Romicus - osobní stránky, úvahy

Saturn a velikost lidského ducha

Saturn

Plzeň, 13.9.2011
Na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi.
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma.
Ale nad vodami vznášel se duch Boží….
 

To jsou slova, kterými začíná Bible a která mě probleskla hlavou při pohledu na snímek planety Saturn, zveřejněný na portálu Seznam:

Sonda Cassini ulovila dechberoucí snímek Saturnu

Na publikovaném snímku je vidět Zemi jako nepatrný kotouček, ztrácející se v nádheře Saturnových prstenců zalitých Sluncem, které je skryté za touto planetou. A právě tato skutečnost dává snímku, kromě nesporné estetické hodnoty, i hluboký duchovní rozměr. Na Zemi, nepatrném zrníčku, ztrácejícím se v propastné tůni prostoru, kde temnotu osvětluje velebná nádhera zářícího Saturnu, žijí lidé, kteří byli schopni tento nesmírný prostor ovládnout. A toto vše je ozářené Sluncem, které je původcem a zdrojem této krásy přesto, že jej přímo nevidíme.

 

Jak expresivní je to vyjádření pokory nad nekonečností vesmíru a současně velikosti lidského ducha…

 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky