Romicus - symposia

8. symposion - Úpadek a pád Říše římské
Osmé z řady soukromých symposií zabývajících se starověkým Římem - Most 25.2.2016

Krize republiky

Most, 25.2.2016
Symposion
Na osmém setkání si budeme povídat o krizi císařství ve 3. století a o tom, co následovalo poté.
Přísloví praví, že žádný strom neroste do nebe. A jako se strom zrodí z malého semínka, postupně roste a mohutní, aby pak na vrcholu svého vzrůstu postupně začal strácet sílu a dospěl až do neodvratného konce, stejně tak i Řím poté, co prošel obdobím růstu a dospěl k velikosti a síle, které se žádný jiný stát nemohl rovnat, byl na vrcholu své moci zasažen krizí, po níž již následoval pouze úpadek a pád.
Je takovýto osud společný všem státním útvarům? Co vede k tomu, že tak mocné státy zanikají? A zanikají opravdu, nebo se jedná pouze o katarzi, po které se na daném území rodí nová, životaschopnější společenství?
 


Pozvánka

na

8. SYMPOSION

zaměřené na téma

Úpadek a pád Říše římské

Symposion se uskuteční ve čtvrtek 25.2.2016 v 17:00 v útulných prostorách naší mostecké rezidence. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, kteří chtějí osvěžit ducha a alespoň na chvíli se odpoutat od dnešní hektické a informačně zmatené doby. O osvěžení těla lahodnou krmí a vínem takřka falernským bude též postaráno, případné speciality z kuchyně (a palírny) příchozích jsou však také vítány.


Svoji případnou (ne)účast potvrďte nejpozději do pátku 19.12.. Kapacita mého triclinia je značně omezená a novým příchozím též objasním přesné místo konání.

Případné dotazy zodpovím na mailu: info@romicus.cz.