Romicus - osobní stránky

Komentáře 2013
Příspěvky do diskuzí na zpravodajských portálech, které se týkají aktuálních politických a společenských událostí.
VP = "hlas lidu"

 

iDnes: Evropa nepodpořila Česko ve sporu s OSA, poplatek by měly platit i lázně

"(OSA) Vybírá peníze za veřejné produkce, mimo jiné i za reprodukovanou hudbu v hotelích nebo restauracích".
Most, 14.11.2013

Romicus:

Proti tomu nic nemám, problém je, že tomu tak není. Zde s vybírá paušál za reprodukční zařízení nebo médium - za to "co kdybych si něco pustil, co kdybych si něco nahrál, co kdybych si něco vytisknul".

Je to stejné, jako kdybych já jako vývojář a autor software se zaregistroval u Al Caponeho a ten by pak obcházel hotely a chtěl po nich poplatek (výpalné) za to, že mají na stole PC nebo přípojku k internetu.

Nemluvě o tom, že když si vezmu harmoniku do putyky, kde na ni budu hrát "Na Pankráci" a "Co jste hasiči", tak se jedná o veřejnou produkci a budu platit taky. Škoda pak, že neplatí autorská práva na obrázky na kartách - v té hospodě by pak mohli platit autorský poplatek i ti, co s nimi hrajou marijáš.

iDnes: Aktéři lánské schůzky Hašek a Tejc odstoupili z funkcí ve vedení ČSSD

Most, 8.11.2013

Romicus:

Toto odstoupení není ze strany pp. Haška a Tejce ani projevem uznání chyby ani přijetím zodpovědnosti - vždyť oni jsou přece obětí honu na čarodějnice. Je to jen veřejné přiznání, že utrpěli dílčí porážku, za kterou jsou nuceni nést důsledky. Oni odstupují pouze z nezbytnosti, nikoli z vlastního přesvědčení.

Ještě bude v ČSSD veselo...

iDnes: Stroj času: Jiřetín slaví 750 let, prezident Zeman ho chce pohřbít

Most, 6.11.2013

Romicus:

Viděl jsem účetní rozvahu, která srovnávala hodnotu zásob pod starým Mostem s náklady na vytěžení. Abstraktní sociální dopady destrukce města tam samozřejmě zahrnuty nebyly.

Jaký byl skutečný přínos?

Připomíná mostecká oblast bohatý Kuvajt nebo spíš sociálně a environmentálně zdevastovaný kraj?

Vyřešila těžba problém nezaměstnanosti?

Nedělám si iluze, že jednou nebudou zásoby čehokoli vytěženy, je jen otázkou za jakých podmínek a co z toho budou mít ti, kteří nesou veškeré nevýhody s těžbou spojené - tedy zejména obyvatelé Mostecka.

Více viz: Most a Kartágo

iDnes: Zeman podpořil prolomení limitů těžby hnědého uhlí na severu Čech

Most, 24.10.2013

Romicus:

Bravo, kamarádi uhlobaroni si musí výskat radostí, jakého mají na Hradě zastánce.

Nejde vůbec o to, zda existující zásoby budou vytěženy, je otázkou kdy a za jakých podmínek. Pokud by se dále těžilo za podmínek současných, dojede pouze k prohloubení sociálně ekonomické devastace regionu. Uhlí je dnes v podstatě jediným jeho bohatstvím a je nutné se ptát, co bude po jeho vyčerpání. Pokud by se těžilo dále za současných cen a odvodů z vytěžené suroviny, pak je navrhované prolomení limitů klasickou ukázkou řešení "PO NÁS POTOPA".

V případě zatopeného starého Mostu to, bohužel, platí doslova

Více viz: Most a Kartágo

iDnes: Fischer připravil rozpočet s vyššími příjmy. Nereálné, míní Kalousek

"Dnes se jeví jako jasná chyba, že v dobrých letech, kdy česká ekonomika dosahovala vyšších příjmů, nebylo více prostředků vynaloženo právě na snižování deficitu," říká Luděk Niedermayer, předseda grémia a bývalý viceguvernér ČNB.
Most, 24.9.2013

Romicus:

Ptám se, jaké vzdělání potřebuje člověk k tomu, aby věděl to, co říká výše pan viceguvernér NB? Univerzitu, nebo jen základní školu zdravý rozum??

Chybou může být, pokud zjevnou škodu způsobím nevědomě, nebo jsem důsledky svých činů nemohl předem předpokládat.

Proto říkám:

"Výše popsané jednání není CHYBOU, ale je skutkem, který byl konán vědomě a účelově, a měl by tedy z tohoto důvodu být kriminálním činem, ze kterého by se odpovědní politici museli zpovídat."

To, že nikdo z politiků neskládá účty ze svých činů a ohání se maximálně "politickou zodpovědností" je jednou z hlavních příčin dnešního marasmu.

VP:

Když už jsi nakousl tu "politickou zodpovědnost". Teď ji přece u voleb mají možnost voliči předvést v praxi. Jestlipak to Dluhoslavovi spočítají?

Romicus RE:

Nikoli - ústavní systém je nastaven tak, že vždy budou v nesrovnatelné výhodě ti, kteří slibují více, než mohou dávat - zvláště pak, když nedávají ze svého a nemusí ze své činnosti skládat účty.


Romicus:

Jedna věc mi v podobných diskusích připadá obzvlášť nápadná a signifikantní - ony totiž připomínají dění na fotbalovém stadionu.
Fanoušci jednotlivých týmů jsou rozděleni na dva nesmiřitelné tábory, které spolu na tribuně vedou lítý boj, v němž jde zejména o příslušnost k té které skupině. Přitom je víceméně jedno, kdo na hřišti kope za který tým, rozhodující je to, co mají hráči na sobě momentálně za dres, přičemž přestupy jsou možné (za tučnou sumu, samozřejmě).

Nakonec pak fanoušci obou mužstev postupně přestávají vidět to podstatné:

"HRAJE SE ŠPATNÝ FOTBAL PODLE ŠPATNÝCH PRAVIDEL".

Samozřejmě, že nejvíce tento stav vyhovuje hráčům - my nechceme hrát dobrý fotbal podle dobrých pravidel, my chceme hrát první ligu podle pravidel, která si sami napíšeme.

A toto je ten podstatný problém "Divide et impera" - rozděl (lid na dva nesmiřitelné tábory) a panuj. Upravit pravidla tak, aby např. znemožňovala systematické zadlužování - to se samozřejmě nikomu nechce.

iDnes: Lidé přímou volbu prezidenta stále chválí a přejí mu velké pravomoce

Most, 23.9.2013

Romicus:

Základem stabilního a dobře fungujícího systému nejsou takové, či makové pravomoci prezidenta, ale vyvážená role jednotlivých ústavních institucí. Vyváženost spočívá v zajištění konsensu napříč celou společností a v zabránění diktátorským a populisticko-demagogickým způsobům v zákonodárství a řízení státu.

Osobně mám úplně jinou představu o takovémto zřízení:

 1. Všeobecně a většinovým systémem volená sněmovna, ze které vychází vládní exekutiva.
 2. Senát volený na základě daňového censu, který odráží "zásluhy" občanů o stát a má zásadní vliv na přijímání zákonů. Příslušníci exekutivy po skončení mandátu skládají účty z hospodaření státu a z výkonu své funkce senátu.
 3. Prezident, vykonávající zejména reprezentativní funkce je volený senátem.

Jsem bytostně přesvědčen, že bez podobných zásadních ústavních opatření je nejen ČR vydána napospas nezodpovědné politice demagogů a populistů, kteří si působením na emoce nevědomého davu pouze získávají vlastní prospěch a výkonnou moc.

iDnes: VZP dá poprvé soukromým ambulancím smlouvy na dobu neurčitou

"Je to výrazný krok ke stabilizaci sítě zdravotnických zařízení. Pacienti získají jistotu, že je nikdo nepřipraví nějakým administrativním rozhodnutím o jejich lékaře, ke kterým mají důvěru"
Most, 23.9.2013

Romicus:

Poněkud se tu oslavuje pouhá parciální změna, která zbavuje nevolnického postavení pouze ty lékaře, kteří již mají uzavřenou smlouvu. Stále se totiž jedná se o uzavřený cechovní polosocialistický (tj. politicky a autoritativně řízený) systém, potlačující svobodu provozování lékařského povolání i žádoucí konkurenci poskytovatelů těchto služeb. Pojišťovna rozhodne, kolik je třeba lékařů, uzavře s nimi pakt a ostatní mají smůlu.
Na druhou stranu ti, co již jsou součástí tohoto systému, jsou pak takto chráněni před konkurencí mnohdy schopnějších kolegů a smůlu mají tentokrát pacienti.

iDnes: Lékaře ničí syndrom vyhoření. Nenávidí pacienty a chtějí nechat práce

Most, 22.9.2013

Romicus:

Příčina (pomineme-li vlastní náročnost práce):

 1. Průměr 120 hod přesčasů měsíčně
 2. Byrokratická zátěž a tlak na úspory ve všech oblastech
 3. Metody řízení na úrovni reálného socialismu
 4. Plat 25.000,- brutto a demotivující způsob ohodnocení

Jedním slovem se tomu říká "pakárna" ...

iDnes: Chceme vyšší mzdy, strašení Řeckem uškodilo, řekly odbory

Most, 16.9.2013

Romicus:

Chceme vyšší mzdy?

Já jsem nedávno slyšel jiného odborářského myslitele, že jejich prioritou je zvyšování zaměstnanosti - že by tedy odborářští bossové chtěli KULATOU KRYCHLI?

Strašení Řeckem uškodilo?

Ano, lakování na růžovo a zastírání reality je dalším z bodů odborářského programu.
Pod praporem odborů spěchat ke světlým zítřkům, to je náš program.
Nyní již zbývá eliminovat ty, kteří by chtěli bránit tomuto pokroku bránit třeba tím, že jim budou strhávat růžové brýle např. zasíláním provokativních složenek, což takhle použít tak osvědčené metody jako je trestný čin POBUŘOVÁNÍ.

Tvrdit, že doporučení koho volit dají tito dobrodinci týden před volbami, je pak pouze tečkou jejich cynismu.

VP:

Doufám, že ti nevadí, že paragraf pobuřování jaksi v trestním zákoníku nenajdeš. Tomu se říka technicka poznamka - něco jako když ti ňákej debil tvrdí že krychle je kulatá.

Romicus RE:

Jistě, ale pokud byste pamatoval reálný socialismus, věděl byste, že takový zákon existoval. A nejen to, on byl i hojně používán proti každému, kdo si dovolil proti vládnoucímu režimu "otevřít klapačku".

Proto jsem to také tak napsal - je to ten malý krůček, který odděluje dnešní odborářské bosse od těch reálně-socialistických. To jen pro ilustraci, jak může být v některých aspektech tenká hranice mezi odborářskou agitací a totalitním státem.

Takže to není z Vaší strany technická poznámka, ale neznalost reálií. Myslím si, že Vás však zřejmě omlouvá Vaše mládí ;-)

iDnes: TOP 09: Budeme bránit právo a svobodu, s daněmi hýbat nechceme

Most, 12.9.2013

Romicus:

Diskuze, která se týká p. Kalouska, mě vždy pobaví.

Ono je asi pravda, že ČR a ostatně celá Evropa se nachází v krizi, kdy nás nezodpovědná populistická politika zavedla na samý okraj propasti.

A tak zatímco předchozí vláda kvůli vnitřním rozporům poněkud přešlapovala na místě, "obyčejní lidé" hledají vůdce, který v jejich čele konečně udělá velký krok kupředu...

iDnes: Lékaři vyhráli. Elektronické neschopenky se odkládají o dva roky

Most, 10.9.2013

Romicus:

Musím se ohradit proti jednomu dost zásadnímu nedorozumění, o kterém mě níže uvedené příspěvky přesvědčily. Zde nejde o spor "pokrokových" uživatelů technologií a o "zpátečnických" lékařích. Jde o to, že počítač je pouze nástroj, který se ovšem snadno může stát předmětem byrokratické buzerace.

 1. Používám internet dnes a denně, a např. bez internetbankingu si to již nedovedu představit. Stejně tak se ovšem dost těžko smiřuji s tím, že pro podání jednoho formuláře si musím bez pardonu pořídit elektronický podpis nebo datovou schránku. Počítač slouží MĚ k práci nikoli úředníkům k MÉ buzeraci!!
 2. Znám dost IT Hujerů, kteří s odhodláním katolických misionářů šíří pokrok tak, že zaměňují prostředek (IT technologie) za cíl (řešení problému), mnohdy účelově s tím, že se jedná o dobrý business. Máme problém - pořídíme IT systém a tím jej "vyřešíme". V tomto konkrétním případě spíše přesuneme na jiné.

iDnes: Nový zákon povolí nevyzkoušenou léčbu, když půjde o život

Most, 8.9.2013

Romicus:

Na tomto příkladu je jasně vidět, že základem všeho je etika a to, čemu stoičtí filosofové říkali ctnost. Každý průkopník v jakémkoli oboru se pohybuje "na hraně" a o tom, zda je to Dr. Schweitzer nebo Frankenstein, rozhoduje právě jeho etický základ a morální síla.

Tyto záležitosti bylo vždy těžké vměstnat do právního rámce a psaných zákonů. Lidský pokrok je však založen na tom, že jej reprezentují takoví lidé, kteří i za vědomí rizika jsou ochotni jej opakovaně podstupovat.

Jak pravil Epiktétos: "Pokud prohraješ, vstaň a bojuj dál, a pak znova a poté, co dosáhneš svého cíle, jsi na tom tak, jako bys nikdy neprohrál."

iDnes: Evropané se sjednocují jak proletáři a demokraté spí, burcuje Klaus

Most, 8.9.2013

Romicus:

Problém je v (ne)důvěře.

Levicoví unionisté reprezentují nedůvěryhodný politický program.
Konzervativní euroskeptickou politiku pak reprezentují nedůvěryhodní lidé.

A teď si, vážení, vyberte

iDnes: Plán ČSSD: Nezaměstnaný vám uklidí a vypere, zaplatíte mu poukázkami

Most, 5.9.2013

Romicus:

To je vskutku geniální plán!

Dnešní situace:

 1. Podívám se na internet a příslušnou službu si objednám u živnostníka, který ji legálně poskytuje.

Plán ČSSD:

 1. Na pracák pošlu squadru nezaměstnaných, kteří nemají žádné vzdělání, praxi, reference. Jediné, co mají, je vzhledem ke zmíněnému profilu nulová důvěryhodnost.
 2. Parazitujícím živnostníkům zvedneme daně a odvody.
 3. Squadru nezaměstnaných budu dotovat poukázkami a servisem placeným ze státního rozpočtu.
 4. Parazitující živnostníci díky tomu přijdou "na buben" a rozšíří tak řady nezaměstnaných, kteří místo za peníze budou stejné služby poskytovat za dotované poukázky.
 5. Já si raději uklidím a posekám zahrádku sám.
 6. ČSSD rozdá v rámci předvolební agitace mávátka, se kterými půjdeme slavit právě nabytou spravedlnost a prosperitu.

iDnes: Zrušení daně z dividend je ohroženo. Prezident plánuje veto

Most, 22.8.2013

Romicus:

Zdanění dividend je v podstatě nezákonné dvojí zdanění.
Dále jsou drobní akcionáři v tomto případě ve zjevné nevýhodě proti majoritním vlastníkům, kteří daň neplatí, navíc tito drobní akcionáři jsou, na rozdíl od mnohých majoritních vlastníků, většinou občané této země.
A do třetice, pokud nezískali akcie ještě v kupónové privatizaci, je nakupují z poctivě vydělaných a zdaněných peněz.

Zrovna nyní vystoupil v TV o zablokování zákona, který zdanění dividend ruší, představitel nejdemokratičtější a nejspravedlivější strany p. Sobotka. Ve svém plamenném projevu samozřejmě zcela zamlčel výše uvedené argumenty. Bohužel, jeho voliči na podobné lži a manipulace slyší a tuto rubriku (Ekonomika) nečtou.

Viz též: O dani z dividend

iDnes: Egypt se probudil do Pátku mučedníků. Bratrstvo svolalo další protesty

Most, 23.8.2013

Romicus:

Je mi čím dále tím méně pochopitelný postoj západních států k událostem v muslimských zemích. Konflikty, které zde probíhají, jsou alespoň ve sdělovacích prostředcích jednoznačně (dez)interpretovány jako boj "hodného" lidu za demokracii proti "zlým" a zpozdilým diktátorským režimům.

Nevím, zda je tento postoj výsledkem pošetilé snahy exportovat do těchto zemí západní demokracii, nebo zda jde o cílenou snahu eskalovat napětí v této oblasti. Jsem si však jist, že takovýto jednostranný postoj je pošetilý a zákonitě povede k radikalizaci postojů tak, jak to můžeme ostatně vidět i v příspěvcích níže.

VP:

Vybít všechny radikální muslimy do posledního (ať už se jedná o tzv. povstalce v Sýrii nebo muslimské bratrstvo - pokud tato rakovina bude existovat byť jen v jednom člověku, nikdy nebude klid. Pane Dočekal - asi budete muset čekat trošku déle než do prosince.

Romicus Re:

Ano, vybít je do jednoho - vidím, že máte podobný způsob řešení, jako muslimské bratrstvo, akorát Vaše cíle jsou ještě ambicióznější. No, stačí, aby i u nás dostal hlavní slovo hlas ulice a bude bez pochyby veselo ...

VP:

Demokracii nevybudují bez demokratických metod, ale situace se nezlepší, pokud nezačnou okamžitě a bez soudu popravovat islamisty. To k sobě zkrátka nejde. Aspoň ne dnes, kdy je tam převládajícím náboženstvím islám. Navrhoval bych s tou oblastí naložit tak, jako to udělali v USA s Mexikem a Izrael s Palestinou – obetonovat a nikoho, koho nebudeme chtít, nepouštět odtam sem.

Romicus Re:

Přesně tento způsob řešení problémů realizoval Hitler a jeho pohůnci, ale nejsem si jistý, že by jejich postupy šly označit jako "budování demokracie".

iDnes: Spravedlnost funguje pro každého stejně, tvrdí nejvyšší státní zástupce

Most, 26.7.2013

Romicus:

Ke kauze stíhaných exposlanců jsem se již vyjadřoval zde. Přesto bych rád k tomuto tématu ještě něco dodal:

Jsem navýsost znepokojen tím, že se stáváme opět svědky snahy záměrně uhýbat od merita věci, a tím zamlžit samotnou podstatu daného problému, nebo ji dokonce změnit k obrazu svému. Je otázkou, zda jsou tím vinni pouze novináři, nebo je s nimi pouze účelově manipulováno.

Zde totiž jde o dvě, podstatou zcela odlišné kauzy:

 1. Politické trafiky, které jsou dosti svérázným způsobem účelově vykládány jako korupce, a toto je i případ, na který se indemnita vyslovená NS vztahuje.
 2. Zneužití, nebo hůř účelové zneužívání, vojenského zpravodajství, což je závažný trestný čin a jeho vyšetřování pokračuje samozřejmě dál.

Nevím v čím zájmu je, tyto odlišné věci "zmatlat" dohromady a na základě toho pak tvrdit, že problém je v tom, že někoho imunita chrání a někoho ne. A to ještě pomíjím to, že prvotní vyšetřování se mělo týkat úplně jiné kauzy, tedy tzv. "kmotrů", kteří jsou jako jediní zatím zcela z obliga :-(.


Reakce na příspěvek v diskuzi, který se pozastavuje nad tím, že výroky soudu bývají nespravedlivé.

Romicus Re:

Problém je v samotné podstatě věci, zákon nerovná se spravedlnost. Zatímco podstatou soudního řízení jsou lidmi formulované zákony, podstatou spravedlnosti je etika, která je daná vyšší mocí (je jedno, zda touto mocí je lidská přirozenost, nebo boží vůle).

Problém je, že kde chybí etika, nemůže být dosaženo spravedlnosti a není výjimkou, že nejvíce se zákony (a "nezávislým" soudem) ohánějí ti největší lumpové. Tedy - i ten nejlepší zákon, vykládaný lumpama, bude vždy zbraní, kterou se útočí na ty, jimž má být daný zákon ochranou.

P.S.: Výkladem zákona jsou i nejmenovaným člověkem relativizované "idiotské" ústavní zvyklosti ...

iDnes: Podpisy od koalice chci notářsky ověřené, řekl prezident Zeman

Most, 24.7.2013

Romicus:

Teď už je mi zcela jasné, proč p. Mrázek říkal Zemanovi konspiračně mlha.

Ve svých prohlášeních pouze mlží a tahá svoje politické oponenty za nos. Je při tom úplně jedno, zda se jedná o ODS a p. Němcovou nebo o ČSSD a p. Sobotku. Na závěr si pak stejně udělá, co chce a co se hodí jemu a z ostatních si tak dělá pouze Hurvínky (tedy pokud dotyční nepatří ke klubu pochlebníků Jeho Výsosti).

S takovým člověkem bych teda chtěl spolupracovat ...

iDnes: Bárta ukazuje vstřícnost k Rusnokovi. Nesmí se vrátit Kalousek, říká

Most, 22.7.2013

Romicus:

Zdejší diskuze mě opět utvrzuje v přesvědčení, že člověk si nechá líbit v podstatě cokoli. Jediné, co si tvrdošíjně vzít nenechá, jsou jeho iluze.

Největším hříchem arciďábla Kalouska je totiž to, že lidem vyvrací mýty, kterými je balamutí ostatní političtí představitelé, zejména ti, „kteří to s lidmi myslí dobře“:

 1. Blahobyt občanů závisí na tom, jak se stát o něj postará.
 2. Dluhy státu nejsou dluhy občanů této země a lidi je nebudou muset splácet.
 3. K prosperitě se lze dobrat zvyšováním těchto dluhů.

Romicus Re:

Dovolím si reagovat na v diskuzi uvedené připomínky:

 1. Vcelku mě příjemně překvapila slušnost reakcí - většinou se při jméně Kalousek objeví v diskuzi kýbl splašků. To je i odpověď na příspěvek výše - nechci být nekritickým zastáncem p. Kalouska, ale jsem zásadním odpůrcem kanalizační argumentace.
 2. Vytváření mýtů je dozajista náplní práce každého politika, záleží ovšem na tom, o čem jimi vyprávěné pohádky jsou a v kvalitě jejich vyprávění p. Kalousek nad mnohými jinými vypravěči jednoznačně vede.
 3. Týká se to také zmíněných škrtů. O tom, zda jsou nejlepším řešením současné situace lze vést nekonečnou diskuzi na úrovni hospody Na růžku i v akademické obci - výsledek však asi nikdy nebude jednoznačný. Zdravý selský rozum mi však napovídá, že prioritně je nutné omezit veškeré zbytné a zejména provozní výdaje - tedy škrtat. Výsledek nelze samozřejmě garantovat ze 100%, ale myslím, že méně škody nadělá nepovedený škrt v provozních výdajích než nepovedená dobře míněná investice.

V této souvislosti se docela děsím toho, co jsem slyšel od nastupujících P.T. ministrů - hned týden po dosazení do funkce proklamovali navýšení výdajů různých resortů o cca 10 mld (samozřejmě zejména provozních výdajů) se slovy, že "zdroje jsou" !!!

iDnes: Projevem ve Sněmovně je i vzdání se mandátu, stojí v odůvodnění soudu

Most, 18.7.2013

Romicus:

"Advokát Marka Šnajdra poodkryl detaily z odůvodnění verdiktu Nejvyššího soudu".

Tato věta mi připadá, zcela zásadní:

V mediích se objeví tuny keců, politici nás zahrnou kopami mouder a v diskuzích je každej chytrej jak stará Blažková. Nikdo přitom v podstatě neví, o čem je řeč. Společnost se nezávisle na skutečnosti rozdělí na dva tábory, které spolu vedou nesmiřitelný boj a ve chvíli, kdy někdo poodkryje, jak to je ve skutečnosti, už faktický stav věci nikoho nezajímá - každý bojuje za svůj tým jak p. Načeradec za Slávii.

Kardinálním problémem ovšem je, že v offsidu jsou všichni zúčastnění.

iDnes: Schwarzenberg: Komunisté se už chystají vládnout, je to i naše chyba

Most, 23.5.2013

Romicus:

Zásadním problémem a současně i příčinou vzestupu preferencí KSČ je to, že lidé dávají při svém hodnocení přednost dojmům a pocitům před fakty a současně při tom upřednostňují líbivou představu před méně přitažlivou realitou. Chovají se tak jako oslík, před kterého zavěsíme mrkvičku, od pak za ní kráčí, dokud se za ním nezavřou dveře od stáje. A teprve poté si uvědomí, že kvůli tomu, že se nechal oblehat klamnou představou, přišel o svoji svobodu. Úplně stejně postupuje bolševik a lidské stádo této mystifikaci stále a bez ohledu na předchozí zkušenost podléhá. Problémem při tom není sama tato mystifikace, ale to, že pro její naplnění jsou ochotni popřít i ta nejzákladnější lidská práva.

Více jsem o takovémto smíšení pojmů a dojmů psal v souvislosti s prezidentskou amnestií: O pojmech a dojmech

VP:

Máš na mysli současnou vládu a její osli? Nebudeme zvyšovat daně, vytvoříme nová pracovní místa?

Romicus Re:

Nikoli, mám na mysli všechny, kteří ve snaze získat mocenský prospěch nabízí něco, co nejsou ochotni nebo schopni splnit. To, co píšete výše, slibuje ODS a také si kvůli tomu nese následky.

Mimochodem je na tom dobře vidět, jak může být dogmatické lpění na ideologických dogmatech bez ohledu na reálnou situaci zhoubné.


VP:

.... Znechucení nad současnou politikou, ať ODS, TOP, ČSSD je zřejmé u všech vrstev obyvatel. Koryta a korýtka, bližší košile než kabát, já na bráchu - brácha na mě. To je stav současné politiky, jejíž představitelem je právě plamenně hovořící pan Schwarzenberg. Je členem již tuším třetí vlády, co tedy udělal pro postavení KSČM mimo zákon? Upřímně - další populistický výblitek. A proto preference komunistům pomalu rostou.

Romicus Re:

Problém je v tom, že toto "znechucení" může být vyvoláno objektivní situací, kterou zejména levicové strany záměrně zneužívají ve snaze o získání mocenského prospěchu.

Dalším problémem je to, že nikoli pouze politikům, ale zejména jejich voličům je bližší košile nežli kabát a za (pouze) slibovanou košili nevědomky obětují nejen kabát, ale i kalhoty.

A na konec, problémem nejsou "pravdoláskaři", ale cynikové, kteří tyto hodnoty relativizují ve prospěch materiálních požitků. Zatímco za pravdu jsou lidé ochotni umírat, pro majetek jsou ochotni i vraždit, proto jsou "pravdoláskaři" jejich bytostným nepřítelem.


VP:

Teprve když člověk stráví dlouhou dobu mimo svou zemi tak si uvědomí jak dalece je česká země zdeformovaná a jak hrozný je vliv a praktiky komunistické filosofie na vědomí národa.

Demokracie k tomu aby přežila, musí být spojena s morálkou a trpělivostí. Morálku v předešlých dobách vyučovali pouze tu červenou, která hlásá - když se kácí les, lítají třísky - a trpělivost nemá žádnou cenu, když není spojena s morálkou. Počkat, až někdo přejde ulici, nemá přece cenu, raději na něj houknu, ať se třeba přerazí, já mám přece přednost, když mám na velké auto.

Čeští politici jsou zrcadlový odraz českých občanů a jejich hodnot a naneštěstí to bude trvat hodně dlouho, než se česká společnost dostane do nějakých normálních mezí, které platí v nedeformovaných zemích Evropy a jinde.

Demokracie bolí, ale komunismus bolí více. Češi mají zvyk všechno hodně nadsadit, nastolit rychlé řešení, - nejlépe jedním škrtem a pak mít hodně času těchto řešení litovat.

Vy, kteří voláte po komunismu - vyšlete své děti za hranice do nějaké demokratické země a po roce se jich zeptejte, jak se dívají na svou zem - potažmo na vás.

Romicus Re:

Není co dodat!!

iDnes: Když ne Putna, tak ani já. Docenti váhají, zda vzít titul od Zemana

Most, 21.5.2013

Romicus:

Putna je mi putna???

Překvapují mě názory některých diskutujících. Zde vůbec nejde o jakéhosi p. doc. Putnu, zde jde o zachování akademických svobod. Pokud při splnění daných objektivních podmínek rozhoduje o jmenování do funkce profesora vědecká rada UK, jedná se ze strany prezidenta o nebývalé zpochybnění autority reprezentantů té nejprestižnější vzdělávací instituce a nebezpečný precedent. Precedent, který předjímá jeho další svévolné mocenské kroky.

Základní povinností panovníka byla od samotného počátku ochrana akademických svobod před útoky mocných soukromníků. Jmenování profesorů prezidentem republiky je pak pouze pokračováním této tradice. To, že p. prezident Zeman nadřazuje svoje osobní antipatie nad autoritu akademické obce, je natolik flagrantním porušením smyslu jeho postavení jakožto protektora akademických svobod, že by po něm měla následovat zcela jednoznačná a nekompromisní reakce, a to nejen ze strany akademické obce.

iDnes: Zemanovi nevadí Putnova sexuální orientace, ale jeho transparent

Most, 20.5.2013

Romicus:

Prezidentovi, který se potácí ve svatováclavské kapli a málem poblije korunovační klenoty, vadí styl Putnova vystupování.

No to je teda gól...

iDnes: Okamura zakládá hnutí Úsvit. Chce odvolávat politiky a posílit prezidenta

Most, 29.4.2013

Romicus:

Takto pojatá přímá demokracie vedla ve starověkém Římě k tomu, že ambiciózní jedinci, ve snaze prosazovat své osobní zájmy, obcházeli zavedený ústavní pořádek a nechávali jimi navržené zákony schvalovat přímo lidovým shromážděním bez předchozího projednání v Senátu. Důsledkem pak byl ohromný vzestup moci několika jedinců, který nakonec skončil občanskou válkou a vznikem císařské autokracie.

I v Římě značná část senátorů zneužívala své moci a postavení k nestoudnému osobnímu obohacování zejména prostřednictvím korupce. Zastánci výše popsané přímé demokracie by si však měli uvědomovat skutečnost, že takovéto řešení společenských problémů si osobovali hlavně ti, kteří zneužívali podpory lidu k naplnění svých osobních ambicí.

iDnes: Jsme apoštoly, kteří nesou Zemanovy myšlenky, řekl nový šéf SPOZ Štengl

Most, 23.3.2013

Romicus:

V tomto případě si dovolím pouze citovat výrok lékaře, kteří v blázinci vyšetřovali Švejka:
"Případ je naprosto jasný, veškeré vyštřování je zcela zbytečné."

iDnes: Klaus: Západ mohl al-Káidu zlikvidovat, místo toho ale předělává Východ

Článek se zabývá problémy, se kterými se potýkají dnešní západní demokratické státy.
V reakci jsem spíše než na obsah uvedeného článku reagoval na obsah příspěvků v diskuzi, kdy většině diskutujících bylo úplně jedno, o čem se píše.
Úroveň diskuze připomínala smečku, kdy její členové bezmocně štěkají na svého neoblíbeného vůdce.
Most, 21.2.2013

Romicus:

Pro Krista,

četl vůbec někdo z diskutujících předmětný článek, nebo si zde jen P.T. publikum masíruje atrofované ego?

Kontroverzní útok na Jugoslávii, problematické arabské jaro, Řecko atd. versus euro, 21. stol. jako století Číny a zejména snaha Západu silou exportovat své pojetí demokracie na Východ, který má úplně jiné kulturní kořeny. Pokud s těmito názory nesouhlasím, tak jsou to určitě závažná témata, která hýbou dnešním světem.

Pardon, ještě na jedno téma jsem zapomněl - na vulgarizaci společnosti. Pokud základem demokracie je svobodný a sebevědomý občan, tak mám při čtení příspěvků do diskuze vážné obavy, zda má demokracie v naší republice vůbec šanci. A to jsem naivně myslel, že podobné výlevy jsou jen specialitou žumpy na seznamu.

Ach, ouvej....


Ještě malý výňatek z dialogu o „pravdě“ na téma globálním oteplování

VP:

Protože to tvrdil Klaus a vy s tím souhlasíte, tak to musí být pravda? Stejně tak můžete tvrdil, že za vymření x tisíc živočišných druhů také může přírodní cyklus.

Romicus:

No jistěže ne!

Poté, co člověk vyhubil dinosaury, z hrůzy nad svým činem raději dočasně vyhynul také, aby po několika milionech let mohl vyhubit úplně všechno.

iDnes: Klaus v nové knize: Svět je socialističtější, než jsem si představoval

Most, 13.2.2013

Romicus:

Skutečnosti, které Klaus v článku zmiňuje, jsou zřejmé a nelze je nevidět. Jiná otázka je, zda jsou tak překvapivé. Dokud existovala železná opona a evropské demokratické státy měly za humny odstrašující příklad, kam komunistické ideje mohou vést, působilo to jako přirozená ochrana demokratických a liberálních principů. Pád sovětského bloku pak tuto bariéru logicky zbořil, a to je i jeden z podstatných důvodů přeměny evropského svobodného trhu v RVHP. To, že lidé, kteří RVHP zažili na vlastní kůži, na tento stav reagují citlivěji, je pouze logické.

VP Re:

Pane Brousku, nyní mají ne za humny, ale přímo ve svých velkoměstech doklad něčeho horšího, než byl sovětský blok. Mají tam multikulturalismus. A poučení si z toho neberou.

Romicus Re:

Ale ovšemže to tak je. Pokud nebezpečí nebo jeho důsledky zřetelně nevidím, tak mu snadno podléhám. Poučení si mohu vzít až tehdy, pokud jej vnímám. Navíc, uvedená nebezpečí jsou plíživá a je obtížné určit hranici, od které začínají být nevratným ohrožením.

Řím také nezanikl naráz pod jedním úderem barbarů. Mnohem podstatnější než prohra v jedné bitvě byla postupná infiltrace kultur a zvyklostí, které byly s hostitelskou kulturou neslučitelné.

iDnes: František Koukolík: Vědci podvádějí čím dál více. Proč a co s tím?

Článek pojednává o vzrůstajícím množství podvodů při prezentaci výsledků vědecké činnosti. Rozebírá příčiny tohoto neuspokojivého stavu. Jednou z uvedených příčin je i tlak na publikační činnost, který je motivován snahou o "objektivní" hodnocení vědecké práce.
Most, 13.2.2013
VP:

Když je diskuse pod článkem o platech učitelů nebo o platech lékařů, narážím v diskusi stále na jednu věc: Ona většina z nich chce odvozené platy podle nějakých tabulek, podle odpracovaných let, podle počtu titulů, ...

Přirozený způsob odměňování, totiž že o odměnách svých podřízených rozhodne jejich šéf, který je zná a ví, kdo kolik odvádí práce, vesměs odmítají. Předpokládají, že šéf by to nezvládl, stranil svým oblíbencům, že by to poškodilo vztahy atp.

Je pro ně přijatelnější systém zjevně z hlediska "objektivního přínosu" silně nespravedlivý, ale z hlediska umělých měřítek perfektně spravedlivý, než systém potenciálně z hlediska "objektivního přínosu" podstatně spravedlivější, u kterého lze ale tu spravedlnost jen těžko měřit.

Osobně to přičítám ateismu (i v obecnějším smyslu ztráty víry v abstraktní objektivní hodnoty a ideály) a tomu zápornému aspektům levičáctví, který má potřebu zařizovat, že je se všemi zacházeno stejně, a kvůli tomu vymýšlí a zdůrazňuje různá měřítka, která se skutečnou kvalitou (spokojeností v práci, radostí ze života) moc nesouvisí.

Vědci jsou na tom ve skutečnosti z tohohle hlediska v rámci oborů ještě docela dobře: řada z nich má velké ideály a věří své vědě, dokáží být v tom dobrém slova smyslu odtrženi od nepodstatné "reality" (myšleno od handrkování a závidění), a na řadě pracovišť je to poznat.

Romicus Re:

Naprostý souhlas,

Typickým příkladem takovéhoto technokratického "objektivního" přístupu byl i p. ministr Dobeš, jehož rozhled byl značně omezen excelovými tabulkami. Výsledkem tohoto principu jsou pak státní maturity, kdy studenty "objektivně" hodnotí "nezávislý odborník" (to je také oblíbené slovní spojení). Je zcela zřejmé, že u takto pojatých maturitních zkoušek by Vrchlický propadl, protože nedodržel stanovený literární útvar a napsal práci ve verších.

O lékařských platech jsem psal již několikrát, a i když vím, že pracovní podmínky lékařů jsou někdy dost tristní, naprosto nechápu boj ČLK za zachování platových tabulek. Je to rovnostářský přístup, který je jednak demotivující a jednak bytostně nespravedlivý k těm schopnějším.

Karel IV. koncipoval Univerzitu jako "stůl ku hostině připravený", kde krmi lahodnou připravovali její mistři pod vedením rektora. Nyní určují menu úředníci podle jakýchsi podivných kuchařek a výsledkem je v článku zmíněný blivajz.

Stejně tak Kristus kritizoval farizeje, že sice znají každé písmenko zákona, ale z jeho ducha nepochopili vůbec nic.

Prosazovaný technokratický systém hodnocení tedy lze z výše uvedených důvodů označit jako apoteózu průměrnosti, která postrádá to, co je člověku nejvlastnější - duši.

iDnes: Zeman milosti dávat nehodlá, je pro obnovení soudu s Kajínkem

Majetková přiznání stojí za pokus i v současném parlamentu
Zeman v diskusi také prohlásil, že již v současném parlamentu by stálo za pokus prosadit majetková přiznání, která by považoval za úspěšný nástroj v boji proti korupci. Předpokládá, že po příštích volbách by mohly mít převahu strany, která majetková přiznání podporují. Neúspěšně je prosazoval jako premiér.
Most, 27.1.2013

Romicus: "A máme opět nastolena majetková přiznání"

O jejich "užitečnosti" v boji s korupcí svědčí následující tři případy:

 1. Gross se svým pochybně nabytým majetkem vůbec netají, a přesto je čistý jak lilie
 2. Stejně tak se p. Řebíček netají svojí Spartou - vždyť jí přece koupil za legální prodej své firmy. To, že se tato firma pakovala na státních zakázkách je přece spekulace a bohapustá lež.
 3. Je zcela nabíledni, že p. Pitr je oficiálně chudý jak kostelní myš a tedy v majetkovém přiznání nic mít nebude.

A to je pouze ilustrativní výčet, který mě ad hoc napadl. Mám tedy odůvodněnou obavu, že

jediným výsledkem majetkových přiznání bude buzerace těch, kteří nabyli majetek legálně, provázená jásotem nemajetného davu.

iDnes: KOMENTÁŘ: Za co vděčíme Zemanovi? Za hodně

Most, 24.1.2013

Romicus: "Dotaz na autora článku"

Nejsem ekonom a z tohoto důvodu bych si v rámci diskuse dovolil zveřejnit tento otevřený dotaz na autora článku.

Vážený pane Rusnoku, v článku jste napsal: "...díky tehdejšímu bolestivému oddlužení těchto bank máme dnes patrně nejzdravější bankovní sektor v Evropě."

V této souvislosti by mě zajímaly odpovědi na následující otázky:

 1. Oddlužení bank stálo daňové poplatníky mnoho miliard Kč, byl následný prodej takto očištěných bank pro občany skutečně tak výhodný?
 2. Naše zdravé banky jsou dceřinými společnostmi zahraničních bank. Je známo, že mateřské společnosti již v takto dobré kondici zdaleka nejsou. Neslouží české dcery a mnohamiliardové dividendy z nich spíše jako zdroj prostředků pro sanování ztrát jejich zahraničních vlastníků?
 3. To, že u nás máme zdravé banky je jistě pozitivní. Myslíte si však, že jejich stabilita nebude ohrožena případnými problémy vlastníků? Lze při hodnocení zdraví bank dceřiné společnosti takto oddělit od jejich matek a nejedná se tedy pouze o stabilitu značně virtuální?

Z výše uvedeného pak vyplývá kardinální otázka:

Mají z oddlužení a následné privatizace bank větší prospěch občané naší země nebo spíš zahraniční vlastníci tuzemských poboček bank?

iDnes: Bártu i Škárku soud zprostil viny. Zastavila nás politika, řekl Šott

Most, 23.1.2013

Romicus: "Na právní vědomí občanů mají takovéto soudní výroky docela zásadní vliv."

Když si to shrneme:

 1. Neschopnost odsoudit bolševické zločince (Vaš, Grebeníček atd.)
 2. Amnestie
 3. Tento výrok Městského soudu

Teda, pane soudní rado, voni nám dávaj zabrat ....

iDnes: Politici věří, že je trauma odsunu udrží u moci, říká historik Kosatík

Druhé kolo prezidentských voleb finišuje a stále častěji je vzpomínán Edvard Beneš, respektive jeho dekrety. Proč si na ně politici vzpomněli? "Protože věří, že je naše nevyřešené trauma udrží u moci," míní historik a spisovatel Pavel Kosatík, jenž se Benešovi a jeho době věnuje.
Most, 23.1.2013

Romicus: "Nedělám to často, ale musím redakci iDnes poděkovat"

za zveřejnění rozhovorů se dvěma historiky, p. Putnou a p. Kosatíkem, které uvádí na pravou míru emotivní vyjádření některých politiků a veřejně činných lidí. Uvedená fakta mi opět připomněla přísloví: „Zloděj křičí, chyťte zloděje“.

Jedná se o typický příklad relativizace vlastních pochybných (nebo alespoň negativně vnímaných) činů.

Nejvíce se berou za práva druhých ti, kteří je sami ohrozili, nejvíce vyvolávají obavy o majetek lidí ti, kteří nesou největší odpovědnost za mnohdy podivný způsob privatizace národního majetku. Tehdy se opravdu a reálně dostal konkrétní majetek do rukou různých mnohdy obskurních vlastníků. Tito lidé pak straší, že přijde zlý Sudeťák a bude si nárokovat svůj bývalý majetek. Straší účelově a bez ohledu na fakta a reálnou situaci.

Tento způsob argumentace používají viníci na všech úrovních: Pepíček nachytaný na sousedových jabkách říká, že Franta je kradl taky a mnohem víc. David Rath nachytaný se sedmi miliony se brání, že jiní nakradli miliardy.

Pozor na ně!!!

Romicus: "Ještě k hodnocení odsunu."

Dobro a zlo jsou filosofické kategorie, které jsou platné obecně a trvale. Člověk by měl konat tak, aby jeho činy spadaly do kategorie "dobro". Neznám ovšem člověka, sebe nevyjímaje, který by nebyl alespoň jednou v životě okolnostmi přinucen jednat způsobem, který nepovažuje za správný a dobrý, ale je bohužel v dané situaci jediný možný.

Odsun sudetských Němců je signifikantním příkladem. Nikdo nezpochybňuje platnost a nezvratnost daného skutku, to však neznamená, že jej budu nazývat „dobrým“ nebo že budu „zlo“, které ho provázelo relativizovat.

Ten, kdo relativizuje zlo, je obvykle náchylný k jeho páchání!

iDnes: Schwarzenberg převzal romantické vlastenectví od otce, píše historik

V předvolební kampani bylo rodinou Václava Klause zpochybněno češství rodiny Karla Schwarzenberga. Když už se tak stalo, je povinností historiků, kteří se Schwarzenbergy přímo zabývali, se k tomu vyjádřit na základě historických pramenů.
Most, 22.1.2013

Romicus: "Velice děkuji Martinovi Putnovi"

za to, že reagoval na výzvu V. Klause ml. k diskusi na téma působení Schwarzenbergů v českém prostředí a politice. Myslím, že článek byl z tohoto hlediska zcela vyčerpávající.

Dále z důvodu, že výroky p. ředitele Klause byly poměrně dost hloupé a nevkusné, děkuji autorovi článku též za to, že ze zmíněného iniciátora diskuse udělal tak trochu blba.

VP: "Re - Velice děkuji Martinovi Putnovi"

No jako historický výklad to má příliš mnoho citově zabarvených slov, takže to působí jako opačný traktát než z rodiny Klausovic, ale budiž. Věřím, že se blíží víceméně k pravdě, i když třeba o Vlajce jsem měl doposud povědomí, že to byli právě různí vlajkaři a fašisté, kteří dohnali humanistu a lidumila Karla Čapka doslova k smrti a útočili na něj mnohem dříve než došlo třeba k Mnichovu, takže si nejsem moc jistý tím velkým rozdílem mezi vlajkou předválečnou a válečnou, jen ji doba umožnila se ještě více radikalizovat. Každopádně tady to řešení rodičů je dost mimo, soustřeďme se pokud chceme kritizovat na jejich účastí v jejich vládách a že ty vlády mají másla na hlavě. Jakkoliv mně určitá až mediální slepota vůči KS jako dokonalému prezidentovi žene k volbě MZ, tyhle podpásovky třeba z rodiny Klausů to zase vyrovnávají.

Romicus: "Re - Velice děkuji Martinovi Putnovi"

Váš příspěvek považuji na rozdíl od většiny jiných za rozumný a děkuji Vám za něj.

Nevím, zda média prezentují Karla Schwarzenberga jako dokonalého člověka, řekl bych, že on sám si to o sobě ani nemyslí (na rozdíl od mnoha jiných) a to právě kvůli zmíněné zkušenosti svého otce.

Lidí, kteří udělali v mládí spoustu pitomostí nebo i osudovou chybu je mnoho, jen menšina je ovšem ochotna si to přiznat. Ale právě toto přiznání je v tomto případě podstatné. Je to zmíněno i v článku p. Putny - mnoho pozdějších intelektuálů zahájilo svou kariéru v KSČ, která byla v padesátých letech zjevně spojena s těmi nejhoršími zločiny a pouze někteří byli ochotní to přiznat veřejně, natož to pak odčinit konkrétními skutky. 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky