Romicus - události, aktuality, časovosti

Opět ČT lže, jako když Rudé Právo tiskne?
Nesouhlas se způsobem, jakým o protestech proti prezidentovi Zemanovi informovala ČT ve svých zpravodajských pořadech.

Protest proti Miloši Zemanovi

Praha, 17.11.2014
17. listopad, protest proti prezidentu Zemanovi, Praha, Hrad
K výročí sametové revoluce byla na Národní třídu svolána demonstrace, která měla vyjadřovat nesouhlas se způsobem, jakým Miloš Zeman vykonává úřad prezidenta republiky. Na této demonstraci se k překvapení samotných pořadatelů sešlo kvalifikovaným odhadem 12 000 – 15 000 nespokojených občanů.
 

Tito občané na přání pořadatelů dali svůj nesouhlas najevo po jedenácté hodině vztyčením červených karet. Drtivá většina z nich se pak zúčastnila protestního průvodu Prahou, který byl zakončen na Pražském hradě. Poté se účastníci zcela slušně a bez jakýchkoli nepřístojností rozešli. Malá část demonstrantů, podle údajů ČT asi 2 000, se mezitím zúčastnila pietního aktu na Albertově. Mezi těmito demonstranty se našlo pár jedinců, kteří dali svůj názor najevo házením vajec na pódium, kde Miloš Zeman chtěl pronést svůj projev. Vzhledem k účasti nejvyšších představitelů okolních zemí se sice jednalo o nevhodný způsob protestu, který byl ovšem ze značné míry vyprovokován zcela nevhodným a nedůstojným vystupováním pana prezidenta. Inu, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Přes tento exces je demonstrace více než 10 000 lidí proti hlavě státu bezprecedentní událostí, která v zemi, kde je úřad prezidenta spojen s až posvátnou úctou, nemá za posledních 25 let obdoby. Přes tuto skutečnost byla tato událost ve zpravodajství ČT zcela upozaděna politováníhodnou, avšak zcela marginální epizodou na Albertově. Ve zpravodajských pořadech ČT byly též zmíněny vulgární výroky a nápisy, které byly ze strany demonstrantů prezentovány. I proti této dezinterpretaci se musím jako přímý účastník akce důrazně ohradit. Pokud byly v průběhu demonstrace a následném průvodu používány vulgarismy, byly to z drtivé většiny pouze citace nebo parafráze výroků pana prezidenta Zemana. Hanba tedy jednoznačně nepadá na účastníky, ale na objekt protestu.

Chtěl bych proto dát najevo svůj jednoznačný nesouhlas se způsobem, jakým o předmětné události informovala ČT ve svých zpravodajských pořadech. Jde o nebezpečnou manipulaci veřejným míněním, kdy je poskytován stejný prostor událostem s naprosto rozdílným významem. Opravdu si odpovědní redaktoři ČT myslí, že má exces několika lidí větší váhu než slušný protest mnoha tisíc lidí? Opravdu je nutné kvůli tomu, aby se událost dostala mezi hlavní témata zpráv, protest doprovázet násilím nebo alespoň nějakou extravagancí??

Ještě malou doušku na závěr. K signifikantnímu způsobu vyjadřování prezidenta Zemana patří jeho prohlášení:
„Nebojím se vás, jako jsem se nebál před 25 lety.“
Svatá prostoto, pan prezident se nebojí „svého lidu“! On si asi vůbec neuvědomuje, že tehdy stál na straně protestujících studentů a dnes je naopak on sám stal představitelem státu, který stojí na tribuně, zatímco nespokojení občané proti němu protestují.

 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky