Evidence aplikací léčiv - Aplikace pro sledování a plánování aplikací léčiv v klinické a ambulantní praxi.
Jinak též MAR (Medicaments application records)

Kontaktní informace

Miroslav Brousek
E-mail: info@romicus.cz
 

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní jsem se snažil navrhnout tak, aby bylo intuitivní a tak, aby nejvíce vykonávané činnosti byly jednoduše a rychle dostupné ("ce nejměně klikání"). Hodnocení výsledku náleží samozřejmě laskavému uživateli, níže uvádím několik příkladů:
Hlavní plocha
Záznamy pacienta
Plán aplikací
Přehled pojišťovny
Přehled detail

Více v galerii rozhraní…

Dokumentace

K projektu byla vytvořena přehledná uživatelská dokumentace.
Zde uvádím několik ukázek:
Obsah
Základní popis
Popis plochy
Ovládání
Datový model

Výtah z dokumentace: Manual (PDF)

Více v galerii dokumentace…

 

Technologie

Aplikace byla vyvíjena v prostředí MS Visual Studio 2008 v jazyce C# s použitím prostředků MS Window Forms. Jako databáze byl použit MS SQL Server 2005. Výsledná aplikace byla laděna a finálně nasazena v prostředí .NET framework v. 3.5

 

Popis aplikace

Aplikace slouží ke sledování aplikací určených léků nebo jiných léčebných materiálů a prostředků (dále léčiv), zejména s ohledem na případné roční limity stanovené pojišťovnou nebo jiným subjektem. Uživateli umožňuje vytvořit a doplňovat seznam sledovaných léčiv, zadávat jejich roční limit a vytvářet a aktualizovat standardní plány jejich aplikací.

Součástí systému dále je seznam pacientů. U každého pacienta je možné zadávat a opravovat základní osobní údaje, sloužící pro jeho identifikaci. Každému pacientovi lze pak přiřadit plán aplikací konkrétních léčiv ze seznamu sledovaných léčiv. Tento plán se vytvoří ze standardního plánu daného léčiva a je možné jej individuálně upravovat nebo doplňovat. Každá aplikace léčiva je pak v tomto plánu zaznamenána. U konkrétního pacienta je možné pak v plánu označit aplikace léčiv mimo stanovený limit - aplikace z dodaných vzorků nebo mimořádných akcí. Každý plán aplikací je pak možné předčasně ukončit. V tomto případě je možné do plánu zapsat poznámku s důvodem ukončení léčby.

V aplikaci je možno sledovat u jednotlivých léčiv celkové množství, které již bylo aplikováno, celkové množství, které je plánováno pro aplikace a zbytek, který zůstává k dispozici pro další aplikace do vyčerpání sledovaného limitu. Dále je možno zobrazovat seznamy pacientů, kteří mají v záznamech plán nebo aplikaci vybraného léčiva. Toto zobrazení je možné dále filtrovat podle časového období nebo tohoto, zda aplikace je v plánu nebo již byla provedena, konkrétně je možné zobrazit třeba seznam všech pacientů, kteří mají na dnešní den v plánu aplikaci vybraného léčiva. Je též možné zobrazit seznam všech pacientů, u kterých byla promeškána aplikace některého léčiva tzn., mají v záznamech plánovanou aplikaci na datum starší než dnes, která dosud nebyla provedena.

Nahoru

 

Galerie uživatelského rozhraní

Nahoru

Galerie dokumentace

Nahoru