SPQR - Galerie obrázků z Říma
 

Forum Romanum

Galerie obrázků, Řím, Forum Romanum

Malý okruh srdecm Říma - Cestou triumfálních průvodů
Fotečky ze samého centra Římské říše. Celá galerie je uspořádána jako okruh vedoucí místy, po kterých dříve kráčely trimfální průvody a nyní zástupy zvědavých turistů.   [Prohlédnout obrázky]

 

Nahoru

Palatinus

Galerie obrázků, Řím, Palatinus

Palatinus - Procházka místem, které dalo jméno palácům
Obrázky z místa, kdy byl založen Řím, kde se nacházely původní skromné chýše pastýřů a drobných zemělců, které byly v průběhu staletí nahrazeny vilami bohatých senátorů a posléze paláci světovládných římských císařů.   [Prohlédnout obrázky]

 

Nahoru

Capitolinus

Galerie obrázků, Řím, Capitolinus

Capitolinus - sídlo římských bohů
Capitolinus byl hlavním kultovním místem a současně pevností, která ochránila Řím před zničením při vapádu Galů. Dnes se na vrcholku Kapitolu nachází muzea, která skrývají jedinečná umělecká díla antického Říma.   [Prohlédnout obrázky]

 

Nahoru

Trajánovo fórum

Galerie obrázků, Řím, Trajánovo fórum

Trajánovo fórum - triumf římské architektury
Trajánovo forum bylo poslední z císařských for postavených v Římě. Bylo ze všech římských náměstí největší a nejvýstavnější. Jeho součástí byla bazilika, knihovny, tržnice a chrám zasvěcený jeho budovateli, císaři Traianovi.   [Prohlédnout obrázky]

 

Nahoru

Hadriánovo mauzoleum

Galerie obrázků, Řím, Hadriánovo mauzoleum

Hadriánovo mauzoleum - Hrobka, přeměněná v pevnost
Hadriánovo mauzoleum stojí u břehu řeky Tibery poblíž Vatikánu. Původně bylo vybudováno císařem Hadriánem, jako hrobka císařů a jejich rodinných příslušníků. Později byla začleněna do obranného systému města a časem přeměněna v papežskou pevnost.   [Prohlédnout obrázky]

 

Nahoru

Císařské lázně

Galerie obrázků, Řím, Císařské lázně

Císařské lázně - Svatyně volného času
Kulturu péče o tělo přebírali Římané od Řeků. Od počátku 3. stol. př. n. l. budovali vodovody, které zásobovaly obyvatele Říma čerstvou vodou a napájely i četné fontány ve městě. Již v době republiky také ve městě fungovaly veřejné lázně. V době císařů se pak tyto lázně přeměnily v hotové multifunkční paláce.   [Prohlédnout obrázky]

 

Nahoru

Císařské lázně
Plzeň, 22.8.2012
Císařské lázně - Svatyně volného času … [Galerie]
Hadriánovo mauzoleum
Plzeň, 13.7.2012
Hadriánovo mauzoleum - Hrobka, přeměněná v pevnost … [Galerie]
Trajánovo fórum
Most, 1.7.2012
Trajánovo fórum - triumf římské architektury … [Galerie]
Capitolinus
Plzeň, 29.6.2012
Capitolinus - sídlo římských bohů … [Galerie]
Palatinus
Plzeň, 27.6.2012
Palatinus - Procházka místem, které dalo jméno palácům … [Galerie]
Forum Romanum
Plzeň, 25.6.2012
Malý okruh srdecm Říma - Cestou triumfálních průvodů … [Galerie]