Romicus - symposia

7. symposion - Řím v novozákonní době
Sedmé z řady soukromých symposií zabývajících se starověkým Římem - Most 10.12.2014

Krize republiky

Most, 10.12.2014
Symposion
Na sedměm setkání si budeme povídat o Římu na přelomu starého a nového letopočtu.
Jedná se o dobu, kdy skončily občanské války, které sužovaly celé dvě generace římských občanů a zrodil se nový ústavní systém - principát. Byl to také začátek dvě stě let trvajícího období prosperity, kdy Řím dosáhl svého nějvětšího ekonomického a územního rozmachu.
Současně však se v oblasti syropalestiny odehrávaly události, které měly v budoucnu zásadním způsobem ovlivnit celé následující dějiny lidstva. Ve zcela nevýznamné vesnici Nazaret ležící na samém okraji Římského impéria se totiž narodil chlapec se všedním jménem Ješua - později známý jako Ježíš Kristus.
 


Pozvánka

na

7. SYMPOSION

zaměřené na téma

Řím v novozákonní době

Symposion se uskuteční ve středu 10.12.2014 v 17:00 v útulných prostorách naší mostecké rezidence. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, kteří chtějí osvěžit ducha a alespoň na chvíli se odpoutat od dnešní hektické a informačně zmatené doby. O osvěžení těla lahodnou krmí a vínem takřka falernským bude též postaráno, případné speciality z kuchyně (a palírny) příchozích jsou však také vítány.


Svoji případnou (ne)účast potvrďte nejpozději do pátku 5.12.. Kapacita mého triclinia je značně omezená a novým příchozím též objasním přesné místo konání.

Případné dotazy zodpovím na mailu: info@romicus.cz.