Romicus - symposia

Symposia
Stránky věnované symposiím, tedy přátelským setkáním tématicky zaměřeným na starověký Řím.

Symposion

Most, 15.1.2013
Symposion
Unaven přemírou slaboduchých či přímo bezduchých informací, jsem se rozhodl udělat ze svého příbytku oázu, kde by člověk mohl alespoň občas občerstvit duševní síly ve společenství lidí, kteří mají stejně jako já dost zhovadilostí a negativní energie, kteréžto se na nás neodbytně hrnou ze všech možných i nemožných stran.
 

Definice - syposion je:

"Společná pitka - závěr velké hostiny. Ve vzdělaných kruzích se někdy při symposiu diskutovalo na určité téma, zejména filosofické, často však šlo o pouhé nezávazné tlachání."
Encykolpedie antiky, Academia Praha 1974

Seznam témat:

Abych dal výše uvedenému tlachání alespoň nějakou formu, sestavil jsem seznam témat, kterým bych se chtěl při vzájemných setkání zabývat.
Seznam témat uskutečněných i plánovaných symposií najdete zde.

Zdroje:

Hlavními zdroji, ze kterých budeme čerpat při těchto diskusích pak budou:

  • Antiční historikové
  • Stoičtí filosofové
  • Vinařská oblast Morava
  • Likérka Božkov

Vážné zájemce mohu odkázat na tuto literaturu.

Důležité upozornění:

Abych předešel nemilému nedorozumění, starořímské orgie NEJSOU součástí programu symposií!!!.

 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky