SPQR - Články, týkající se starověkého Říma
 

Pivo a starověký Řím

Starověká římská říše jako státní útvar zanikla již před více než 1500 lety. Přesto nám zanechala dědictví, které přetrvalo až dodnes a jehož plody i po těchto dlouhých staletích užíváme.

V tomto článku se pokusím odpovědět na následující otázky:
Měla římská říše vliv i na pozdější vývoj v oblasti pivovarnictví?
Ovlivnilo něco z dědictví po této světovládné říši i výrobu a konzumaci piva v naší Římu tak vzdálené zemi?   [Celý článek]

 

Nahoru

Bulvár

bulvár

Již staří Římané milovaly drby, klepy i naprosté pomluvy. Scházeli se na Foru, v lázních, či v cirku kde dokázali celé hodiny diskutovat o politických událostech, o posledních hrách, výkonech jezdců při závodech nebo o tom jak krásně gladiátor X zapíchnul gladiátora Y. Obzvláště si pak libovali rozebírání toho, co se děje v těch nejznámějších aristokratických rodinách a čím méně měli o dané události informací, tím více popouštěli uzdu své fantazii.
Inspirován touto skutečností se snažím uvádět na pravou míru některé z dezinformací šířených nezodpovědnými historiky   [Seznam článků]

 

Nahoru

Caesar a Cato

Římský Senát

Jakou roli hrály osobní spory, antipatie a vzájemná nevraživost v politice římské republiky? Jaký měly tyto skutečnosti vliv na rozhodování jejich aktérů a následné události? Byly viníkem konce republiky megalomanské ambice Julia Caesara nebo bigotní a nesmiřitelný postoj Marka Catona?
Na tyto otázky bych chtěl odpovědět v následujícím článku, který spor obou hlavních aktérů ukazuje na přikladu jednání Senátu, které se uskutečnilo dne 5. prosince roku 63 př. n. l. v Chrámu Svornosti.   [Celý článek]

 

Nahoru

Genealogie a Sparx EA

O souvislostech mezi antickým Římem a informačními technologiemi jsem s jistou mírou nadsázky psal již v článku Řim a IT. Nedávno mě však napadlo využít systém pro modelování informačních systémů Sparx Enterprise Architect jako nástroj pro dokumentaci genealogických údajů a následné vytváření rodokmenů. Výsledek je nutno brát s rezervou, jedná se pouze o technologický pokus, který však může být inspirací pro další využití.
Vygenerovanou vzorovou stránku pro Julsko-Claudijskou dynastii najdete zde
Ze systému lze též generovat dokumentaci ve formě RTF nebo PDF dokumentu

 

Nahoru

Řím a pivo

Malý příspěvek k dějinám pivovarnictví, aneb: „Uměli Římané vařit pivo?“
Každý, kdo má alespoň nějaké povědomí o existenci Římské říše, se jistě setkal s popisem hostin, pořádaných v palácích zámožných Římanů. Konzumace vína v množství mírném i takřka neuvěřitelném je pak popisována v dílech mnohých soudobých autorů. Autentické a přímé zmínky o výrobě a konzumaci piva však v pramenech zoufale chybí ...   [Celý článek]

 

Nahoru

Legenda o trojské válce - 2. část

Paris a Helena.
Paris, kdo byl ten prostý pastýř, jehož si bohové vybrali aby naplnil osud Tróje?
Tušil jaký je  jeho původ a co svou volbou způsobí?

 
Pokračování mého nesmělého literárního pokusu.   [Celý článek]

 

Nahoru

Úvod - Starověký Řím a současnost

Proč právě římská říše má takový vliv na naši současnou civilizaci.
I po dvou tisíciletích od doby, kdy bylo císařem Augustem položen základ z něhož se zrodil císařský Řím, tedy skutečné Imperium Romanum, nás rozsah a moc tohoto státního útvaru nepřestává fascinovat.

- Čím je způsobena tato fascinace státním útvarem, který již 1500 let neexistuje?
- Jaký vliv má starověký Řím na dnešní obyvatele Evropy, jaké je jeho dědictví?
- Co má společného dnešní člověk s římským občanem?
- Lze nacházet paralely mezi tehdejším a dnešním společenským životem a politikou?
- Lze pak na základě této paralaly hledat odpovědi na společenské otázky a problémy, kterými se zabývá dnešní politika?

Toto jsou otázky, kterými se chci na svých stránkách o starověkém Římu zabývat a které nastiňuji v tomto úvodním článku.    [Celý článek]

 

Nahoru

Legenda o trojské válce - 1. část

Jablko sváru.
Tak nějak se mi nedostává času k tomu, abych alespoň dokončil načaté články, natož abych pak napsal něco nového (níže uvedený Úvod je toho dokladem …) Využiji tedy to, co jsem napsal již před pár lety a co se na tyto stránky alespoň trochu hodí. Legend o trojské válce již sice bylo napsáno nespočet a já si netroufám konkurovat p. Mertlíkovi a jiným známým autorům, ale snad alespoň někomu udělám tímto nesmělým literárním pokusem radost.    [Celý článek]

 

Nahoru

Dies Solis Invicti

Kterak staří Římané slavili Ježíška.
Historické souvislosti spojené s oslavou vánoc a jejich vazby na "pohanské" slavnosti, které se v Římě konaly v období zimního slunovratu.    [Celý článek]

 

Nahoru

Pivo a Řím
Most, 10.11.2013.
Ovlivnilo něco z dědictví po starověkém Římu výrobu a konzumaci piva v naší zemi? … [Více]
Bulvár
Plzeň, 24.7.2012.
Bulvární zprávy uvádějící na pravou míru dezinformace šířené nezodpovědnými historiky … [Více]
Caesar a Cato
Plzeň, 9.7.2012.
Jaký měla vliv osobní nevraživost těchto osobností na další vývoj Římské republiky? … [Více]
Genealogie a Sparx EA
Plzeň, 30.5.2012.
Využití vývojářského nástroje Sparx EA při tvorbě rodokmenů … [Více]
Řím a pivo
Plzeň, 6.9.2011.
Malý příspěvek k dějinám pivovarnictví, aneb: Uměli Římané vařit pivo? … [Více]
Legenda o trojské válce - 2. část
Plzeň, 24.5.2011.
Paris, kdo byl ten prostý pastýř, jehož si bohové vybrali aby naplnil osud Tróje? … [Více]
Úvod - starověký Řím a současnost
Most, 20.3.2011.
O souvislostech a vlivu Říma na současnou společnost … [Více]
Legenda o trojské válce - 1. část
Most, 26.2.2011.
Příběhy, které budu vyprávět, se odehrály před mnoha a mnoha lety, kdy na hoře Olymp, v zemi, které se dnes říká Řecko … [Více]
Dies Solis Invicti
Most, 24.12.2009.
Kterak staří Římané slavili Ježíška. … [Více]
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky