Romicus - SPQR

Dum colosseum stabit, Roma stabit,
dum Roma stabit, mundus stabit (Beda Ctihodný)

SPQR - stránky o starověkém Římu.
Není snad v Evropě člověka, který by neslyšel o mocné Římské říši a není člověka, kterého by její dědictví zprostředkovaně neovlivňovalo. To je i důvod, proč nás i po staletích Imperium Romanum stále fascinuje.
 

Souvislosti

Krátké postřehy antických autorů, které mají nadčasovou platnost a přesto, že patří do historie, mají zřejmou souvislost s tím, co prožíváme v dnešní době.

Interaktivní mapa

Interaktviní mapa obsahující fotogalerii římských památek.

Odkazy

Zde uvádím přehled originálních antických pramenů a odkazy na současné autory nebo materiály, ze kterých jsem čerpal.


Fotogalerie

Tematicky uspořádané fotogalerie s obrázky ze starověkého Říma.

 

Články

Na těchto stránkách zveřejňuji své vlastní články o historii starověkého Říma.
Události

Zde se chci podělit o zážitky a události, které mají vztah k Římu.

 

Top 10 - deset nejčtenějších článků

 

Aktuality

21. 3. 2020, Interaktivní mapa římských památek

Po dlouhém boji jsem uvolnil první verzi interaktivní mapy, která zatím obsahuje fotogalerii památek nacházejících se na Foru Romanu a v blízkém okolí. … [Více]

25.2.2016, 8. symposion

Úpadek a pád Říše římské
Pozvánka na osmé symposion, na kterém si budeme povídat o krizi císařství ve 3. století a o tom, co následovalo poté. … [Více]

21.10.2015, Symposion: Mistr Jan Hus

Od smrti Mistra Jana Husa letos uplynulo 600 let.
Pozvánka na symposion, na kterém si budeme mimořádně povídat o jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin. … [Více]

10.12.2014, 7. symposion

Řím v novozákonní době
Pozvánka na sedmé symposion, na kterém si budeme povídat o době na přelomu starého a nového letopočtu. … [Více]

8.8.2014, Plútarchos: Citace z díla

Plútarchos nám kromě svých Životopisů zanechal i díla o etice a politice, jejichž obsah je aktuální dodnes
„Bůh přece není šťasten ze své trvalé existence, nýbrž ze své mravní dokonalosti. Ta je totiž projevem boha a je také krásné se podle ní řídit.“ … [Více]

13.6.2014

Saduceové v Ježíšově době
Při četbě díla, které pojednává o novozákonní době v Judsku, jsem opět narazil na postřeh autora, který je platný i pro naše dnešní časy. … [Více]

28.5.2014, 6. symposion

Krize republiky
Pozvánka na šesté symposion, na kterém si budeme povídat o krizi římské republiky. … [Více]

26.3.2014, 5. symposion

Sociální rozdělení římské společnosti
Pozvánka na páté symposion, na kterém si budeme povídat o společenském rozdělení obyvatel Říma. … [Více]

16.2.2014, 4. Symposion.

Stoická filosofie
Druhá část souhrnného textu k diskutovanému tématu.
Tato část se zabývá historií stoické školy, jejím časovým dělením a římskými představiteli stoy … [Více]

2.1.2014, 4. Symposion.

Stoická filosofie
První část souhrnného textu k diskutovanému tématu.
V této části popisuji zejména obecné filosofické pojmy, kterým jsme se z časových důvodů nemohli podrobněji věnovat. … [Více]

17.12.2013, 4. Symposion.

Stoická filosofie
Pozvánka na čtvrté symposion, na kterém si budeme povídat o stoické filosofii. … [Více]

10.11.2013, Pivo a starověký Řím

Měla římská říše vliv na pozdější vývoj v oblasti pivovarnictví?
Ovlivnilo něco z dědictví po této světovládné říši i výrobu a konzumaci piva v naší Římu tak vzdálené zemi? [Více]

10.10.2013, 3. Symposion.

Topografie Říma
Pozvánka na třetí symposion, na kterém se seznámíme s místem, kde se město Řím nachází a s pamětihodnostmi, které zde můžeme dnes vidět. … [Více]

30.8.2013, Již staří Římané

Paralela k dnešním bojům o pozice na volebních kandidátkách.
I staří Římané bojovali mnohdy nevybíravými prostředky o moc … [Více]

6.8.2013, Polybios: Citace z díla.

Polybiovo dílo je neobyčejně aktuální a velmi poučné i po více než 2000 letech
Poté, co jsem zveřejnil citaci z jeho pojednání o římské ústavě jsem doznal, že v Polybiově díle je mnohem více myšlenek, které stojí za to zaznamenat. … [Více]

29.7.2013, Polybios o římské ústavě.

O ústavách soudobých států psali mnozí antičtí autoři včetně velikánů, jakými bezesporu jsou Platón a Aristotelés.
Ústavními systémy se zabývá i Polybios v VI. svazku svých Dějin. Jeho postřehy jsou zajímavé i dnes a jsou pro dnešního člověka poučné i po více než 2000 letech od jejich sepsání. … [Více]

2.5.2013, 2. Symposion.

Počátky Říma
Na stránky 2. symposia jsem umístil souhrnný článek o daném tématu.
Takže pokud se chcete dozvědět více o počátcích Říma, klikněte zde

3.4.2013, 2. Symposion.

Počátky Říma
Pozvánka na druhé symposion, které se bude zabývat otázkami: "Jak vznikl Řím? Kdo byli a odkud přišli jeho zakladatelé? Jak vypadalo původní osídlení Říma?" … [Více]

19.2.2013, 1. Symposion.

Proč právě Řím?
Pozvánka na první symposion, které se bude zabývat otázkou, proč se vůbec po tolika letech o starý Řím zajímáme. … [Více]

15.1.2013, Symposia.

Přátelská setkání nad vznešenými tématy
Unaven přemírou slaboduchých či přímo bezduchých informací, jsem se rozhodl udělat ze svého příbytku oázu, kde by člověk mohl alespoň občas občerstvit duševní síly. … [Více]

14.12.2012, Most a Kartágo.

Malé srovnání osudů dvou zničených měst
Most a Kartágo jsou města, která potkal podobný osud. Obě byla smetena ze zemského povrchu, a i když tyto události od sebe dělí více než 2000 let, mají mnoho společného. … [Více]

22.8.2012, Nová fotogalerie z císařských lázní.

Císařské lázně - Svatyně volného času
Od počátku 3. stol. př. n. l. budovali vodovody, které zásobovaly obyvatele Říma čerstvou vodou a napájely i četné fontány ve městě. Již v době republiky také ve městě fungovaly veřejné lázně. V době císařů se pak tyto lázně přeměnily v hotové multifunkční paláce. … [Více]

24.7.2012, Acta diurna, aneb bulvární zprávy.

Nová stránka s články v poněkud odlehčeném duchu
Bulvární zprávy uvádějící na pravou míru dezinformace šířené nezodpovědnými historiky … [Více]

13.7.2012, Nová fotogalerie tentokrát z Hadriánova mauzolea.

Hadriánovo mauzoleaum - Hrobka přeměněná v pevnost
Hadriánovo mauzoleum stojí u břehu řeky Tibery poblíž Vatikánu. Původně bylo vybudováno císařem Hadriánem, jako hrobka císařů a jejich rodinných příslušníků. Později byla začleněna do obranného systému města a časem přeměněna v papežskou pevnost. … [Více]

9.7.2012, Caesar versus Cato.

Osobní spor dvou velikánů Římské republiky, který měl zásadní vliv na následné historické události.
Jakou roli hrály osobní spory, antipatie a vzájemná nevraživost v politice Římské republiky? Jaký měly tyto skutečnosti vliv na rozhodování jejich aktérů a následné události? Na tyto a další otázky bych chtěl odpovědět v následujícím článku … [Více]

1.7.2012, Nová fotogalerie z Trajánova Fora.

Trajánovo Forum - Triumf římské architektury
Trajánovo Forum bylo postaveno jako poslední z Císařských for. Vybudoval jej císař Traianus z válečné kořisti z Dácké války, jejíž výjevy můžeme vidět na reliéfech dodnes dochovaného Trajánova sloupu. … [Více]

29.6.2012, Nová fotogalerie z Capitolia.

Capitolinus - sídlo římských bohů
Capitolinus byl hlavním kultovním místem a současně pevností, která ochránila Řím před zničením při vapádu Galů. Dnes se na vrcholku Kapitolu nachází muzea, která skrývají jedinečná umělecká díla antického Říma. … [Více]

27.6.2012, Nová fotogalerie z Palatina.

Palatinus - Procházka místem, které dalo jméno palácům
Obrázky z místa, kdy byl založen Řím, kde se nacházely původní skromné chýše pastýřů a drobných zemělců, které byly v průběhu staletí nahrazeny vilami bohatých senátorů a posléze paláci světovládných římských císařů. … [Více]

25.6.2012, Stránka s galeriemi obrázků.

Nová stránka s galeriemi fotografií ze starověkého Říma
V rámci portálu jsem implementoval nástroj na vytváření vlastních fotogalerií. Seznam uveřejněných galerií budu v rámci časových možností průběžně doplňovat. Pro začátek jsem zveřejnil galerii obrázků představující Forum Romanum. … [Více]

30.5.2012, Genealogie a Sparx EA.

Využití vývojářského nástroje Sparx EA při tvorbě rodokmenů
Nedávno mě však napadlo využít systém pro modelování informačních systémů Sparx Enterprise Architect jako nástroj pro dokumentaci genealogických údajů a následné vytváření rodokmenů. … [Více]

23.11.2011, Vytvoření stránky s užitečnými odkazy.

Nová stránka s odkazy
Do skupiny "Odkazy" jsem přidal novou stránku, která obsahuje užitečné odkazy na stránky a portály, zabývající se historií starověkého Říma nebo věcmi s tímto tématem související. … [Více]

16.11.2011, Plinius mladší: O příspěvcích na mzdy učitelů.

Plinius, Z dopisu IV/13 svému příteli, historikovi Tacitovi
Plinius v tomto dopise sděluje Tacitovi svůj názor na spoluúčast při financování provozu školy v rodném městě a také se zde zamýšlí nad efektivitou vynakládání veřejných prostředků … [Více]

17.10.2011, Antické prameny

Stručný seznam antických autorů
Na stránky SPQR byla doplněna nová složka "Odkazy".
První stránka obsahuje seznam antických autorů, zabývajících se zejména historií Říma. Na stránce jsou též uvedeny odkazy, na kterých lze získat další užitečné informace. … [Více]

6.9.2011, Řím a pivo

Malý příspěvek k dějinám pivovarnictví, aneb: „Uměli Římané vařit pivo?“
Každý, kdo má alespoň nějaké povědomí o existenci Římské říše, se jistě setkal s popisem hostin, pořádaných v palácích zámožných Římanů. Konzumace vína v množství mírném i takřka neuvěřitelném je pak popisována v dílech mnohých soudobých autorů. Autentické a přímé zmínky o výrobě a konzumaci piva však v pramenech zoufale chybí … [Více]

20.7.2011, Řím a informační technologie

Malá odlehčená úvaha nad nečekanými souvislostmi v tomto veskrze moderním oboru
Zdá se vám již sám název článku absurdní a je tedy i celý článek úplná blbost? Přesto jedna souvislost, která mě napadla při analýze jednoho modulu informačního systému, existuje.… [Více]

24.5.2011, Legenda o trojské válce - 2. část

Paris a Helena.
Paris, kdo byl ten prostý pastýř, jehož si bohové vybrali aby naplnil osud Tróje? Tušil jaký je  jeho původ a co svou volbou způsobí? … [Více]

16.4.2011, Gaius Sallustius Crispus: Catilinovo spiknutí.

Malá poznámka o stavu politiky v době krize republiky
O politickém boji a cílech politiků v době krize Římské (nebo i jiné?) republiky … [Více]

6.4.2011, Plinius mladší: Z dopisů X/31 a X/32.

Malá etymologická úvaha nad významem slova "otrok"
Jak bývá ošidné vykládat význam slov podle obecných představ nebo, nastojte, podle hollywoodských filmů … [Více]

6.4.2011, Plinius mladší: O zneužívání veřejných prostředků.

Plinius, Dopisy X/17a a X/17b císaři Traianovi
Opět pár slov, která kdyby nebyla napsána před dvěma tisíci lety, mohla by být napsána klidně před dvěma dny … [Více]

20.3.2011, Úvod - Starověký Řím a současnost

Proč právě římská říše má takový vliv na naši současnou civilizaci
I po dvou tisíciletích od doby, kdy bylo císařem Augustem položen základ z něhož se zrodil císařský Řím, tedy skutečné Imperium Romanum, nás rozsah a moc tohoto státního útvaru nepřestává fascinovat. … [Více]

16.3.2011, Plinius mladší: O hrách v cirku

Plinius, Dopisy IX/6: Calvisiu Rufovi
Přesto, že mě od doby, kdy žil G. Plinius, dělí dvě tisíciletí, málokdy se mi stává, abych se s někým na jakékoli věci shodnul tak dokonale, jako se shoduji s názorem tohoto muže na profesionální sport … [Více]

5.3.2011, Události - Dovolená Řím 2009

1. část - camping Village Flaminio a Forum Romanum
Na stránkách s událostmi nabízím malou galerii fotek z dovolené v Římě. První část je věnována zejména Foru Romanu. Fotky jsou tématicky uspořádány jako okruh náměstím a snažil jsem se je věcně okomentovat … [Více]

26.2.2011, Legenda o trojské válce - 1. část

Jablko sváru.
Legend o trojské válce již sice bylo napsáno nespočet a já si netroufám konkurovat p. Mertlíkovi a jiným známým autorům, ale snad alespoň někomu udělám tímto nesmělým literárním pokusem radost … [Více]

24.12.2009, Dies Solis Invicti

Kterak staří Římané slavili Ježíška.
Historické souvislosti spojené s oslavou vánoc a jejich vazby na "pohanské" slavnosti, které se v Římě konaly v období zimního slunovratu. … [Více]

 

Nahoru


Poslední zařazené články:


Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky