Romicus - osobní stránky

Komentáře 2014
Příspěvky do diskuzí na zpravodajských portálech, které se týkají aktuálních politických a společenských událostí.
VP = "hlas lidu"

 

Několik slov na závěr roku

Most, 30.12.2014

Z níže uvedených komentářů by mohl laskavý čtenář nabýt dojmu, že, jak pravil hostinský Palivec: „Všechno to stojí za ho.no“ a že nejschůdnějším řešením situace v naší zemí je emigrovat nejlépe na druhou stranu zeměkoule.

Opak je však pravdou.

Můžeme si gratulovat, že žijeme zde a v této době. Většina z nás nepoznala válku, hlad ani jiná neštěstí, která lidstvo po věky provází. Naše doba je, pokud ne šťastnější, tak rozhodně blahobytnější, než jakékoli jiné období v lidských dějinách. To, jak ji vnímáme sami, záleží jen na našem úhlu pohledu a tom, co sami chceme vidět.

Často je také zmiňována Evropská unie, jako přebyrokratizovaný kolos, který produkuje pouze hromady nesmyslných zákonů a předpisů. Zkusme ale vidět i to, že sjednocená Evropa dokáže také vytvářet špičkové vědecké ústavy, které vyvíjí tu nejvyspělejší techniku. Vezměme namátkou kosmickou agenturu ESA a letošní fenomenální úspěch její sondy Rosetta s modulem Philae, který 12.11. přistál na kometě. Vezměme ESO (Evropská jižní observatoř), která provozuje nejvyspělejší teleskopy světa a připravuje zcela převratný skoro 40m dalekohled (E-ELT). A samozřejmě nelze přehlédnout ani LHC – velký urychlovač částic. Je jistě potěšující, že i my se jako Evropané můžeme na podobně ambiciózních projektech podílet. Jsou to právě tyto projekty, které svojí složitostí a s tím spojenými náklady přesahují možnosti osamocených států a národů Evropy a umožňují tak vytvářet věci, na které pak může být každý občan jakéhokoli státu hrdý a které ho činí účastným samotného vrcholu lidského ducha a civilizace. Je třeba pouze mít dobrou vůli tyto pozitivní věci vidět a nedělat si názor jen podle toho, co se „dočtem‘ v novinách“.

Nezapomínejme na to a v Novém roce si přejme hlavně to, aby tomu tak bylo i nadále.

iDnes: Bojuji o nová pracovní místa, vzkázal Zeman nespokojeným senátorům

Most, 30.12.2014

Romicus:

Naprosto stručně:

Ad Čína - prezident nejedná jako státník, ale jako hokynář a podle toho pak bude jednáno i s námi.

Ad Rusko - prezident obhajuje vůči ruské agresi politiku appeasementu. Kam takováto politika vede, víme všichni.

iDnes: Pacienty budou operovat mladí a nezkušení lékaři. Jiní nebudou

Most, 7.12.2014

Romicus:

Psal jsem to zde již několikrát:
Když jsem po 20 letech praxe v soukromé firmě přišel pracovat do zdravotnického zařízení zřizovaného krajským úřadem, můj první dojem byl, že "Brežněv vstal z hrobu".

Jedná se o organizace zřizované politickou institucí, která sleduje své vlastní zájmy a je to úplně jedno, zda se jedná o ÚV KSČ nebo krajskou organizaci ČSSD (ODS, ANO, NE, Možná někdy...). Navíc objem péče, cenu za péči i podmínky, za kterých bude poskytována, je určena "Centrální plánovací komisí" bez ohledu na realitu - plní se pouze politický úkol.

Jestli bylo něco pro socialismus a tento způsob vedení státních firem signifikantní byly to personální problémy - špatná organizace práce, demotivace kvalitních zaměstnanců, neochota k jakýmkoli změnám a k přebírání zodpovědnosti ze strany managementu. Odměňuje se poslušnost, "trestá" iniciativa.

Zažil jsem jako pracovník privátní dodavatelské firmy transformaci státních podniků a vše toto jsem viděl na vlastní oči. Drtivá většina tehdejších státních firem prošla zásadní transformací nebo zanikla, protože neměla šanci přežít v konkurenčním prostředí.

Nedivím se investorům typu p. Kellnera, Chrenka a ostatních, že v tomto socialistickém reliktu vidí dobrou investiční příležitost ...

Ještě malou poznámku k předmětu článku:
Již dnes v mnoha nemocnicích slouží lékaři bez atestace, a to nejen čeští. S mnohými z nich je problém se vůbec domluvit, protože někteří pocházejí z dost exotických zemí. Řešení je pro politicky řízený systém typické: nejsem-li schopen nebo ochoten nevyhovující stav změnit, tak jej zlegalizuji.

Obdobou je též osvědčené ekonomické perpetuum mobile - nemám dostatek peněz na zajištění výdajů státu a na úplatky voličům? Nevadí, mám přece tu moc peníze natisknout.

iDnes: Má je pomsta. V bytě nezůstalo vůbec nic, zmizely i radiátory a dveře

Most, 7.12.2014

Romicus:

Měl jsem podobný problém s nájemnicí, která doslova zdemolovala celý byt a odcizila některé jeho součásti. Ve věci bylo podáno trestní oznámení na Policii ČR. Ta případ uzavřela s tím, že na základě podání vysvětlení podezřelé (nastojte!!!) dotyčná (cituji):

"... zde chtěla provést rekonstrukci a přitom došlo k poškození původního vybavení a poté se dostala do finančních potíží, takže rekonstrukci nedokončila. K odcizení příslušenství uvedla, že v souvislostí s prováděnou rekonstrukcí (nikdy ani nezačala!!!) došlo k jejich odstranění a vyhození."

A pár několik dalších totálních lží.

PČR pak bez toho, že by provedla jakékoli ověření informací poskytnutých podezřelou, nebo že by učinila jakékoli jiné kroky vedoucí k objasnění skutkové podstaty daného činu, došla k závěru:

"Pečlivým uvážením všech okolností ... neshledává naplnění skutkové podstaty přečinu Poškození cizí věci podle §228/1 tr.z. ani jiného trestného činu."

Podepsáni inspektor a vedoucí odd. Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje.

Stížnost podaná na OSZ Most byla následně ze stejných důvodů zamítnuta.

Mám dotaz: "Dělá si z PČR a OSZ z lidí PR.EL?"

P.S.: Před pár dny jsem podal na postup vyšetřovatele PČR a postup státní zástupkyně OSZ Most stížnost adresovanou odboru vnitřních věcí PČR, GIBSu a Krajskému st. zastupitelství. Uvidíme, co se mi vrátí za odpověď….

iDnes: Matematik: Věda a víra nejsou v rozporu. Vědci totiž nerozumí Matyldě

Most, 28.11.2014

Romicus:

Výborný článek.

Zájemcům bych doporučil také knihu Petra Vopěnky: Hádání v hospodě.

Jinak přesvědčení některých lidí, že věda dá odpověď na veškeré otázky lidského bytí a z toho vyplývající jistota, že s rozvojem vědy se zdokonaluje jak lidské společenství jako celek, tak i jednotliví lidé a Bůh je tedy jaksi zbytečným pozůstatkem doby, kdy lidé "byli ještě hloupí", mi připomnělo jeden axiom Světového vědeckého fekalismu, který zní:

"Jednotkou blbosti je 1 Blb, což je množství blbosti obsažené ve větě: 'Žijeme lépe a šťastněji.'"

VP:

A na základě čeho tedy věřící berou jistotu, že na veškeré otázky lidského bytí musí nějaká odpověď existovat?

Copak mi filozoficky vysvětlíte hluboký smysl, proč při jednom konkrétním hodu kostkou padla právě šestka a nemohlo padnout nic jiného?

Romicus Re:

Věřící si nemyslí, že na vše existuje odpověď, věřící věří.

Na otázku "proč padne šestka?" existuje mnoho odpovědí:

 1. Matematik vám dá výklad o teorii pravděpodobnosti
 2. Věřící vám odpoví, že je to vůle Boží
 3. Většina lidí vám odpoví, že je jim to "putna"

Kdo z nich má pravdu? Matematik??

Facebook: Karel Schwarzenberg o finlandizaci

Vyjádření p. Schwarzenberga na jeho fcb stránkách:

„Pan prezident v Kazachstánu sdělil, že pokud jde o Ukrajinu, zastává neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralizaci a k její takzvané finlandizaci. To je ovšem velký rozdíl. Je něco jiného, jestliže nějaká země, jako např. Švýcarsko, Švédsko nebo Rakousko, zaujme status neutrální země. Jde o svobodné rozhodnutí dotyčného státu a takto proti tomu nelze mnoho namítat. Odlišná věc ale samozřejmě je finlandizace …“

Most, 26.11.2014

Romicus:

Myslím, že toto je pro M. Zemana signifikantní. Ve chvíli, kdy nemůže z logických důvodů říct to, co si skutečně myslí, použije výraz, o kterém (správně) předpokládá, že mu většina lidí nebude rozumět (pojem „finlandizace“ jsem také musel několika jinak inteligentním a vzdělaným lidem vysvětlovat). Málokdo si totiž uvědomí, že finlandizace byla z nouze ctnost vynucená zcela nepokrytou Ruskou agresí a její pravý význam v daném kontextu zní: "Pokud se Ukrajina nepodřídí v zahraniční (a jiné) politice Rusku, stane se předmětem ruské agrese!"

Přátelé, překládejte si dobře to, co vám "prezident sjednotitel" říká!!!

Facebook: Václav Havel O nenávisti

Uvažuji-li o lidech, kteří mě osobně nenáviděli či nenávidí, uvědomuji si, že je spojují některé vlastnosti, které - sečteny a společně rozebrány - nabízejí určitý, zajisté jen velmi všeobecný, výklad původu jejich nenávisti.

… Je to je tedy vnitřní mohutnost veskrze aktivní, která svého nositele vždy znovu k čemusi upíná a kamsi ho vleče a které ho takříkajíc přesahuje. …

Most, 26.11.2014

Romicus:

Fráze: "...nositele vždy znovu k čemusi upíná a kamsi ho vleče..."
mi evokovala citát ze Seneky: "volentem fata ducunt, nolentem trahunt."
Neboli zhruba: "Lidi s dobrou vůlí osud vede, ty ostatní vláčí."

Právě nenávidějící lidé jsou osudem trpně vláčeni. Z vlastní neschopnosti řídit si a vést svůj život sami pak obviňují ostatní a kvůli frustraci z této neschopnosti je pak i nenávidí.

iDnes: Místo tří rad pět. Novela změní dohled nad ČT a ČRo, naštvala Dvořáka

Most, 20.11.2014

Romicus:

No jo, na to aby se uhlídalo, zda jsou všechna sprostá slova v prezidentových projevech řádně vypípnuta, je skutečně třeba zvýšit počet dohlížitelů, to je opravdu hoňka ...

VP:

Především by se rozhovor s prezidentem cenzurovat neměl, pokud je to rozhovor pro media (tedy veřejnost) a zde navíc veřejnoprávní media. Pokud chce nejvyšší představitel státu něco sdělit občanům, nemá nikdo právo na úpravu takového sdělení.

Romicus Re:

To byla samozřejmě nadsázka a můj příspěvek byl reakcí na zcela absurdní udělení pokuty za to, že některá média prezidentův projev necenzurovala a vysílala jej takto před 22. hod.

Naprostá zhovadilost tohoto závěru rady je pak ovšem zcela vážným důvodem k zamyšlení nad její činností.

iDnes: Zeman by měl své výroky konzultovat, míní premiér. Probere to s ním sám

Most, 21.11.2014

Romicus:

Ano, pane premiére, Zeman by měl své výroky skutečně konzultovat

S psychiatrem ....

iDnes: Do jmenování profesorů by Zeman mluvit neměl, míní rektor Bek

Hlava státu by měla svým podpisem jen symbolicky stvrdit rozhodnutí odborníků, řekl v rozhovoru pro iDNES.cz rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.
Most, 20.11.2014

Romicus:

Ale, pane rektore, vždyť mezi Vámi a panem prezidentem přece neexistuje žádný rozpor.

Pan prezident přece vždycky chtěl "jen symbolicky stvrdit rozhodnutí SVÝCH odborníků"

iDnes: Česká televize lže, protestovalo nás víc, tvrdí Zemanovi příznivci

Komentáře, které uvádím níže, se nevztahují k obsahu článku, ale k diskuzi, která pod tímto článkem proběhla.
Most, 20.11.2014

Romicus:

Věci, které někteří diskutéři nikdy nepochopí:

 1. Svobodný člověk něco dělá o své vlastní vůli, aniž by byl manipulován „temnými silami“ v pozadí
 2. Svobodný člověk má vlastní názor a nepapouškuje to, co mu někdo nakuká
 3. Svobodný člověk svůj názor svobodně prezentuje, aniž ho za to „někdo platí“
 4. Zcela nepochopitelné pro ně pak je, pokud je svobodný člověk ochoten za prosazení svého názoru obětovat vlastní hmotné či nehmotné statky.

Mě by zajímalo, zda se jedná pouze o neblahé dědictví minulosti nebo o obecný jev, kdy některým lidem prostě není shůry dáno pochopit, o čem svoboda je.

VP:

Svoboda je velmi úžasná věc. Mne jako obyčejného člověka zajímá, jestli mám práci, jestli uživím svou rodinu, své děti. Jestli můj šéf v práci bude říkat jakékoli nesmysly, nejsem takový hrdina, abych mu oponoval, jelikož nechci přijít o práci, protože moje rodina je na mých příjmech závislá. Svobodu slova prostě za zabezpečení rodiny nevyměním. Takže nejsem hrdina, ale zbabělec. Omlouvám se, ale rodinu opravdu upřednostňuji před svobodou slova.

Romicus Re:

Já s Vašimi argumenty souhlasím, svoboda je pojem abstraktní a není lehké jej definovat. Současně také uznávám, že mnohem snáze se v duchu abstraktních idejí jedná člověku, který je existenčně nezávislý, což většina lidí, kteří pracují jako zaměstnanci, není. To není ani zbabělost ani důvod k omluvě!

Přesto je nutné za svobodu nutné bojovat, protože bez ní zrovna lidé, jako jste Vy, snadno upadnou do otroctví - zpočátku pouze názorového, poté i osobního. S bojem za svobodu je to jako s vyléváním vody z lodi, do které teče: Je to marná práce bez konce, ale bez ní se loď potopí.

Zbabělostí a dá se říci, že přímo podlostí, však je, pokud napadám a dehonestuji ty, kteří mají tu možnost a jsou ochotni za svobodu bojovat. To je dnes, bohužel, velice častý případ, jak se můžeme přesvědčit i v diskuzi pod tímto článkem.


VP:

Z toho si nic nedělej. Svoboda se nedá přesně definovat, jak se o to pokusil pan MRB. Je to relativní pojem a vždy se vztahuje ke konkrétní společenské situaci. Řekl bych, že z mého pohledu jsi svobodný, odmlouvat šéfovi se zkrátka nedělá.

Romicus Re:

Máte pravdu - svobodu není jednoduché definovat, přesto je nutné o ni usilovat.

K tomu, aby byl člověk svobodný, nemusí být nutně bojovníkem za svobodu. Základem svobodné společnosti totiž nejsou bojovníci, ale docela obyčejní slušní lidé, kteří se starají o rodinu a živí poctivou prací.

Noticka

Most, 19.11.2014

Teď jsem se ve zprávách doslechl, že rada pro rozhlasové vysílání udělila Českému rozhlasu a několika televizím pokutu za to, že nevypípaly části projevu Pana Prezidenta při jeho Hovorech z Lán.

Já se snad z tý píp rady úplně píp.
Média dostala pokutu za to, že necenzurují sprosté projevy prezidenta republiky. No to je k píp....


Já si ještě jednou rýpnu do ČT.

Naše veřejnoprávní TV ve své svaté snaze o vyvážené zpravodajství vyslala na dnešní happening proti M. Zemanovi, kterého se zúčastnilo asi 200 věrných, na Hrad svůj štáb. Účastníkům happeningu tímto samozřejmě děkuji a oceňuji jejich snahu o kultivaci našeho nejvyššího státního úřadu. Odpovědných pracovníků ČT se však musím zeptat:

"Jak dlouho by ve své funkci vydržel vedoucí redaktor, který prokaučoval zápas Sparty s Barcelonou a to vše chtěl napravit tím, že dva dny poté odvysílá reportáž z jejich tréninku?"

iDnes: Zeman je obětí Putinovy propagandy a je to smutné, říká ruská aktivistka

Most, 18.11.2014

Romicus:

Nikoli.

Zeman je obětí vlastní ješitnosti, megalomanství a ztráty soudnosti, která je dost pravděpodobně způsobena jeho špatnou životosprávou a zejména nadměrnou konzumací alkoholu!

iDnes: Hvizd při hymně studentů je neúcta, odsoudil dění na Albertově rektor UK

Most, 18.11.2014

Romicus:

Mě opravdu vadí, že se většina informací o bezprecedentním protestu zredukovala na to, zda způsob protestu byl nebo nebyl za hranou. Podstata pak zcela uniká:

"Pan prezident Zeman poškozuje zájmy České republiky, kterou z pozice svého úřadu reprezentuje!"

Na této manipulaci pak mají zcela zásadní podíl informace z médií. Z tohoto důvodu se také proti této manipulaci zcela důrazně ohrazuji.

iDnes: Jestli přijede Putin, vyjdu do ulic, říká autor červené karty pro Zemana

Most, 18.11.2014

Romicus:

 1. Děkuji panu Přikrylovi
 2. Způsob, jakým o akci informovala média a zejména zpravodajství ČT mi, na rozdíl od pana Přikryla, vadí velice. Celá demonstrace byla bezprecedentním a slušným vyjádřením zásadního nesouhlasu se způsobem, jakým M. Zeman vykonává svůj úřad, která však byla ve zpravodajství zmanipulována zcela nepřijatelným způsobem, jako výtržnost. Hlas 12 - 15 tis. měl menší váhu než několik vajíček vržených rukou pár jedinců.

Více: Facebook - Otervřený dopis šéfredaktorovi ČT

Nebo: Opět ČT lže, jako když Rudé Právo tiskne?

Demonstrace 17. listopadu proti prezidentovi Zemanovi

Praha, 17.11.2014

Romicus:

Tato událost byla natolik významná a současně byla ze strany médií dezinterpretována a manipulována takovým způsobem, že jí věnuji samostatný článek a stránku na facebooku.

Viz: Opět ČT lže, jako když Rudé Právo tiskne?

Nebo: Facebook - Otervřený dopis šéfredaktorovi ČT

iDnes: Zažíváme revoluci v osvětlení. Téměř navlas stejně jako před 100 lety

Most, 31.10.2014

Romicus:

"Téměř navlas stejně"?

Možná jsou mé historické znalosti chabé, ale nepamatuji se, že by Jeho Císařská Milost František Josef I. vydal zákon, kterým se zakazuje používat ke svícení petrolejovou lampu.

iDnes: Klaus: Havel byl vlastně reformní komunista

Most, 31.10.2014

Romicus:

Ve světle Klausových názorů, že Západ je viníkem krize na Ukrajině a Rusko je obětí jeho agresivní politiky, zní výroky o "reformním komunistovi" Havlovi a jeho "antiamerickém" projevu velice, ale opravdu velice falešně.

Z tohoto pohledu si nemohu odpustit jeden citát: "Kníže serenissimus zblbnul".

iDnes: Olomouc dala do ulic miniknihovny. Knihy se ztrácely, regály někdo ničí

iDnes: Opilý mladík bez řidičáku řídil BMW rodičů. Nadýchal 2,24 promile

"Pořádnou klukovinu provedl teprve osmnáctiletý muž. I když nemá řidičský průkaz, sebral rodičům jejich luxusní BMW a vyrazil na výlet. Aby toho nebylo málo, byl ještě silně opilý. Když ho zastavili policisté, nadýchal přes dvě promile alkoholu."
Most, 7.10.2014

Romicus:

To je neskutečné, jak může někdo nazvat klukovinou trestný čin, který ohrožuje ostatní lidi na životě!!

Ještě, že jsem právě teď četl článek, ve kterém se píše, jak podobní "kluci" jen tak pro legraci ničí schránky na knihy poskytované zdarma lidem na ulici.

Pokud budeme gaunerství a lotroviny eufemisticky nazývat "klukovinami" místo toho, aby tyto činy byly se vší rozhodností odsuzovány a viníci souzeni, přestane být naše republika místem, kde se nechá slušně a bez obav žít!

iDnes: Sobotka si nepřeje, aby audit z financí způsobil nemocnicím problémy

Most, 30.9.2014

Romicus:

 1. Měl jsem možnost trochu poznat způsob řízení velkého zdravotnického zařízení. Můj nejsilnější dojem byl, že "Brežněv vstal z hrobu".
 2. Nemocnice jsou jako právnické osoby zřizované politickými subjekty - ministerstvem nebo kraji. Ředitele pak vybírají zástupci těchto subjektů a oni tvoří představenstvo v a.s. a ten je mu také odpovědný.
 3. Zakázky pro jednotlivé nemocnice (nebo zdravotnické a.s.) se obvykle "pečou" na této úrovni. Jedná se o "politický" úkol, který je pak pouze delegován na níže postavený management.

Z tohoto důvodu se vůbec nedivím, že p. Sobotka si nepřeje problémy - kdopak asi sedí na ministerstvu a v radách jednotlivých krajů.

Vůbec se nedivím, že ředitelé auditem postižených zařízení se chovají jako potrefené husy, kterým "jde o kejhák."

Vůbec bych se nedivil, kdyby z výše uvedených důvodů byla celá věc uhrána do ztracena, ale chtěl bych věřit, že tomu tak nebude.

Dodatek 20.11.2014:
Ve zpravodajském pořadu ČT expresivně hovořil p. ministr Babiš o tom, že vláda M. Topolánka v demisi a těsně před odchodem schválila převod cca 1 mld. KČ na nákup přístrojů v nemocnicích. Vzápětí na to po společném jednání s ministrem Němečkem (kterému ještě chvíli před tím nemohl přijít na jméno) u prezidenta republiky prohlásil, že mezi nimi není žádného rozporu.

Tak se nám začíná vyjasňovat řešení nastíněné v bodu c). Politické vedení krajů, které jako zástupci jediného akcionáře, de iure rozhodují o strategických investicích krajských nemoc a které je již po mnoho let většinou v rukou ČSSD, jsou spolu s odpovědnými řediteli čistí jako lilium. Za vše pak může proradná Topolánkova vláda, která na jimi schválené investice dodala peníze a která skončila již před více než pěti lety.

Nevím, co si o tom myslí laskavý čtenář nebo posluchač, ale pro mě je to tedy dost chucpe.

iDnes: Boxerka z KLDR rozdává pěsti za Soul. Chce splatit obětování rodiny

„Choj měla velké štěstí, že její otec byl úspěšným obchodníkem v hlavním městě Pchjongjangu. Mladá boxerka se tak nemusela bát o to, že její pochybení uvrhne rodinu do chudoby. Narozdíl od většiny jejích kolegyň, pro které prohra znamenala hranici mezi více méně spokojeným životem a hladověním.“
Most, 29.9.2014

Romicus:

"Otec byl úspěšným obchodníkem v hlavním městě Pchjongjangu.",

Proboha, co je to za nehoráznou blbost?

Dovede si někdo představit něco podobného v Praze za Husáka (tedy pomineme-li neoficiální šedou ekonomiku zahrnující různé "kšeftmany" nebo veksláky?

iDnes: Zákaz dovozu potravin ze Západu pomůže Rusům k vyšší pravdě, hlásá církev

Most, 8.8.2014

Romicus:

"Ruský člověk vždy chápal, kde leží rozumná hranice spotřeby",

to je gramaticky nepřesné, správný překlad tohoto výroku zní:

"Ruskému člověku bylo vždy chápáno, kde leží rozumná hranice spotřeby"

iDnes: Halík zvažuje kandidaturu na Hrad. Nezříkám se zodpovědnosti, uvedl

Most, 4.8.2014

Romicus:

Nemám tak nějak chuť zde polemizovat s odpůrci p. Halíka, ale když jsem četl pár příspěvků, maně mě napadl citát z jednoho slavného filmu:

"To zas bude v álejích nablito ..."

Pro četné odpůrce „pravdoláskařů“ bych (přesto) rád poznamenal: „Pravda“ a „láska“ jsou filosofické pojmy, které reprezentují obecné pozitivní hodnoty, jež je hodno následovat. Jejich opakem je pak „lež“ a „nenávist“, tedy vlastnosti, které jsou destruktivní a z tohoto důvodu i nežádoucí. Jsem ve své skepsi přesvědčen, že odpůrci pravdy a lásky si nakonec najdou vůdce, který bude těmto lidem říkat to, co se jim líbí, to co je v souladu s jejich přesvědčením a s tím, co v této diskusi tak často a sebevědomě prezentují. Bude hrát na nízké pudy a frustrace, z nichž závist, lež a nenávist pramení. V jeho osobě se pak projeví a začne prosazovat destrukce všech pozitivních hodnot, které dělají člověka člověkem, které vytváří lidské společenství, a které jsou i podmínkou samotného přežití lidstva. A až tato destrukce dosáhne svého vrcholu a zasáhne tak i jeho původní vzývače, pak tito, při pohledu na zkázu, kterou svojí nevědomostí způsobili, budou lomit rukama a říkat:

My nevěděli, my jsme nevinné oběti tohoto zla.

Přesto, že stejně, jako kdokoli jiný, nemohu této apoteóze zla zabránit, mohu alespoň zvrátit chatrné alibi těch, kteří se na něm podílí:

„Vy jste věděli! Vy nejste obětí, vy jste pravou příčinou toho, co z vámi vzývaného zla vzešlo.“

VP:

Bohužel lidi co píší o nenávisti a lžou, u toho nikdy nečtou příspěvky takto dlouhé.

Romicus:

Jistěže - cesta do pekel je mnohem pohodlnější a snazší

VP:

Pravda a láska jsou dnes asi obdobné pojmy jako sociální a demokracie - každé zvlášť to jde hezky vysvětlit neb opakem je asociální diktatura, ale dohromady to je ryze politický termín mající za sebou jistou názorovou ukotvenost.

V případě české pravdy a lásky je to ignorování národních zájmů ve prospěch libovolných větších nadstátních celků, strach z vlastních státních silových složek, liberální až naprosto volný přístup k imigraci, směřování k multietnické a multikulturní společnosti, nesouhlas se systémem politických stran a preferování osobností mimo stranický aparát, preferování neziskového sektoru před státním atd.

Romicus:

Ano, jednou z věcí je pojem sám a jinou jeho naplňování. To je mnohem obtížnější, než jeho definice a člověk při tom často ve své nedokonalosti chybuje. Přesto však by se měl o to alespoň pokoušet - to odpůrci "pravdoláskařů" však odmítají a hledají snadná řešení, která však mají špatné konce.

VP:

Jen doplním, že odpůrci pravdy a lásky hrají opravdu směrem na voliče - což je normální demokratické fungování. Politik, který se většinově dlouhodobě rozchází v názorech s voliči, nemůže uspět, proto si také kandidáti pravdy a lásky pravidelně ve volbách rozbíjejí ústa.

Romicus:

Ano, toto je také největší slabina demokracie: Jak dělat věci, které jsou správné a potřebné, proti vůli těch, jejichž zásluhou mám moc, která mi umožňuje je dělat.

To je zcela zřejmý paradox.

iDnes: V hospodě bez cigaret. Ve sněmovně už je návrh, který kouření zakáže

Most, 1.8.2014

Romicus:

Zaplať pánbůh.

Co se týká obhájců "svobodného podnikání". Každé podnikání se řídí zákonnými normami. A tak jako mám právo si v restauraci dát zdravotně nezávadný guláš, po kterém se nepo... a nezávadného panáka, po kterém neoslepnu, tak mám i právo obojí konzumovat ve zdravotně nezávadném prostředí.

Argument, že mohu jít do nekuřácké restaurace, neobstojí. Kdo žije v menších městech zejména v SČ kraji, ví, že nemohu.

Á propos, kde byli obhájci svobodného podnikání, když se schvalovala povinnost pořizování bezdotykových baterií, konvektomatů a jiných nesmyslů, které mnohé zejména malé hostinské a restauratéry ohrožovaly mnohem více a z nich některé byly záhy pro svoji debilitu následně zrušeny?

Romicus:

To, že se jedná o téma, které budí velké emoce, svědčí počet reakcí na výše uvedený příspěvek, z nichž vybírám alespoň toto:

VP:

Nemůžete srovnávat legální cigarety, na kterých stát bagruje nemravnou spotřební daň s podáváním jedu, viz Váš metanol, nebo zdravotně závadný guláš. Váš příspěvek vychází z toho, že máte pocit, že máte mít automaticky PRÁVO jíst v soukromé restauraci za podmínek, které Vám vyhovují, a proto chcete, aby Vám stát zajistil takové podmínky.

Co kdybychom zakázali v restauraci také např. příliš intenzivní voňavky, nebo smrdící nohy, co kdyby se lidé nesměli v restauraci potit? Také to může leckoho obtěžovat. Proč to nestanovit zákonem?

Romicus:

Nemohu s Vámi souhlasit. V tomto případě je úplně jedno, zda jsou cigarety legální a jak jsou zdaněny, je totiž prokázané, že exhalace z cigaret jsou nejen nepříjemné, ale i zdraví škodlivé - bez tohoto argumentu by se zákaz totiž opravdu prosazoval mnohem hůře. Právo jíst ve zdravotně nezávadném prostředí mám stejné, jako mám právo jet autobusem se střízlivým řidičem, přesto, že alkohol je legální a autobus soukromý. Proč si nezapálíte zde? Můžete obdobně říci, že máte jet s autobusem, kde se nekouří a s řidičem, který je střízlivý.

Používání intenzivní voňavky nebo nadměrné pocení vás sice obtěžuje, ale neohrožuje. Mimoto, kdo se nadměrně potí, činí tak nedobrovolně a nic s tím na rozdíl od kuřáka nenadělá - proto je to tolerované. Samozřejmě, slušný člověk použije deodorant nebo naopak parfém v míře, která nebude jiným na obtíž. To kuřák v "kuřácké" hospodě nikdy neudělá, vždyť já smím a ty si jdi jinam, když ti to není recht!

VP:

Právo jíst ve zdravotně nezávadném prostředí nemáte. Žádné takové právo neexistuje. Máte právo jíst, kde chcete a je na Vás, jaké prostředí pro jídlo si vyberete.

Romicus:

Listina základních práv a svobod, hlava IV., článek 31….

iDnes: Argumentují vědou, když se jim to hodí. Jak jsem debatoval s astrologem

Most, 28.7.2014

Romicus:

Po přečtení několika příspěvků je mi jasné, že astrologové (kartáři a jiní věštci) budou mít o zákazníky postaráno krize, nekrize.

Problém spojování astrologie s vědou je zejména v marketingu. Astrologie má v této vědě nakloněné době zjevnou konkurenční výhodu oproti věštění z jater (haruspikové), letu ptáků (auguři), nebo věštění z kávové sedliny, i když princip a výsledky jsou stejné.

Co se týká často zmiňovaného paradoxu, že vědec je současně věřící: Ona není víra jako víra. Mohu samozřejmě věřit v Boha, věřit astrologii, věřit tomu, že lidé jsou z historického hlediska čím dál tím moudřejší, mohu dokonce věřit i v nesmrtelnost chrousta, ale je jaksi zřejmé, že to není kvalitativně totéž.

Á propos, i ve starém Římě byl přístup k věštcům různý, někdy přímo cynický. Tuším, že to byl M. Crassus, který dal utopit posvátná kuřata poté, co si dovolila tomuto významnému muži odepřít věštbu zářné budoucnosti tím, že nechtěla zobat předložené zrní, se slovy: "Když nechtějí žrát, tak ať pijí".

No, není divu, že pak následnou válku s Persií prohrál Crassus na celé čáře a po bitvě u Karrh ho jakožto nenapravitelného neznaboha dokonce nechal zákeřně propíchnout zlotřilý a stejně cynický perský vojevůdce.

iDnes: KLDR vzpomíná na prvního Kima, prezidentem je i dvacet let po smrti

Most, 4.7.2014

Romicus:

Již staří Římané ...

Tak trochu mi to připomíná jedno dílo připisované známému filosofovi Senecovi: Apocolocyntosis divi Claudii, neboli "Ztykvení" božského Claudia. Jedná se o satiru na to, kterak byl tělesně (a asi též duševně) postižený císař Claudius prohlášen za boha a poté, co byl vzat na nebesa, a všemohoucí bohové nevěděli, co si s ním zde počít, jej nakonec proměnili v tykev.

Bohužel, vzhledem k tomu, co se dosud v Koreji děje, to zas až taková sranda není.

iDnes: Církev schvalovala vraždy Židů, pomáhala nacistům, řekl poslanec ČSSD

Most, 20.6.2014

Romicus:

Abychom si mohli udělat jasno v tom, co poněkud expresivně a neomaleně sdělil p. (s.) poslanec Jakubčík, musíme oddělit církev, jakožto instituci od jejich jednotlivých členů:

 1. Církev je společenstvím lidí a nikoli svatých. Člověk je nádoba hříšná a jako taková mnohdy upřednostňuje to, co je pro něj prospěšné, na úkor toho, co by bylo správné a čestné. Když budeme tvrzení p. poslance generalizovat a vztáhneme jej na organizaci, v níž působí on, museli bychom prohlásit, že celý parlament je sebrankou opilců, lhářů a zlodějů. Jak víme, toto hodnocení, přesto, že je vlastní zejména velké části příznivců ČSSD a KSČ, je hodnocení povrchní a tedy i hloupé.
 2. To, co je podstatné, jsou ideje, které tvoří základ církve, potažmo jiného společenství, politické strany nevyjímaje. Právě jejich naplňování je totiž cílem každého takového spolku. Máme-li tedy hodnotit jakékoli lidské společenství, musíme vycházet z těchto idejí. Obecně se dá říci, že jako dobrá lze hodnotit ta, která vycházejí z dobrých a pozitivních lidských vlastností a naopak.

Co se týká církve, jejím základem je kromě víry v Krista zejména pokora, láska k bližnímu a služba potřebným. Naproti tomu strany zejména extrémní levice jsou založeny na závisti a třídní nenávisti.

Vzhledem k tomu, že, jak bylo výše napsáno, obě skupiny jsou tvořeny nedokonalými lidmi, nelze určených cílů dosáhnou snadno, bez problémů a úplně. V prvním případě bohužel, ve druhém případě naštěstí.

VP:

Není možné hodnotit tento problém ve vztahu k jedinci. Restituce si nevybírá pouze ty dobré. Restituce se domáhá církev, jako taková. Pak je tedy naprosto normální, že její charakter je posuzován i z té druhé, negativní strany, která její nároky zpochybňuje.

Přijměte tedy vinu svých bratří jako svou a pokorně žádejte o odpuštění. V tomto případě nemyslím Boha, ale lid, který hodláte ožebračovat.

Romicus:

To jste si mě s někým, bohužel, spletl. Bratra mám pouze jednoho. Pokud je však něčím vinen, rád případnou jeho oběť žádám o odpuštění.

Ovšem to, že mě viníte z toho, že někoho hodlám ožebračovat, je závažné obvinění, proti kterému se musím důrazně ohradit!!!

Omlouvá Vás jedině to, že jste typickým produktem politiků, jako je pan Jakubčík. Jste obětí těch, kteří ve snaze zajistit si vlastní moc podněcují v lidech závist, nenávist a zlobu.

Z tohoto důvodu je mi Vás líto a Vaší invektivu Vám odpouštím.

P.S.: nejsem věřící ani příslušník jakékoli církve. Díky církevním restitucím se tedy "neobohatím", ale stejně jako každý jiný ani o "šesták" nezchudnu.


VP:

Čemu slouží takovéto prohlášení? K tomu, že se bude něco lépe řešit, něco dopadne správně, všichni, nebo částečně budeme lepší lidé? Jistě ne. Každopádně takto povrchní soud odvede pozornost od řešení současnosti i budoucnosti. U stejně povrchních lidí vyvolá trochu nenávisti a zášti a sociální demokrat, jméno se mi zdvořile nechce opakovat, bude jmenován v tisku. Takže všem ostatním přeji nádherný den a víkend.

Romicus:

To jste pěkně vystihl. Zde celkem nejde o věcný obsah těchto a jiných podobných blábolů, zde jde o to, že těmito výroky někteří politici zasévají do společnosti zlo, závist, nenávist a frustraci. Toto je setba, ze které pak může vzejít opravdové lidské neštěstí a utrpení.

Já nemám za zlé "obyčejným" lidem to, že těmto blábolům věří, lumpové jsou ti, kteří jim prostřednictvím manipulací, polopravd nebo úplných lží vsugerovávají podobné nesmysly a vyvolávají tak výše zmíněné negativní emoce v celé společnosti.

iDnes: Moje milé PC, je čas se rozloučit. Nastává postPC éra

Most, 18.3.2014

Romicus:

Je vidět, že článek napsal mladý a horlivý IT nadšenec. Nic proti tomu, býval jsem také takový. Za dobu své praxe se jsem vystřídal X hardwarových i softwarových platforem a téměř každou provázelo podobné nadšení.

I z tohoto důvodu si nejsem jistý, zda je matlání prsty po displeji ten nejlepší způsob, jak napsat diplomovou (nebo jinou práci), neřkuli dopis babičce.

Jedno vím však zcela jistě - osobně předaná květina udělá větší radost než jakoukoli neosobní formou zaslaný klipart, setkání s přáteli (lhostejno zda na kurtu nebo v hospodě) je lepší než blábolení na chatu a jedno z nejlepších tlačítek na libovolném compu je vypínač. Nechci se totiž stát periferií jakéhokoli zařízení a to v jakékoli formě.

iDnes: Poslední trest pro rudého prokurátora Vaše může být degradace

Most, 11.3.2014

Romicus:

To je u nás typické - naše justice ho nebyla schopna potrestat zaživa, tak alespoň zdehonestujeme jeho mrtvolu. Navrhoval bych obdobu tzv. synody mrtvých, kdy mrtvého papeže Formosa vykopali z hrobu, oblékli do papežského roucha, posadili na trůn, aby ho pak prohlásili za kacíře, všechno to z něj zase sundali, mrtvolu zhanobili a zakopali.

Časy se mění - lidé nikoliv...

Á propos - degradace by byla v pořádku, kdyby tento poslední, posmrtný, trest nebyl zároveň trestem prvním

iDnes: Moskvu žádal o pomoc Janukovyč, ukázal ruský vyslanec v OSN zvací dopis

Most, 3.3.2014
VP:

Vše, co přináší sdělovací prostředky, je jenom mlhou. Mlhou, kterou tvoří pravdy, polopravdy i lži. A někde za touto mlhou je teprve skutečnost, většině lidí pro tuto mlhu nedostupná a jen těžko pochopitelná. Proto mě zaráží razantní názory diskutujících ať na jedni či druhou stranu. Vždyť jenom kolem Janukoviče je tolik neznámých. Je ještě prezidentem? Byl legálně odvolán? Ten, kdo ho odvolal, měl k tomu pravomoc? Pokud je prezidentem, je vybaven pravomocí, aby požádal o vojenskou pomoc jiný stát? Je z výkonu svojí funkce někomu odpovědný? Atd., atd.

Romicus:

Ano, podle Platona je vlastně vše pouhou iluzí, ze které pouze nejasně vystupují obrysy reálného světa. Ovšem i tak lze z mlhavých a tendenčních zpráv odvodit reálné historické paralely. Myslím, že "zvací dopis" je docela otřepané téma. Stejně tak ohánění se povinností chránit příslušníky svého národa, kteří jsou v cizině nespravedlivě utlačováni. Ono samozřejmě záleží také na tom, co kdo v té nejasné mlze informací chce kdo vidět. A právě toho využívají všemožní diktátoři k tomu, aby prosadili svoji moc

iDnes: Zločinci minulosti se vrátit nesmějí, znělo při vzpomínce na únor 1948

Praha, 25.2.2014
VP:

Bíla hora a Vítězný únor.

Která diktatura uškodila českému národu víc? 300 let vlády Habsburků či 40 let vlády komunistů?

Romicus:

Na to je úplně jednoduchá odpověď: Podívejte se, co po kterém režimu dnes zůstalo.

Mám teď na mysli zejména architekturu a kulturu. Do kteréhokoli města a vesnice se podíváte, vidíte pozůstatky baroka, ať už se jedná o stavby církevní nebo stavby profánní – např. tzv. selské baroko.

Málokterá doba pak byla symbolem tak velkého hospodářského vzestupu, jako druhá polovina 19. stol., kdy byl českým králem "starej Procházka" František Josef I. Podívejte se jen na ohromný rozvoj Prahy v této době – vznikaly celé nové čtvrti jako Vinohrady a Smíchov, výjimečné stavby jako Rudolfinum a Národní divadlo, byla dostavěna katedrála sv. Víta atd. atd.

Pozůstatky komunistické diktatury se naopak dodnes více či méně úspěšně snažíme napravovat. Nejedná se však pouze o zničené stavby a jiné hmotné statky, tu největší devastaci si, bohužel, ve velké míře v sobě nosíme dodnes.

A i dnes proto zůstává velikou otázkou, co zanecháme svým potomkům jako odkaz my...


VP:

Když nás 8. listopadu 1620 uchvátili Habsburkové, taky za to dost lidí krutě zaplatilo, vlastně ještě podstatně víc než po roce 1948. Přesto by byl dnes boj proti Habsburkům stejně směšný, jako je boj proti komunistům. Samozřejmě, ještě existují lidé, kteří si říkají stejně, ale jsou absolutně jiní, doba je absolutně jiná, mají absolutně jiné možnosti.

Romicus:

Toto je nebezpečný omyl - jiná je doba, oni jsou stejní a protože mají jiné možnosti, volí pouze jinou taktiku.
Na podstatě jejich ideologie se nezměnilo ani zblo!

Mimochodem – Habsburkové nás neuchvátili, Ferdinand II. měl na trůn legitimní nárok vyplývající m.j. již ze smlouvy, kterou s Habsburky uzavřel otec vlasti Karel IV., a byl řádně zvolen na zemském sněmu za českého krále.

VP:

Neuchvátili, jen násilně zrušili českou zemskou samosprávu, povraždili špičky české šlechty, vyhnali českou elitu a další tisíce lidí, kteří se odmítli podvolit, ze země, načež přenesli veškerou moc do Vídně a započali germanizaci českého obyvatelstva.

Romicus:

A - Palacký promluvil.

Doporučil bych Vám nastudovat poněkud modernější pohled na dobu po Bílé hoře.


VP:

Já se děsím dnešních komunistů, jmenovitě soudružky Semelové a soudruha předsedy Filipa - jsou více než nebezpeční - jsou zákeřní a nedokáží ve svých plamenných projevech potlačit chuť po pomstě.

Romicus:

Já se mnohem více děsím těch, co tyto kreatury volí nebo přinejmenším jejich slova a činy bagatelizují.

VP:

Souhlas. Velmi rád bych si popovídal s voličem soudružky Semelové. Musí to být zajímavá osoba....

Romicus:

Ano, opravdovým nebezpečím jsou právě tito voliči, z jejichž negativních emocí, z frustrace, závisti a třídní nebo rasové nenávisti vyplývá moc těch, kteří na těchto špatných vlastnostech stavějí svoji politickou kariéru. A právě proto jsou tito jejich představitelé reprezentanty zla, neboť jejich ideologie vychází z těch nejhorších lidských vlastností.

Čím by byl Hitler bez svých nekritických obdivovatelů? Tragikomickou figurou, špatným malířem, který svoje nenávistné nesmysly vykřikuje před pár jemu podobnými kumpány v nějaké mnichovské nálevně...

iDnes: Klaus: Ukrajina je závislá na Rusku, Západ pomohl vyvolat krizi

Most, 21.2.2014

Romicus:

Zajímavá myšlenka,
podle této teorie je tedy nad slunce jasné, že soudruzi Husák, Biľak, Indra a další měli pravdu:
"Západní imperialisté skutečně svojí zákeřnou diverzí rozvrátili naší socialistickou vlast."

Ještě, že to nyní slyším z úst ryze pravicového politika, jinak bych si myslel, že je to pouze hloupý výplod choré mysli zlotřilých bolševiků.


VP:

Občas lze s Klausem i souhlasit, ostatně to je i tajemství jeho úspěchu, prezentovat svoje názory tak, aby průběžně, alespoň v něčem vyhověl, každé skupině společnosti.

Romicus:

Ale právě v tom je jeho "čertovo kopýtko".
Samozřejmě, že Ukrajina je složitý stát, který je závislý na Rusku, samozřejmě, že Evropa má nebude ochotna nést důsledky krize na Ukrajině.

Tvrdit však současně, že Západ pomohl tuto krizi rozběhnout a že jde ze strany Západu o velkou nezodpovědnost je dost svérázné. V podstatě tak Klaus dává za pravdu mé bývalé "soudružce učitelce" v tom, že největším nepřítelem socialismu je imperialismus, a tedy že i svržení socialismu v Československu má na svědomí ideologická diverze západních imperialistů.

iDnes: Brněnský starosta zažaloval komunistku Semelovou za výroky v televizi

"Spolupracovník STB pro mě není známka toho, že by člověk byl neslušný." "Bylo to nešťastné, ale Milada Horáková se ke všemu přiznala." Nejen tyto výroky komunistické poslankyně Marty Semelové v České televizi rozhořčily starostu Brna-Starého Lískovce tak, že na ni podal trestní oznámení.
Most, 18.2.2014

Romicus:

"Milada Horáková se ke všemu přiznala".

Jsem velmi rád, že s. Semelová použila toto opravdu trefné a příznačné zdůvodnění. Oběti procesů s čarodějnicemi se také přece přiznaly, že létaly na koštěti na Petrovy kameny, kde obcovaly s ďáblem.

Pokud tedy porovnáme přiznání M. Horákové s přiznáním obětí čarodějnických procesů, musíme stejný způsob srovnání použít i pokud srovnáváme "slušné spolupracovníky STB" s neméně slušným inkvizitorem Bobligem.

Za možnost tohoto srovnání Vám, soudružko Semelová, ze srdce děkuji.

iDnes: Holcátovy zákazy vývozu léků nezabránily. Část zmizela v zahraničí

Níže uvedená diskuse je názorným příkladem toho, že si lidé dříve nebo později ten reálný socialismus opět vydupou a vybojují.
A poté, co opět zjistí, že tento systém zcela zákonitě nefunguje, se celá komedie bude zase opakovat
Most, 11.2.2014

Romicus:

Skvělá ukázka toho, jak funguje reálný socialismus s centrálně plánovaným trhem:

 1. Centrální plánovací komise stanoví úředním postupem cenu, která je pod její skutečnou tržní hodnotou
 2. Tohoto rozdílu logicky využijí "kšeftaři" a namastí si kapsu
 3. Lidi, kterým je zboží určeno trpí jeho nedostatkem
 4. Stát stanoví drakonické tresty pro "keťasy" (viz socialistický trestní zákoník a trestné činy typu "rozkrádání majetku v soc. vlastnictví", "ohrožení devizového hospodářství atd.")
 5. Nedostatkové zboží lidé kupují na černém trhu za ceny vyšší než na trhu legálním. Děje se tak prostřednictvím veksláků, se kterými jak známo ani za socialismu nezatočily výše uvedené drakonické tresty, neboť i pán velkomožný někdy potřebuje sehnat nedostatkové zboží.

Snad si alespoň pamětníci uvědomí, kam takováto shůry oktrojovaná regulace vede.

P.S. - další 6) vývojovou fází je prvomájový průvod, ve kterém oslavujeme úspěchy při budování socialistické vlasti.


VP:

Já doufám, že se nedožiju tržních cen u léků, na kterých bude záviset můj život. Slovo tržní píšu schválně bez uvozovek.

Romicus RE:

To si můžete gratulovat - toho jste se již dožil.

Článek naopak popisuje problémy, které zcela zákonitě vznikají, když se někdo z moci úřední snaží stanovit cenu, která je v rozporu s reálnou tržní hodnotou.

VP:

Pokud necháte stanovit reálnou tržní hodnotu vyděrače, tak bude vydírací. Opravdu chcete, baychom zde na tom byli jako v Africe? Už dnes je spousty lidí, kteří po zaplacení Pěti nebo osmi stovek za léky mají pak na jídlo na celý měsíc 1500 kč. Zdražíte jim léky 3 a víc násobně? Aby byla cena "volného trhu"?

Romicus RE:

Můžete mi říci, který vyděrač stanovuje tržní hodnotu?

VP:

Takzvaný distributor léků. Pokud by mu to bylo umožněno, zdraží na Německou úrověň a lidé tady budou umírat, protože na to nebudou mít.

Romicus RE:

Neznám "takzvaného distributora léků".
Léky distribuuje mnoho dodavatelů a musí se při tom řídit zákonem. I v případě, že by měl na trhu některý z nich dominantní postavení, nemůže si stanovit cenu tak, jak jej napadne.

VP:

Ale právě o tom to je, že mají zákonem omezenou cenu. Kdyby jí stanovenou neměli, tak to budou rádi dodávat za několikanásobně vyšší ceny.

Romicus RE:

Zákon ovšem nestanovuje nebo neomezuje cenu. Ve výjimečných případech, zejména pokud hrozí zneužití monopolního postavení na trhu, stanovuje maximální marži.

Každý pokus o úřední stanovení ceny vede obvykle k jednomu ze dvou důsledků:

 1. Zboží je dražší
 2. Zboží je za stanovenou cenu nedostatek.

Problém, který jste ovšem zmínil na začátku, není cenový, ale sociální. S tím, jak se zvyšuje kvalita, a tedy i cena léčby, stává se objektivním problémem to, jak ji zajistit pro každého potřebného člověka. Pokud nemám na Rolls-Royce, můžu chodit pěšky, to ovšem neplatí pro lékařské přístroje, léky a léčebné postupy. Přesto mnohé z nich takovým Rollsem jsou a o mnohé léčbě jsme si před 20-ti léty mohli nechat pouze zdát.
Bohužel (nebo spíš naštěstí ...)


VP:

Bohužel, ty drakonické tresty tam zatím chybí. Ty jsou totiž jediné, co dovede šmelináře krotit. Ne zcela, ale do značné míry. (Ano, šmelilo se i za války, kdy za to hrozila poprava. Ale dávali si zatraceně bacha.)

Romicus RE:

To je přesně o zaměňování příčiny a důsledku: Místo abych odstranil příčinu problému, budu vymýšlet (obvykle nákladné) restrikce, které kromě cílové skupiny dopadají na všechny a samotný problém přitom neřeší.

Ostatně jste to napsal sám - šmelilo se dál. Šmelináři, kteří vydělávali těžký prachy, si dávali většího bacha a šmelili dál a ti ostatní se klepali hrůzou, aby je někdo nezastřelil za to, že si nesou domů husu od dědy z venkova.

VP:

...no a? Taková byla doba.

Dneska je doba jiná - zastřelení nehrozí.

Romicus RE:

Zastřelení nehrozí, restrikce ano.

Ono zastřelení nehrozilo ani za Husáka, přesto, vás mohli zavřít za ohrožení devizového hospodářství za to, že jste si koupil od pouličního prodavače bony na džíny z tuzexu, zatímco veksláci z "první ligy" vydělávali v klidu miliony.

VP:

Píšete správně že "zavřít mohli "...

Šedá je teorie a zelený je strom života a vaše poznámka je úsměvná. Stávalo se to jen úplným břídilům.

Romicus RE:

"Zavřít mohli" - v tom je přece podstata všech totalitních režimů. Opravdu za to zavřeli málokoho. Pokud jste "držel hubu a krok", tak vás ani za reptání u piva nikdo neperzekuoval. Ale právě proto, že mohli, většina lidí "držela hubu a krok", aby se "děti dostaly do školy", abych "neměl problém v práci", abych si "nezkazil kariéru", atd. atd.

To, že ONI MOHLI, udržovalo většinu lidí v permanentní "PŘEDPOSRANOSTI".

iDnes: Lustrační zákon vydržel. Grebeníček mluvil o honu na čarodějnice

Most, 11.2.2014

Romicus:

Soudruh Grebeníček hovoří o honu na čarodějnice.

To říká chlap, který si v klidu a bez obav může v parlamentu mlít, co chce!

To říká člověk, jehož otec v bolševickém honu na čarodějnice zastával tu nejhanebnější roli - roli biřice a katova pohůnka, který mučil a pomáhal dostat na šibenici nevinné lidi!!

Jak je možné, že tuto pakáž pořád volí 15% lidí, to je hnus, velebnosti!!!

iDnes: Biľak dožil v klidné vile pod Slavínem. Snad skončí v pekle, věří Slováci

Most, 6.2.2014

Romicus:

Za bolševika se říkal v podobné souvislosti jeden vtip:

"Sedí sv. Petr po ránu u nebeské brány a najednou někdo zabouchá. Petr otevře bránu a vidí čerta, jak blekotá bre... , bre... , bre. Tak ho vykopne zpátky do pekla a čeká na další duše.

Neuplyne ani půlden a hned po obědě se ozve ještě mnohem silnější bouchání. Sv. Petr otevře a vidí nejmíň 10 čertů a opět všichni blekotají bre..., bre..., bre..., bre... Tak je jednoho po druhém vykopá zpět a jde si po svých.

Když pak nastane večer, rozlehne se celým nebem hrozný rachot provázený ranami na nebeskou bránu. Sv. Petr k ní přiběhne a když jí otevře, stojí tam nejmíň půlka pekla a všichni čerti jeden přes druhého kokotají bre..., bre... , bre... , bre... Když vtom se najednou jeden z nich konečně vyžvejkne:

Bre..., Bre..., Bre... Brežněv je v pekle a my jsme první emigranti" 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky