Profesní kariéra - zaměstnavatelé, pracovní zařazení
 

OSVČ (2012 - )

Participace na vývoji systému IS>tour, integrace se systémy třetích stran pro firmu MagicWare (od 1. 3. 2016).
Vývoj a implementace vlastního integračního systému.
Vývoj a údržba systému Newsletters (integrace, datamining, backend – implementace business logiky, frontend - WinForms).
Příprava dat pro e-marketing (integrace, datamining)

NaCesty.cz, s.r.o. (2011 - 2012)

Do cestovní agentury NaCesty.cz jsem nastoupil v březnu 2011. Mým hlavním úkolem byl vývoj systému pro zasílání adresných nabídek poskytovaných služeb stávajícím zákazníkům. Jedná se o propritální řešení, které jsem realizoval od prvotní analýzy, návrhu architektury až po provozní nasazení. Více viz: Newsletters

Zde realizovaný projekt Nesletters je založen na vlastní integrační platformě IKS, kterou zde souběžně s tímto projektem dále rozvíjím.

Nahoru

Krajská zdravotní, a.s. (2009 - 2011)

Do firmy Krajská zdravotní jsem nastoupil na pozici vývojáře. Jako osobní cíl jsem měl zejména získání zkušeností z provozu IT oddělení ve velké firmě a rozšíření profesních znalostí o práci s novými technologiemi.

Tento záměr se mi v podstatě podařilo naplnit. Za dva roky svého působení v KZ jsem vytvořil tři poměrně rozsáhlé projekty za použití nových technologií. Jedním z projektů byla desktopová aplikace pro sledování a plánování aplikací léčiv v lékařské ambulanci. Další projekty se týkaly systémové integrace. Viz též Projekty.

Nahoru

OSVČ (2008)

Na "volné noze" jsem se zabýval hlavně konzultační činností zejména v oblasti systémové integrace. Jednalo se spíše o drobné implementace a údržbu systémů u menších zákazníků.

Nahoru

Milsoft Klatovy, a.s. (1990 - 2007)

Firma Milsoft byla založena v roce 1990 bývalým vedoucím níže zmíněného oddelní ASŘ zpč. mlékáren. Spolu se dvěma kolegy z tohoto oddělení jsme pak byli prvními zaměstnanci firmy Milsoft a prakticky jsme navázali na svoji práci v předchozím zaměstnání. Úhelným kamenem tehdy byly aplikace pro zpracování odbytu a logistiky, které se staly základem později vyvinutého komplexního podnikového IS. Tak, jak se rozpadaly centrálně řízené potravinářské řízení, rostla potřeba zajistit provoz jejich admistrativy vlastními prostředky, nezávisle na centrálních výpočetních střediscích. Implementace vlastního IS v těchto firmách a související konzultační činnost byla tedy zejména v počátcích fungování firmy nedílnou náplní mojí práce. Pracovní zařazení jako programátor-analytik bylo v podstatě formální, neboť z výše uvedených důvodů bylo nutné vykonávat veškeré druhy práce v celém životním cyklu vyvíjených aplikací, a to včetně poskytování technické podpory a psaní dokumentace. Teprve s dalším rozvojem firmy bylo možné jednotlivé činnosti rozdělit na příslušné specializované zaměstnance a spolupracovníky. Stejným procesem pak prošel i vývoj IS, který se postupně rozšiřoval o zpracování dalších agend a z jednotlivých modulů se stávaly komplexní systémy, dnes nazývané ERP, CRM, FI atd. vyvíjené jednotlivými vývojáři firmy.

Mám-li tedy alespoň stručně chronologicky seřadit (od starších po novější) oblasti, kterými jsem se v rámci vývoje systému zabýval, jsou to:
- vývoj modulu pro zpracování agendy odbytu a logistiky a modulu pro agendu skladu hotových výrobků (tedy podstatnou část současného ERP systému s návazností na CRM a FI)
- vývoj systémových nástrojů pro tvorbu aplikací, zejména utility pro přístup k datům, pro tvorbu uživatelského prostředí a tisk. Toto bylo postupně realizováno od jednotlivých procedur, přes systém tříd, až po komplexní systém komponent prostředí Delphi. - analýza, datový návrh a návrh uživatelského rozhraní (GUI) client-server verze modulu účetnictví. - koplexní zpracování objednávkového systému jako webové aplikace, včetně implementace u významných zákazníků (Danone, Intersnack).

Z firmy Milsoft jsem odešel z osobních důvodů dohodou.

Nahoru

Západočeské mlékárny Klatovy (1986 - 1990)

Do Západočeských mlékáren (ZČM) jsem nastoupil na jaře roku 1986 jako operátor sálového počítače (tehdy EC1021 - pro nezsvěcené "EC" neznamenalo "Elektronic Computer", ale po rusky "jEdinnaja Systema"). Po roce praxe jsem přestoupil na oddělení ASŘ ("Automatizované Systémy Řízení") na pozici programátor, později programátor-analytik. Oddělení ASŘ se zbývalo m.j. automatizací sběru a zpracování dat. Toho se týkaly i projekty, na kterých jsem acoval. Vesměs se jednalo o aplikace pro pořizování dat realizované na tehdy dostupné technice fy Robotron v jazyce assembler.
Další aplikace již byly vytvářeny na novější generaci počítačů (Robortron 1715) pod operačním systémem CP/M (8 bitový předchůdce DOSu). Zde již byl implemntován překladač jazyka Pascal a aplikace již byly vyvíjeny nikoli jako jednoúčelové pořizovače, ale jako aplikace s komplexní funkcionalitou a uživatelským rozhraním, samozřejmě textovým. Tyto aplikace se pak staly základem pro pozdější vývoj modulů IS vyvíjeného od roku 1988 již pod o.s. DOS na PC třídy XT. Pod DOSem vyvíjené moduly již prakticky zpracovávaly celou agendu odbytu, tedy to, ce se dnes označuje jako ERP systém, nebo alespoň tvoří jeho část. Vlastní kód byl pak psán v jazyce Turbo Pascal (později Borland Pascal).
Na počítačích Robotron 1715 a PC-XT jsem pak v rámci tehdy tak zvaného "zlepšovacího návrhu" spolu s kolegy řešil sběr dat z laboratorních přístrojů pro sledování kvality mléka. V případě jednoho analyzéru se jednalo o komplexní aplikaci, kdy daný analyzér bylo možné prostřednictvím PC ovládat komunikací přes sériový port. Tato zkušenost byla později využita i při propojování vážních systémů v rámci relizací příslušných modulů ERP systému.

Z firmy ZČM jsem odešel na základě nabídky svého budoucího zaměstnavatele.

Nahoru

VŠSE Plzeň (1983 - 1986)

Studium na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotehcnické v Plzni jsem zahájil v roce 1983 na elektrotechnické fakultě. Již v době nástupu na studia byly mé odborné zájmy vcelku vyhraněné a studium jsem po přerušení mezi roky 1984-85 v roce 1986 z vlastní vůle předčasně ukončil.

Nahoru

Gymnázium Klatovy (1979 - 1983)

Na Gymnáziu v Klatovech byly v rámci tehdy záváděné odborné přípravy součástí výuky předměty, zbývající se výpočetní technikou a programováním. Z této odbornosti jsem skládal i maturitní zkoušku, čímž bylo mé středoškolské vzdělání ukončeno jako absolutorium střední odborné školy s maturitou. Ve čtvrtém ročníku jsem pak postoupil do celostátního kola soutěže středoškolských odborných činností s prací Výpočet efemerid Slunce a planet. Zpracování dané problematiky bylo realizovano jako aplikace kalkulátoru TI-59 a také na sálovém počítači v jazyce Fortran. Práce byla odbornou porotou vysoce hodnocena, přesto, že část realizovanou na sálovém počítači nebylo možné z technických důvodů zcela dokončit. P.S.: Tímto ještě dodatečně děkuji vedoucímu VS tehdy n.p. Kozak ing. Korbovi za poskytnutý strojový čas "na testy a údržbu", jehož cena se tehdy pohybovala v řádech měsíčních příjmů za hodinu provozu :-). Byla to užitečná zkušenost a motivace pro další profesní dráhu.

Nahoru

od 2012 - OSVČ
Programátor, Analytik, SW architekt. Participace na vývoji systému IS>tour, integrace se systémy třetích stran … [Více]
od 2011 - 2012 NaCesty.cz, s.r.o.
Analytik, SW Archtekt, vývojář. Vývoj integračního systému a systému pro rozesílání adresných nabídek… [Více]
2009 - 2011 Krajská zdravotní, a.s.
Vývojář IT oddělení ve firmě zastřešující 5 velkých nemocnic. Vývoj aplikace pro sledování léčiv a integračního systému… [Více]
2008 OSVČ
Práce na zakázku zejména v oblasti systémové integrace a konzultační činnosti… [Více]
1990 - 2007 Milsoft Klatovy, a.s.
Vývoj vlastního podnikového IS, který byl provozován zejména ve výrobních a obchodních potravinářských firmách… [Více]
1986 - 1990 ZPČ Mlékárny Klatovy
Programátor aplikací pro sběr a přípravu dat. … [Více]
1983 - 1986 studium VŠSE Plzeň
Studium na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (dnes součást Západočeské univerzity). … [Více]
1979 - 1983 Gymnázium Klatovy
Maturita v oboru výpočetní techniky. Účast v celostátní soutěži s aplikací pro výpočet astronomických souřadnic… [Více]