Romicus - osobní stránky

O mystifikaci
Článek je reakcí na opětovně zveřejňované polopravdy v médiích a o jejich vlivu na veřejné mínění.

O mystifikaci

Plzeň, 12.9.2011
Za jeden z největších problémů dneška považuji to, že lidé si vytvářejí svůj názor na svět podle virtuální reality prezentované současnými masmédii. A na základě takto veřejně prezentované mystifikace se pak formují jejich politické a etické postoje a hodnoty. Považuji to za věc, která zásadním způsobem ohrožuje demokratické hodnoty, na nichž současný svět (dosud) stojí.
 

Tento článek je z tohoto hlediska pouze reakcí na jednu krátkou uveřejněnou zprávu a postihuje tedy pouze maličký zlomek z oboru mediální mystifikace, zlomek z oblasti, kterou vcelku důvěrně znám. Jinak doufám, že se k této záležitosti budu někdy moci vrátit a vyjádřit se z obecnějšího hlediska.

Na svých stránkách jsem několikrát psal o akci Děkujeme, odcházíme. V těchto článcích jsem popisoval své názory, za kterými si sice stojím, ale uznávám, že lidé, kteří je čtou, s nimi mohou nesouhlasit a mít názor zcela odlišný. Je to moje věc, a své názory jsem ochoten obhájit a v případě, že budu argumenty přesvědčen i korigovat. Různé názory na hodnocení účelu, způsob provedení a výsledky této akce tedy respektuji a beru je jako přirozenou součást demokratické diskuze. Co považuji za největší rozčarování, které mi tato událost přinesla je způsob, jakým o ní informovala veřejnoprávní média. Nikdy jsem si nedělal iluze o článcích, psaných v tiskovinách, kterým se obecně říká bulvár. Tam mystifikace a překrucování skutečnosti patří a soudný čtenář to tak i bere a počítá s tím. Hrozivým prozřením pro mě bylo, že v podstatě podobným způsobem informují i média, která člověk obvykle považuje za „seriózní“ a podle kterých si vytváří obrázek objektivní skutečnosti.

Myslel jsem si, že mám tuto skutečnost již za sebou a k danému tématu se nebudu vracet. Bylo tomu tak do doby, než jsem na stránkách iDnes narazil na článek, který ve mě retrospektivně evokoval způsob, jakým na stejném portálu bylo informováno o „vysoce nadprůměrných“ platech lékařů. Jedná se o článek:

Asistentů se na volné pozice hlásí desítky, IT specialistů je minimum ,

který „informuje“ o situaci na pracovním trhu. V tomto článku je, zmíněn, jak jinak, velký nedostatek prakticky všech IT odborníků a též jejich značně nadprůměrná mzda. V článku se m. j. uvádí, že na jednu inzerovanou pozici se v průměru přihlásí pouze 2 (slovy dva) uchazeči a průměrná mzda se pohybuje okolo 50.000,- Kč. Realita z mé vlastní osobní zkušenosti je však, stejně jako v případě dříve publikovaných pracovních podmínek a platů lékařů, naprosto odlišná.

1) Nevím, zda je to tím, že jsem ve chvíli, kdy jsem poptával zaměstnání, překročil 40 let věku, ale přesto, že jsem důsledně vybíral poptávky podle odborných požadavků [1], na můj zájem více než polovina zaměstnavatelů nebo agentur vůbec nijak nereagovala. Kvantitativně to bylo přibližně: Ze 100 nabídek v IT oboru 10 relevantních z hladiska požadavků a z nich pak 4 reakce. Úspěšnost postupu do 1. kola 4%!!! Nepíši to proto, že by se mě to osobně dotklo, ani proto, že bych kvůli tomu trpěl nouzí, myslím, že se svou odbornou způsobilostí se dobře uživím i tak, ale takto nouze o zaměstnance v oboru IT prostě nevypadá

2) Nechci hodnotit práci personalistů nebo personálních agentur, ale moje zkušenost s nimi je z valné většiny špatná nebo ještě horší. V případě IT specialistů by se mělo jednat o odborně kvalifikované lidi, kteří danému oboru rozumí. Rozhovor s většinou z nich byl pouze ztrátou času. Z toho pak vyplývají mnohdy dost těžko splnitelné kvalifikační požadavky [2].

3) O kvalifikaci svědčí, myslím, nejlépe reference a realizované projekty. Hledám-li truhláře, zajímá mě obvykle, jaký dělá nábytek a nikoli to, jaké mé znalosti z dendrologie a jak umí vyplnit test o fungování katru. To není zlehčování nutnosti ovládat potřebné nástroje a technologie, to je o stupidnosti některých testů. I když jsem ve svých reakcích uváděl odkaz na své personální stránky i s realizovanými projekty: Kariéra a Projekty, kromě světlých výjimek, nezájem… [3].

4) Plat 50.000,- je z říše snů. V jediném případě byl při pohovoru zmíněn ze strany zaměstnavatele vyšší. Jednalo se ovšem o zahraniční firmu. V těchto případech jsou ovšem bludem zmínění 2 zájemci. Dobře placená místa zdaleka nejsou pravidlem a v případě těchto pozic je třeba očekávat velkou konkurenci zájemců, ze které postoupí jen ti nejlepší. Kromě toho značná část zejména těch nejvyšších příjmů bývá tvořena výkonovou odměnou za dokončení projektů ve stanoveném termínu.
Pokud je tomu jinak, bývá to většinou problém, popsaný v odstavci 2). Pokud totiž poptávám nové Porsche 911, které by mělo spotřebu 3 l/100 km, stálo 100.000 Kč a v sedmi tisících otáčkách mile předlo, chci nesmysl.

Je pravdou, že je nesnadné získat úzce specializovaného odborníka a je pravdou, že část těchto odborníků má mzdy i vysoce přesahující i zmíněných 50.000,- Kč. Ale mix těchto dvou skutečností již pravdou není – pokud na pracovní pozici nabídnu zmíněných 50.000,- a více Kč, mám obvykle z čeho vybírat a uspějí jen ti nejlepší, pokud mi dorazí jeden, dva zoufalci, jedná se zcela jistě o zaměstnavatele, který nabízí výrazně horší podmínky. Toto je zřejmé, pochopitelné a normální.
A v tomto bodě asi také spočívá nejniternější podstata mediální mystifikace:
Zmatlají se dohromady dva nebo více druhů zprůměrovaných faktů, a výsledný mišmaš se pak vydává za realitu.
[4].
Poznámky:
[1] – Pro ilustraci, přesto, že tyto stránky si dělám sám, beru své znalosti z oblasti HTML na natolik amatérské, že jsem na nabízené pozice na vytváření webových stránek a aplikací se znalostí HTML, CSS atd. nereagoval. Zpět

[2] – Zde se mi líbil komentář pod článkem od jednoho z kolegů:
„To jsem zcela pominul rovinu pomateného personalisty, který poptává IT novinku a požaduje x let praxi.“
Není to neobvyklý případ. Zpět

[3] – Pokud si dobře pamatuji, ty světlé výjimky byly pouze případy, kdy jsem jednal přímo s pracovníky IT a nikoli personalisty. Zpět

[4] – Zde vůbec nejde o to, jak popisovanou realitu chápe PT redaktor, ale o to, jak daný text chápe laskavý čtenář. Zpět

 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky