KZIS - komplexní integrační systém pro sdílení dat a funkcionality systémů provozovaných v heterogenním prostředí. Systém obsahuje prostředky pro zaznamenávání událostí a řízení jimi spouštěných procesů.

Kontaktní informace

Miroslav Brousek
E-mail: info@romicus.cz
 

Architektura

Vnitřní architektura byla navrhována s ohledem na požadavek na otevřenost systému. Vlastní jádro systému obsahuje obecné třídy pro zaznamenání a zpracování událostí v rámci jednoznačně definovaných transakcí. Tyto třídy jsou společné pro všechny napojované systémy.

V systému jsou dále definovány struktury pro ukládání příchozích i odchozích dat a pro třídy datového skladu. V rámci těchto struktur jsou pak vytvářeny třídy specifické pro jednotlivé napojované systémy a vnitřní třídy systému.

Více…

Procesy

Jednotlivé procesy jsou spouštěny prostřednictvím k tomu určených tříd systému Ensemble (business services), přičemž tyto třídy v podstatě tvoří rozhraní systému. Všechny události, zpracované prostřednictvím těchto tříd, jsou zaznamenávány do interní DB systému. Vlastní procesy jsou pak vytvářeny prostřednictvím BPL jazyka a ostatních nástrojů systému Ensemble.

Definice konkrétních procesů je záležitostí realizace příslušného integračních projektu v rámci KZIS. Více viz související projekt SAP-Apothéké.

Technologie

Pro vytváření systému KZIS byla využita integrační platforma Ensemble firmy Intersystems, která je postavena nad objektovou DB Caché. Vlastní aplikace je pak napsána v jazyce Caché ObjectScript.
Při analýze, návrhu architektury a popis vnitřní struktury systému byl využit Sparx Enterprise Architect 7.1.

Více…

Vzory zdrojových kódů:
BO Transaction
Class MWTransaction
Class MWEvent

Více v galerii…

 

Popis projektu

Obecné vlastnosti

Cílem projektu KZIS bylo vytvoření obecné platformy pro integraci systémů, provozovaných v rámci podnikové sítě, která by umožnila sdílení a synchronizci dat, případně sdílení dalších služeb poskytovaných napojenými systémy. Jedním ze základních požadavků bylo vytvořit otevřený systém, který by umožňoval postupné napojování všech provozovaných systémů při zachování stávající funkcionality. Současně systém slouží jako datový sklad, ve kterém jsou k dispozici aktuální a konzistentní data všech napojených systémů a nad kterými lze pak stavět vlastní aplikační nadstavby.

Vnitřní architektura

Při vytváření architektury systému jsem vycházel ze zkušeností s vývojem konektoru SAP-NeOS. Z toho projektu tedy vychází i vnitřní architektura systému KZIS. Jednotlivé vnitřní struktury systému lze rozdělit do funkčních skupin, obsahujících takto funkčně vymezené třídy.
Třídy jádra systému:
- třídy pro práci s událostmi a transakcemi.
Další třídy jsou rozděleny do jednotlivých skupin, podle jejich určení.
Výkonné třídy odvozené z tříd systému Ensemble:
- třídy rozhraní systému (business services)
- třídy jednotlivých operací (business operations)
- třídy procesů (business processes)
Třídy pro ukládání a manipulaci s daty, rozdělené do tří skupin:
- Incoming
- Datový sklad
- Outgoing
Třídy utilit.

Analýza

Analýza byl prováděna s využitím nástroje Sparx Enterprise Architect v. 7.1. Příklady návrhu vnitřní architektury, rozdělení tříd do skupin a návrhových modelů jsou uvedeny níže.
Rozdělelní tříd do skupin je zřejmé z rozdělelní projektu do balíčků (složek) v projektu, zobrazeném na pracovní ploše
Ensemble Studia
Model tříd transakčního systému je možné vidět ve formě stránky generované pomocí Enterprise Architectu z části Class modelu
Actors model je možné vidět ve formě stránky generované pomocí Enterprise Architectu z části Use Case modelu
Actors model v tomto případě definuje jednotlivé typy událostí, které spouštějí procesy MW. Každý "actor" v modelu představuje definovaný způsob zpuštění procesu.

Nahoru

 

Modely tříd a rozhraní

 

Zdrojové kódy

 

Nahoru

 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky