Romicus - SPQR

SPQR - Římští historikové
 

Hlavní historické prameny

Polybios asi 200 - 118 př.n.l.

Dějiny (238 - 147 př.n.l.) Knihy 1 - 39.

Odkazy:

Antická knihovna sv. 78: Dějiny I., Baset 2008
Antická knihovna sv. 79: Dějiny II., Arista 2009
Antická knihovna sv. 80: Dějiny III., Baset 2011
Antická knihovna sv. 81: Dějiny IV., Baset 2012
Perseus: Polybius, Histories
Wikipedia: The Histories (Polybius)

Gaius Iulius Caesar 100 - 44 př.n.l.

Zápisky o válce galské (Commentarii de Bello Gallico)

Zápisky o válce občanské (Commentarii de Bello Civili)

Odkazy:

Antická knihovna sv. 16: Válečné paměti, Svoboda 1972
Perseus: C. Julius Caesar, Gallic War
Perseus: C. Julius Caesar, Commentaries on the Civil War
Wikipedia: Commentarii de Bello Gallico
Wikipedia: Commentarii de Bello Civili

Gaius Sallustius Crispus 86 - 35 př.n.l.

Katilinovo spiknutí (Bellum Catilinae),

Válka s Jugurthou (Bellum Jugurthinum),

Historie (Historiae) - zlomky

Odkazy:

Česká vydání na cs.wikipedia: Sallustius
Perseus: Sallust, Consipiracy of Catiline
Perseus: Sallust, The Jugurthine War
Perseus: Sallust, Historiae
Wikipedia: Sallust

Titus Livius 59 př.n.l. - 17 n.l.

Historie (Ab Urbe Condita)

- Knihy 1 - 5 (do r. 390)
- Knihy 6 - 10 (390 - 293)
- Knihy 21 - 25 (II. punská válka Hannibal)
- Knihy 26 - 30 (II. punská válka Scipio)
- Knihy 31 - 35 (Válka s Filipem V. Makedonským)
- Knihy 36 - 40 (Válka s Antiochem III.)
- Knihy 41 - 45 (3. Makedonská válka)
- Knihy 11 - 20 a 45 - 142 se nedochovaly, nebo jsou dochovány jen ve zlomcích

Odkazy:

Antická knihovna sv. 11: Dějiny (Knihy I - IV), Svoboda 1971
Antická knihovna sv. 17: Dějiny II a III (Knihy V - X), Svoboda 1972
Antická knihovna sv. 21: Dějiny IV (Knihy XXI - XXVI), Svoboda 1973
Antická knihovna sv. 28: Dějiny V (Knihy XXVII - XXXIII), Svoboda 1975
Antická knihovna sv. 34: Dějiny VI (Knihy XXXIV - XL), Svoboda 1976
Antická knihovna sv. 40: Dějiny VII (Knihy XLI - XLV), Svoboda
Perseus: Titus Livius (Livy), The History of Rome, Book 1
Wikipedia: Ab Urbe Condita (book)

(Publius) Cornelius Tacitus 56 - 117 n.l.

Život Julia Agricoly (De vita Iulii Agricolae),

Germania (De origine et situ Germanorum),

Rozprava o řečnících (Dialogus de oratoribus),

Historie (Historiae), dochovány knihy I - IV a V/1 - V/26 (r. 69 - 1. pol. 70 n.l.)

Anály (Ab excessu divi Augusti) knihy I - XVI (r. 14 - 66 n.l.)

- Knihy 5, 6, 11 a 16 se dochovaly částečně,
- Knihy 7 - 10 (vláda Caliguly a Claudia) se nedochovaly vůbec

Odkazy:

Antická knihovna sv. 27: Letopisy, Svoboda 1975
Antická knihovna sv. 31: Z dějin císařského Říma (Historie, Život J. Agricoly, Germánie, Rozprava o řečnících), Svoboda 1976
Perseus: Cornelius Tacitus, The Annals
Perseus: Cornelius Tacitus, The History
Wikipedia: Annals (Tacitus)
Wikipedia: Histories (Tacitus)

Gaius Suetonius Tranquillus cca 70 - 130.n.l.

Životopis dvanácti císařů (De Vita Caesarum), Caesar - Domitianus,

O významných mužích (De Viris Illustribus) - zlomky

- O významných gramaticích (De Illustribus Grammaticis) - 20 krátkých životopisů (patrně kompletní)
- O řečnících (De Claris Rhetoribus) - dochováno 5 z 16-ti krátkých životopisů
- O básnících (De Poetis) - dochován život Vergilia a zlomky z Terentia, Horatia a Lucana
- O historicích (De historicis) - dochován životopis Plinia Staršího.

O řeckých hrách (Peri ton par' Hellesi paidion) - dochovány zlomky ve výtazích pozdějších řeckých autorů

Peri ton par' Hellesi paidion - dochovány zlomky ve výtazích pozdějších řeckých autorů

Odkazy:

Antická knihovna sv. 24: Životopisy dvanácti císařů, Svoboda 1974
Perseus: C. Suetonius Tranquillus, Divus Julius
Wikipedia: The Twelve Caesars

Appiános (Appianós Alexandreús, Appianus Alexandrinus) asi 95 - 165 n.l.

Římská historie (Romanarum historiarum quae supersunt...), nebo Historia Romana.

- 1. Kniha královská (zlomky),
- 2. Kniha italská (zlomky),
- 3. Kniha samnitská (zlomky),
- 4. Kniha keltská (zlomky),
- 5. Kniha sicilská a ostrovní (zlomky),
- 6. Kniha hispánská,
- 7. Válka s Hannibalem,
- 8. Kniha kartáginská a numidská (z knihy numidské pouze zlomky),
- 9. Kniha makedonská a illyrská (z knihy makedonské pouze zlomky),
- 10. Kniha řecká a iónská (nedochovala se),
- 11. Kniha syrská,
- 12. Válka s Mithridatem,
- 13. - 17. Války občanské (obvykle vydávány v druhém svazku, vydány samostatně v prvním vydání Appiánova díla v r. 1472),
- 18. - 21. Knihy egyptské (nedochovala se),
- 22. Kniha stoletá (nedochovala se),
- 23. Kniha dácká (nedochovala se),
- 24. Kniha arabská (nedochovala se),

Historia Romana II., nebo De Bellis Civilibus

- 5 knih z Války občanské

Odkazy:

Antická knihovna sv. 55: Zrod římského impéria, Svoboda Praha 1986
Antická knihovna sv. 59: Krize římské republiky, Svoboda Praha 1989

Lucius Cassius Dio Cocceianus asi 160 - 230 n.l.

Římská historie (Historia Romana), 80 knih

- Knihy 1 - 34 dochovány pouze ve fragmentech, 35 a 36 částečně,
- Knihy 37 - 54 dochovány téměř úplně (65 - 15 př.n.l., Pompeius proti Mithridatovi - smrt M. Agrippy),
- Kniha 55 obsahuje značné mezery v textu,
- Knihy 56 - 60 jsou kompletní (9 - 54 n.l., Varrova porážka - smrt Claudia),
- Knihy 61 - 80 jsou zachovány pouze ve fragmentech.

Héródianos asi 170 - 240 n.l.

Historie (Historiarum Libri VIII), 8 knih

Dílo popisuje období římských dějin od konce vlády Commoda do počátku vlády Gordiana III. (192 - 238 n. l.)

Odkazy:

Antická knihovna sv. 30: Řím po Marku Aureliovi, Svoboda Praha 1975
Tertullian: History of the Roman Empire
Wikipedia: Herodian

Ammianus Marcellinus asi 325 - 391 n.l.

Historie (Rerum gestarum Libri XXXI), 31 knih

Knihy 1 - 13 jsou ztraceny (96 - 353),
Knihy 14 - 31 dochovány (353 - 378)

Odkazy:

Antická knihovna sv. 69: Dějiny římské říše za soumraku antiky, Arista Baset Praha 2002

Ostatní autoři historických děl

Quintus Fabius Pictor asi 250 - 200 př.n.l.

pouze zlomky

G. Asinius Pollio asi 76 př.n.l. - 4 n.l.

Historiae

Popisuje období konce Římské republiky od vzniku 1. triumvirátu po bitvu u Filipp 60 - 42 př. n. l.
Dochováno pouze v citacích jiných autorů.

Diodoros Sicilský (Diodoros Sikeliotes) působil mezi 60 - 30 př.n.l.

Knihy o historii (Bibliotheca historica), 40 knih

- Zachovány knihy 1 - 5 a 11 - 20,

Dionýsios Halikarnaský (Dionýsios 'Alexándroi 'Alikarnásseús) asi 60 - 7 př.n.l.

Římské starožitnosti (Rhomaike archaiologia), 20 knih

- Dochovány úplné knihy 1 - 9 a většina z knih 10 - 11, ostatní ve zlomcích

Marcus Velleius Paterculus cca 19 př.n.l. - 31 n.l.

Kompendium římské historie - od pádu Tróje po smrt Livie Augusty 29 n.l.

Gaius Plinius Secundus (Plinius starší) 23 - 79 n.l.

Naturalis Historia,

Titus Flavius Josephus (Joseph ben Matityahu) asi 37 - 100.n.l.

Válka židovská (Phlabiou Iosepou historia Ioudaikou polemou pros Romaious biblia), historie Židů od 164 př.n.l. - 70 n.l.

Odkazy:

Antická knihovna sv. 60: Flavius Iosephus, Válka židovská I., Svoboda Praha 1990
Antická knihovna sv. 64: Flavius Iosephus, Válka židovská II., Svoboda Praha 1992
Též Flavius Josephus: Válka židovská, Českobratrském knihkupectví Brno, 1926

Život (Iosepou bios),

Odkazy:

Antická knihovna sv. 75: Josephus Flavius, O starobylosti Židů, Můj život, Arista, Baset Praha 2006


Židovské starožitnosti (Antiquitates Judaicae), 21 knih

Proti Apiónovi (In Apionem),

Anonymní autor (autoři), Historia Augusta

Životopisy císařů (Historia Augusta) 117 - 284,

Odkazy:

Antická knihovna sv. 47: Portréty světovládců I., Svoboda Praha 1982
Antická knihovna sv. 49: Portréty světovládců II., Svoboda Praha 1982

Aurelius Victor asi 320 - 390 n.l.

O původu Římanů (Origo Gentis Romanae),

O významných mužích (De Viris Illustribus),

O císařích (De Caesaribus),

Výpisky o císařích (Epitome de Caesaribus).,

Díla vycházela též souhrně pod názvem Historia Romana.

Eutropius 2. pol. 4. stol.

Krátká historie Říma (Breviarium historiae Romanae), 10 knih od založení po nástup Valenta (753 př.n.l. - 364 n.l.)

Odkazy:

Antická knihovna sv. 77: Stručné dějiny Říma, Svoboda 2008
Wikipedia: Eutropius (historian)

Festus 2. pol. 4. stol.

Krátká historie Říma (Breviarium rerum gestarum populi Romani), (události od 753 př.n.l. - 369 n.l.)

Odkazy:

Antická knihovna sv. 77: Stručné dějiny Říma, Svoboda 2008
Wikipedia: Festus (historian)

Zosimos přelom 5. a 6. stol.

Nová historie (Historia Nova), 6 knih

Odkazy:

Zosimos: Stesky posledního Římana, Odeon Praha 1983
Wikipedia: Zosimos

Jordanes 6. stol.

Getica - Gótské dějiny (De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis nebo De regnorum ac temporum successionibus, eiusdem historia de origine Gothorum)
Romana - Římské dějiny (De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum)

Odkazy:

Jordanes: Gótské dějiny/Římské dějiny, Argo Praha 2012

Ostatní autoři

Díla zde uvedených autorů nejsou přímo historickými pracemi, ale jsou užitečným zdrojem informací pro pochopení historických souvislostí

Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 př.n.l.

Dopisy

- Epistulae ad Atticum,
- Epistulae ad Quintum Fratrem,
- Epistulae ad Brutum,
- Epistulae ad Familiares

V dopisech jsou velice autenticky sdělovány názory autora na aktuální politickou situaci, tzn. na dobu politické krize římské republiky.

Odkazy:

Antická knihovna sv. 6: O povinnostech, Svoboda 1970
Antická knihovna sv. 32: Tuskulské hovory, Svoboda 1976
Antická knihovna sv. 61: Listy přátelům I, Baset 2001
Wikipedia: Cicero - dílo

Gaius Petronius Arbiter, 27 - 66 n.l.

Satirikon

Odkazy:

Antická knihovna sv. 9: Satirikon, Svoboda 1971
Perseus: Petronius, Satyricon
Wikipedia: Satyricon

Gaius Plinius Caecilius Secundus (Plinius mladší), 61 - 112 n.l.

Dopisy (Epistulae)

V dopisech jsou velice autenticky sdělovány názory autora na aktuální politickou situaci. Některé z nich jsou přímo oficiální korespondencí, kterou autor vedl s císařem Traianem. Pozoruhodný je m.j. list, kterým se císaře ptá, jak má postupovat v případech udání křesťanů, kdy odmítnutí obětovat oficiálním bohům se považovalo za zločin urážky majestátu (crimen laese majestatis).
Některé obzvlášť trefné postřehy jsem zveřejnil i na těchto stránkách:
Plinius mladší: Z dopisů X/31 a X/32
Plinius mladší: O zneužívání veřejných prostředků
Plinius mladší: O hrách v cirku

Plutarchos, 46 - 120 n.l.

Životopisy (Bíoi Parálleloi)

Odkazy:

Antická knihovna sv. 56: O lásce a přátelství, Svoboda 1987
Antická knihovna sv. 74: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, Baset 2007
Antická knihovna sv. 76: Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Baset 2007
Wikipedia: Parallel Lives

Díla neznámých autořů

U zde uvedených titulů je autor neznámý nebo nejistý

De Munitionibus Castrorum

Tzv. Pseudo Hyginus, nebo Hyginus Gramaticus, 1. pol. 2. stol.?

Titul "O výstavbě táborů" obsahuje popis ideálního legionářského tábora. Jedná se o příručku určenou pro vyšší důstojníky, ve které autor radí, jak postavit tábor.

Odkazy:

Text (Lat, Cz) s komentářem: Překlad a komentář © Alexandr Kolouch, 2008
Wikipedia: De Munitionibus Castrorum
Prameny a literatura:
Wikipedia - Římská historiografie: http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_historiography
Portál Římské císařství - seznam autorů: Chronologický rejstřík
 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky