SPQR - Osobní i veřejné události, týkající se (nejen) starověkého Říma
 

8. symposion - Úpadek a pád Říše římské

Symposion

Na osmém setkání si budeme povídat o krizi císařství ve 3. století a o tom, co následovalo poté.
Řím byl na vrcholu své moci zasažen krizí, po ní již následoval pouze úpadek a pád.
Je takovýto osud společný všem státním útvarům? Co vede k tomu, že tak mocné státy zanikají? A zanikají opravdu, nebo se jedná pouze o katarzi, po které se na daném území rodí nová, životaschopnější společenství?

 

Osmé symposion se koná ve čtvrtek 25.2.2016 od 17:00.

Více informací najdete zde.

Symposion - Mistr Jan Hus, život a odkaz

Symposion

Od smrti Mistra Jana Husa letos uplynulo 600 let.
Jan Hus se stal již ve své době symbolem a ani dnes snad není v Čechách člověka, který by o něm neslyšel. Většina lidí si při vyslovení jeho jména představí charismatického kazatele, který káral nešvary tehdejší církve.
Jaký to však byl ve skutečnosti člověk?
Pro co žil a proč zemřel tak krutou smrtí na hranici?

 

Symposion se koná ve středu 21.10.2015 od 17:00.

Více informací najdete zde.

7. symposion - Řím v novozákonní době

Symposion

Na sedmém setkání si budeme povídat o Římu na přelomu starého a nového letopočtu.
Jedná se o dobu, kdy v Římě skončilo dlouhé období občanských válek a zrodil se nový ústavní systém - principát.
Současně se však v oblastí syropalestiny odehrávaly události, které měly v budoucnu zásadním způsobem ovlivnit celé následující dějiny lidstva.

 

Sedmé symposion se koná ve středu 10.12.2014 od 17:00.

Více informací najdete zde.

6. symposion - krize republiky

Symposion

Na šestém setkání si budeme povídat o krizi římské republiky.
Co vedlo k tomu, že se římské společnost dostala v 1. stol. př. n. l. do takové situace, kterou nebyla dosud vládnoucí vrstva schopna vyřešit?
Co bylo příčinou následné občanské války, jejímž vyústěním byl pád republiky a ustanovení nové státní formy, principátu?

 

Šesté symposion se koná ve středu 28.5.2014 od 17:00.

Více informací najdete zde.

5. symposion - sociální rozdělení římské společnosti

Symposion

Na pátém setkání si budeme povídat o společenském rozdělení obyvatel Říma.
Sociální postavení vycházelo z rodového uspořádání římské republiky, jejímž základem byl svobodný římský občan.
Přesto, že podle práva si byli římští občané formálně rovni, byla římská společnost přísně stavovsky rozdělena.

 

Páté symposion se koná ve středu 26.3.2014 od 17:00.

Více informací najdete zde.

4. Symposion - Stoická filosofie

Symposion

Na čtvrtém setkání si budeme povídat o stoické filosofii.
V každém historickém období byly společenské normy a vztahy vzájemně formovány ideologiemi nebo náboženstvími, které byly pro danou dobu dominantní.
V Římě pak byla pro vývoj společenských a mravních norem v období pozdní republiky a v období principátu jedním z hlavních ideových zdrojů stoická filosofie.

 

Čtvrté symposion se koná ve úterý 17.12.2013 od 17:00.

Více informací najdete zde.

3. Symposion - Topografie Říma

Symposion

O výjimečné poloze města jsme se zmínili již na druhém symposiu. Na třetím sypmosiu si ukážeme geografickou polohu, jednotlivé oblasti města a seznámíme se s pamětihodnostmi, které si můžeme prohlédnout při návštěvě Říma.

 

Třetí symposion se koná ve čtvrtek 10.10.2013 od 17:00.

Více informací najdete zde.

2. Symposion - Počátky Říma

Symposion

Většina lidí zná báji o dvojčatech Romulovi a Removi, které odkojila vlčice, a kteří se pak stali zakladateli města Řím.
V paměti mnoha z nich zůstalo ze školních let i povědomí o prvních králích Říma a o těch, kteří tyto krále svrhli a založili tak republiku, která přetrvala staletí.

 

"Jak vznikl Řím? Kdo byli a odkud přišli jeho zakladatelé? Jak vypadalo původní osídlení Říma?".

Druhé symposion se koná ve středu 3.4.2013 od 17:00.

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
Z důvodu zaneprázdnění většiny účastníků se konání 2. symposion po dohodě přesouvá na čtvrtek 25.4.2013 od 17:00.

Více informací najdete zde.

Symposion - Proč právě Řím?

Symposion

Jaká je příčina toho, že se i po mnoha staletích zajímáme o starověký Řím? Co nás v době, kdy kosmické sondy létají na cizí planety, kdy celý svět je propojen prostřednictvím internetu, fascinuje na dávno zaniklé říši?

 

První z plánovaných symposií se koná v úterý 19.2.2013 od 17:00.

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
Z organizačních důvodů se konání 1. syposion přesouvá na středu 27.2.2013, 17:00.

Více informací najdete zde.

Nahoru

Symposia - seznam témat

Symposion

Seznam témat, kterými jsme se zabývali, nebo kterými se budeme zabývat.
O konání jednotlivých symposií a jejich tématech pak budu informovat zde, na facebooku, mailem, prostřednictvím herolda, nebo jiným avantgardním způsobem.

 

Nahoru

Symposia

Symposion

Symposion je:
"Společná pitka - závěr velké hostiny. Ve vzdělaných kruzích se někdy při symposiu diskutovalo na určité téma, zejména filosofické, často však šlo o pouhé nezávazné tlachání."
Encykolpedie antiky, Academia Praha 1974

Unaven přemírou slaboduchých či přímo bezduchých informací, jsem se rozhodl udělat ze svého příbytku oázu, kde by člověk mohl alespoň občas občerstvit duševní síly ve společenství lidí, kteří mají stejně jako já dost zhovadilostí a negativní energie, kteréžto se na nás neodbytně hrnou ze všech možných i nemožných stran.

 

Nahoru

Dovolená Řím 2009 - 1. část

Všechny cesty vedou do Říma...
a jedna z těchto cest se jmenuje Via Flaminia. Je to cesta, po níž do Říma vstoupil v roce 49 př. n.l. v čele svých vojsk Caesar a v roce 2009 v potu tváře MY. První, vcelku bezvýznamný, případ byl „tesán do kamene a psán na papyrus“, druhý je zvěčněn ZDE

 

Nahoru

Úpadek a pád Říše římské
Most, 25.2.2016
Osmé symposion o krizi císařství ve 3. století a o tom, co následovalo poté. … [Více]
Mistr Jan Hus – život a odkaz
Most, 21.10.2015
Symposion tentokrát mimořádně o jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin. … [Více]
Řím v novozákonní době
Most, 10.12.2014
Sedmé symposion o době kolem přelomu starého a nového letopočtu. … [Více]
Krize republiky
Most, 28.5.2014
Šesté symposion o krizi římské republiky… [Více]
Společenské rozdělelní
Most, 26.3.2014
Páté symposion o sociálním rozdělení římské společnosti… [Více]
Stoická filosofie
Most, 17.12.2013
Čtvrté symposion o stoické filosofii … [Více]
Topografie Říma
Most, 10.10.2013
Třetí symposion o poloze a památkách Říma … [Více]
Počátky Říma
Most, 25.4.2013
Druhé symposion o počátcích Říma … [Více]
Proč právě Řím?
Most, 19.2.2013
První z plánované řady symposií … [Více]
Symposia - seznam témat
Most, 15.1.2013
Seznam témat uskutečněných i plánovaných symposií … [Více]
Symposia
Most, 15.1.2013
Přátelská setkání nad vznešenými tématy … [Více]
Dovolená Řím 2009 - 1. část
Most, 3.3.2011
Všechny cesty vedou do Říma, aneb začátek naší pouti … [Více]
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky