování bylo cokoli. Mimo jakoukoli pochybnost pak je, že hlavním představitelem takovéto nezodpovědné politiky je u nás pan Špidla, který ve jménu svých vizí sociálního inženýrství zadlužoval tuto zemi v dobách ekonomického růstu nikoli investicemi do infrastruktury nebo výzkumu, ale spotřebou. O to více mne pak fascinuje jeho bohorovnost, s jakou nadále své vize bez jakéhokoli uzardění šíří.

Jeho nedávné vystoupení v pořadu Před půlnocí na ČT24 také „stálo za to“. Při vědomí, že tento politik byl v Bruselu označován za hlavního odborníka na sociální politiku, pak člověka až děsí představa, kolik podobných Špidlů tam ještě může být ukryto.

 

Nahoru

O mystifikaci

Plzeň, 12.9.2011

Za jeden z největších problémů dneška považuji to, že lidé si vytvářejí svůj názor na svět podle virtuální reality prezentované současnými masmédii. A na základě takto veřejně prezentované mystifikace se pak formují jejich politické a etické postoje a hodnoty. Považuji to za věc, která zásadním způsobem ohrožuje demokratické hodnoty, na nichž současný svět (dosud) stojí.  [Celý článek]

 

Nahoru

O daních a rozpočtu

Plzeň, 12.9.2011

Kde leží hranice, po kterou jsou občané této země ochotni se nechat balamutit politickými reprezentanty levicových stran a kam až vede jejich ochota nechat se jimi odírat? Myslí si snad někdo, že politika ve stylu Jánošíka, který bohatým bere (a chudým také), vede k prosperitě a k hmotnému zabezpečení těch nejpotřebnějších?
Článek je reakcí na diskusi mezi pp. Kalouskem a Dolejšem na TV Prima  [Celý článek]

 

Nahoru

Právo a stát

Plzeň, 8.9.2011

V současnosti ve sdělovacích prostředcích často slýcháme z úst zejména levicových politiků různá prohlášení, v nichž jsou zmiňována „elementární“, „základní“, „nepopiratelná“ a jiná práva, kterými je stát vůči svým občanům povinován. Mezi nimi je zejména uváděno právo na bezplatné zdravotnictví, školství, právo na důstojný život a stáří atd., atd. Jaká je ovšem skutečnost a jaká jsou vskutku nepopiratelná práva každého občana, která musí stát zajistit?  [Celý článek]

 

Nahoru

O bankrotu a demokracii

Plzeň, 4.8.2011

Článek je malým srovnáním stavu demokracie a politické kultury u nás a v USA a popisem důsledků, které z tohoto srovnání plynou. Je také o tom, že proto, abychom se ze sdělovacích prostředků dozvěděli podstatné věci, které z popisované události vyplývají, musíme číst mezi řádky to, co jejich autoři poněkud pozapomněli napsat.    [Celý článek]

 

Nahoru

O odborech, rajčatech a věcech souvisejících

Plzeň, 16.6.2011

Tak nám naši stateční odborářští hrdinové málem trefili ministra Kalouska rajčetem za hurónského řevu davu svých souputníků. Je až dojemné, jak demagogy zpracovávaný lid zaměňuje příčinu a důsledek, vinu a nápravu. Pomineme-li fakt, že za politováníhodný stav státní pokladny nesou zodpovědnost všechny vládní strany bez ohledu na jejich politickou orientaci, můžeme jen žasnout, proč právem rozhořčení občané neházejí rajčata po těch, kteří danou situaci způsobili, ale po těch, kteří ji, alespoň podle svých slov, chtějí řešit. Nám pak nezbývá než doufat, že se i nadále najdou lidé, kteří upřednostní věci potřebné před věcmi líbivými a davu milými (a sobě prospěšnými). A to přes to, že neriskují pouze zásah výše zmíněným plodem. Dělají totiž svou práci při vědomí toho, že se v politice najde vždy dost Špidlů, Grossů a Paroubků, kteří za halasného vytrubování obecných pravd a Jánošíkovských hesel, budou přivádět tuto zemi na buben.

Pěkné čtení o příčinách soudobého marasmu můžeme najít na blogu Milana Zeleného: Aktualne.cz: milan-zeleny

 

Nahoru

Pacienti vs. patientia

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Jak dlouho ještě budeš, Katilino, zneužívat naší trpělivosti?
Toto jsou slova, která pronesl římský politik Marcus Tulius Cicero na zasedání senátu v souvislosti se spiknutím, které osnoval římský šlechtic Katilina.
Jak dlouho budou politici zkoušet trpělivost pacientů a lékařů? Jak dlouho ještě budou manipulovat s veřejností, než začnou vážně řešit to, zač jsou odpovědni?    [Celý článek]

 

Nahoru

Pekařská pohádka

Pekařská pohádka je s trochu nadsázky psaná pohádková paralela mezi znevolněnými středověkými pekaři a dnešním stavem lékařským, lopotícím se v našich špitálech. Snad pomůže alespoň trochu odlehčit dnes již dosti napjatou atmosféru a poskytne i morální oporu těm, kteří bojují za svá práva.    [Celý článek]

 

Nahoru

O vydírání

V poslední době zaznívá v souvislosti s akcí LOKu Děkujeme-odcházíme ze sdělovacích prostředků i z úst politických činitelů čím dále tím více polopravd, manipulací i zjevných lží. Je to věc, která je v souvislosti s eskalací a vážností situace sice očekávaná, ale přesto politováníhodná a nebezpečná.    [Celý článek]

 

Nahoru

Polítes a idiotés

O volbách, kandidátech a voličích.
V každé společnosti je možné najít takřka nekonečné množství negativních jevů, takže označit některé z nich není obtížnou věcí. Mnohem obtížnější je dobrat se jejich příčin a vyvozovat z nich konkrétní osobní důsledky. Jako u mnohých jiných společenských otázek však můžeme inspiraci nacházet v historii.    [Celý článek]

 

Nahoru

O trpělivosti voličů. (29.10.2013)
Jak dlouho ještě budou političtí představitelé svým cynismem pokoušet trpělivost voličů. … [Více]
Malá poznámka k politické etice. (12.9.2013)
Komentář ke článku o majetkových přiznáních … [Více]
O dani z dividend. (23.8.2013)
Reakce na dnešní projev p. Bohuslava Sobotky … [Více]
O parazitech. (29.7.2013)
Reakce na neomalené výroky p. rádobyministra Mládka … [Více]
O církevních restitucích. (26.2.2013)
Malé zamyšlení nad probíhajícími diskusemi o církevních restitucích … [Více]
O pojmech a dojmech. (21.1.2013)
Malé zamyšlení nad amnestií, volbami a související manipulaci s veřejným míněním. … [Více]
O IT zakázkách. (3.8.2012)
Typický scénář vývoje IT systémů zadávaných (zejména) jako státní zakázky. … [Více]
O vinících krize II. (17.10.2011)
Reakce na nové výroky p. Špidly pronesené v rozhovoru na iDnes. … [Více]
O vinících krize (12.10.2011)
Článek je krátkým názorem autora na sociální politiku prezentovanou p. Špidlou. … [Více]
O mystifikaci (12.9.2011)
Článek je reakcí na opětovně zveřejňované polopravdy v médiích a o jejich vlivu na veřejné mínění. … [Více]
O daních a rozpočtu (12.9.2011)
Článek je reakcí na diskusi mezi pp. Kalouskem a Dolejšem na TV Prima. … [Více]
Právo a stát (8.9.2011)
Článek je úvahou o základních právech občanů a o povinnosti státu je garantovat nebo zajišťovat jejich naplnění … [Více]
O bankrotu a demokracii (4.8.2011)
Reakce na hlasování sněmovny USA o navýšení státního dluhu … [Více]
Reakce na dnešní stávku (16.6.2011)
O odborech, rajčatech a věcech souvisejících. Reakce na politickou stávku odborářů … [Více]
Pacienti vs. patientia (10.2.2011)
Článek je reakcí na jednání politických představitelů v souvislosti s akcí LOK Děkujeme-odcházíme … [Více]
Pekařská pohádka (9.1.2011)
Článek je reakcí na jednání politických představitelů v souvislosti s akcí LOK Děkujeme-odcházíme … [Více]
O vydírání (10.1.2011)
Článek je reakcí na jednání politických představitelů v souvislosti s akcí LOK Děkujeme-odcházíme … [Více]
Polítés a idiotés (19.1.2010)
Článek je o parlamentních volbách v roce 2010 a osobní odpovědnosti voličů … [Více]
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky