Projekty - seznam realizovaných projektů
 

Is>tour (2016 - )

Analýza, návrh a realizace komponent systému Is>tour firmy MagicWare určeného zejména jako komplexní řešení hlavních agend pro cestovní kanceláře, dopravce a jiné poskytovatele služeb. Integrace systému se systémy třetích stran - napojení na účetní systémy, CRM systémy, zdroje poskytovatelů služeb apod.

Nahoru

IKS (2011 - 2017)

Cílem vývoje platfomy IKS bylo poskytnout prostředky pro vývoj integračních a komunikačních systémů. Tyto prostředky mají umožnit implementaci funkcí, které jsou od integračních systémů očekávány. Jedná se zejména o sdílení dat a služeb, poskytovaných jednotlivými propojenými systémy, vytváření datového skladu, API pro vývoj vlastních aplikací nad sdílenými daty a možnost řízení a sledování procesů, které tuto funkcionalitu zajišťují.

Nahoru

Newsletters (2011 - 2016)

Cílem projektu je zvýšení prodeje poskytovaných produktů a služeb za současného snížení nákladů na reklamu. Tohoto cíle má být dosaženo zasíláním cílených a adresných nabídek stávajícím zákazníkům, které se vytváří na základě již dříve objednaných produktů nebo jiné evidované poptávky. Vytváření nabídek a následné odesílání zpráv je i hlavní funkcí systému Newsletters.

Nahoru

SAP-Apothéké (2010 - 11)

Projekt Sap-Apothéké je realizací datového propojení lékárenského systému Apothéké s ERP modulem systémemu SAP. Tento projekt byl realizován v rámci integračního systému KZIS za použití stejných prostředků.

Systém byl vytvořen na integrační platformě Ensemble firmy Intersystems, která je postavena nad objektovou DB Caché. Vlastní aplikace je pak napsána v jazyce Caché ObjectScript.

Nahoru

KZIS (2010 - 11)

KZIS je komplexní integrační systém pro sdílení prostředků systémů provozovaných v heterogenním prostředí firmy. Systém slouží k datovému a funkčnímu propojení systémů, provozovaných v KZ a.s. V rámci projektu KZIS byla vytvořena vnitřní architektura systému. Architektura v sobě obsahuje obecné nástroje, potřebné pro napojení jednotlivých systémů a implementaci procesů potřebných pro funkčnost systému. Tyto nástroje slouží zejména pro zeznamenávání externích událostí, událostmi řízené spouštění a řízení procesů, zaznamenávání jejich běhu a ošetření nestandardních situací a výjimek.

Systém byl vytvořen na integrační platformě Ensemble firmy Intersystems, která je postavena nad objektovou DB Caché. Vlasstní aplikace je pak napsána v jazyce Caché ObjectScript.

Nahoru

SAP-NeOS (2009 - 10)

Aplikace slouží jako middleware, zajišťující datové propojení objednávkového systému NeOS s ERP modulem systémemu SAP. Hlavním cílem aplikace je přenos žádanek, pořízených systémem NeOS do systému SAP a následné odeslání vytvořených objednávek na transakční server Medidata, odkud jsou objednávky odesílány jednotlivým dodavatelům.

Přenos dat mezi systémy SAP a NeOS je zajištěn dvěma způsoby:
a) Automaticky podle určeného časového plánu,
b) Ručně prostřednictvím příslušné aplikace.
Automatický přenos dat je realizován prostřednictvím služby o.s. Windows SapNeOSWinService, k ručnímu spouštění slouží aplikace SapNeOSManager. Modul SapNeOSManager slouží též jako administrátorský program pro nastavování plánu automatického přenosu, prohlížení denního plánu, transakcí a provedených akcí. Přenos objednávek na transakční server je realizován prostřednictvím webové služby SapNeOSMedidataWcfService, která je volána ze systému SAP.

Aplikace běží na platformě .NET Framework, vývoj probíhal na verzi 3.5 tohoto prostředí. Pro vytvoření aplikace byl použit nástroj MS Visual studio v. 9 a jazyk visual C#. Data jsou ukládána v databází MS SQL server 2005.

Nahoru

Evidence aplikací léčiv (2009)

Aplikace slouží ke sledování aplikací určených léků nebo jiných léčebných materiálů a prostředků (dále léčiv), zejména s ohledem na případné roční limity stanovené pojišťovnou nebo jiným subjektem. Uživateli umožňuje vytvořit a doplňovat seznam sledovaných léčiv, zadávat jejich roční limit a vytvářet a aktualizovat standardní plány jejich aplikací.

Aplikace běží na platformě .NET Framework, vývoj probíhal na verzi 3.5 tohoto prostředí. Pro vytvoření aplikace byl použit nástroj MS Visual studio v. 9 a jazyk visual C#. Data jsou ukládána v databází MS SQL server 2005.

Nahoru

Is>tour
Analýza, návrh a realizace komponent systému.
Integrace se systémy třetích stran.
IKS
Integační a Komunikační Systém. Framework pro vývoj a implementaci integračních systémů v prostředí .NET framework. … [Více]
Newsletters
Systém pro vytváření a rozesílání zpráv s nabídkami služeb, které jsou cíleně vytvářeny na základě předchozí poptávky … [Více]
SAP-Apothéké
Konektor pro propojení systémů SAP a lékárenského systému Apothéké realizovaný v rámci integračního systému KZIS … [Více]
KZIS
Komplexní integrační systém zajišťující sdílení dat a služeb mezi provozovanými systémy.
Projekt byl realizovaný v prostředí Caché-Ensemble … [Více]
SAP-NeOS
Realizace konektoru systémů SAP a Apothéké v rámci systémové integrace.
Projekt byl realizovaný v prostředí .NET framework 3.5 … [Více]
Evidence aplikací léčiv
Projekt pro sledování a plánování aplikací léčiv v klinické a ambulantní praxi.
Projekt byl realizovaný v prostředí .NET framework 3.5 … [Více]