Úvahy - zamyšlení o věcech obecných
 

O krizi

O krizi

Podstatou každého živočišného druhu je spotřebovávat veškeré zdroje, které jsou dostupné. V závislosti na těchto zdrojích pak stoupá či klesá populace daného druhu. Spotřebuje-li komunita živých tvorů veškeré dostupné zdroje, dojde k rychlému vymírání jedinců a její populace prudce poklesne. Pokud daný živočišný druh přežije tuto krizi a zároveň dojde vlivem poklesu populace k obnově zdrojů, může se celý cyklus opakovat. Člověk není výjimkou, liší se pouze prostředky, které má k dispozici. Po celá staletí vývoje lidské společnosti se střídala období hojnosti s obdobími nouze. [Celý článek]

 

Nahoru

O dynamice

O produktivitě

Paradox Zenónova letícího šípu vysvětloval tento filosof neexistencí pohybu, což je ve zjevném rozporu se skutečností.
Jeho výklad lze ale v souladu s výrokem Herakleitovým „panta rhei“ obrátit tak, že vše je v pohybu a statický stav věcí nelze definovat ani přesně určit. [Celý článek]

 

Nahoru

O produktivitě

O produktivitě

Snaha po zefektivnění veškeré lidské činnosti se na nás dnes valí ze všech stran. Ze všech směrů slyšíme, že je nutné zvyšovat produktivitu práce, efektivitu vzdělání, výkonnost lidí i strojů, abychom obstáli ve stále se zostřujícím konkurenčním boji. Jen ten, kdo je schopen dosahovat těch nejvyšších výkonů, má v tomto globalizovaném světě šanci na úspěch.
Je však toto jediná správná cesta, která naplní náš život? [Celý článek]

 

Nahoru

Saturn

Saturn

Malé zamyšlení nad pocity, které ve mě vyvolal zveřejněný snímek planety Saturn, pořízený sondou Cassini.
Pokochejte se pohledem, který stojí za hlubší zamyšlení   [Celý článek]

 

Nahoru

Aforismy

Mozek

Na stránce aforismů zveřejňuji své duševní výlevy tak, jak mi na mysl přišly. V podstatě mi jde o to zachytit myšlenku, kterou nestíhám rozvést, ale věřím, že se k tomu někdy v budoucnu dostanu. (V dalekém budoucnu....)    [Celý článek]

 

Nahoru

O podstatě věcí

Sókratés

V současné době jsme zahlceni nesmírným množstvím informací, které z nich jsou důležité a co je pouze prázdným pojmem bez obsahu?
Zamyslí-li se člověk nad tím, co je nejvýznačnějším rysem lidské mysli, který jej zřetelně odlišuje od ostatních živých bytostí, co je její nejsilnější stránkou, dojde velice pravděpodobně k tomu, že to je schopnost dobrat se k podstatě věcí, které nás obklopují …    [Celý článek]

 

O fyzice

Aristotelés

Pojmeme-li filosofii, jako vědu, která se zabývá všemi oblastmi, jež se dotýkají světa a lidské existence, fyzikou rozumíme tu její část, která se zabývá výkladem prostředí, ve němž člověk žije. Tato část filosofie je v podstatě stará jako lidstvo samo a snaží se vysvětlit to, jak vnikl hmotný svět, snaží jeho jednotlivé části utřídit a systematizovat a zejména vysvětlit zákonitosti, kterými se tento hmotný svět řídí.    [Celý článek]

 

Nahoru

O víře

Augustinus Aurelius

Chceme-li dojít k podstatě duše člověka, k tomu co dělá lidi lidmi, musíme se vrátit k samým počátkům, musíme začít "od Adama". Adam byl spolu s Evou vyhnán z ráje poté, co jedl ovoce ze stromu poznání, poté, co se naučil rozlišovat co je dobré a co je zlé. A právě rozlišení těchto dvou abstraktních pojmů dělá z nevědomé bytosti bytost lidskou.    [Celý článek]

 

Nahoru

O krizi (18.7.2012)
Článek se snaží najít příčinu dnešní společenské situace, kterou mylně nazýváme ekonomickou krizí … [Více]
O dynamice (3.4.2012)
Pár poznámek ke sporu Hérakleita se Zénónem … [Více]
O produktivitě (25.10.2011)
Krátká úvaha o uspěchané době, zaměřené na výkon a profesní úspěch … [Více]
Saturn (13.9.2011)
Na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi... aneb Saturn a velikost lidského ducha … [Více]
Aforismy (27.4.2011)
Krátká zmyšlení o věcech rozmanitých … [Více]
O podstatě věcí (10.12.2010)
Úvaha o tom, co je důležité a co je jen prázdným pojmem … [Více]
O fyzice (27.11.2010)
Krátká úvaha o vztahu fyziky, filosofie a víry … [Více]
O víře (26.8.2010)
Krátká úvaha o lidské duši a podstatě lidství … [Více]
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky